Във Велико Търново се проведе 17-ия детски ромски фестивал „Отворено сърце“.

След двугодишна пауза, породена от Ковид пандемията, на 3-ти и 4-ти юни 2022 година във Велико…


ПОКАНА за набиране на психолози и мотиватори за провеждане на разяснителни кампании

П О К А Н А За набиране на психолози и мотиватори  за провеждане на разяснителни кампании,…


ЦОИДУЕМ и СУ "Св. Климент Охридски" проведоха публично обсъждане на разработени методологии и програми за обучение

Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) и СУ…


МОН, ЦОИДУЕМ и "Амалипе" организират съвместно среща с учители от ромски произход по случай Международния ден на ромите 8-ми април

Министерство на образованието и науката, Център "Амалипе" и ЦОИДУЕМ организират съвместно среща на…


Честване на ромския етнокултурен празник „Василица“ – Ромската Нова година"

Всички ние сме убедени в жизнена трайност на етнокултурните традиции и в значението на…


П О К А Н А За набиране на психолози и мотиватори за провеждане на еднодневни мотивационни кампании с родители от уязвими групи

П О К А Н А   За набиране на психолози и мотиватори  за провеждане на еднодневни мотивационни…


"Oбявяване на процедура за подбор на проектни предложения „Oбразование и грижи в ранна детска възраст“

"На 07.06.2021г. Програмният оператор на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и…


Добри практики по проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"

В качеството на Партньор по проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"…