В гр. София се проведе Обучение на педагози по проект "Изграждане на капацитет за образователно и социално включване"

В периода 24-27 април 2023 г., в Парк Хотел "Москва", гр. София се проведе четиридневно обучение на…


В Международен младежки център - Стара Загора се проведе Обучение на обучители на ромски образователни медиатори

В периода 23-27 януари 2023 г., в Международен младежки център-Стара Загора Центърът за…


Отбелязвяне на Василица 2023 г.

По случай Василица-Ромската Нова година, ученици от ОУ "Н. Й. Вапцаров", с. Селановци, общ.…


Важно!!! Резултати от оценяване на проектни предложения по КП 33.21-2022 и подписване на договори

Резултати от оценяване на проектни предложения по КП 33.21-2022 Приоритет 1 Приоритет 2 Приоритет……


Разяснителни ZOOM-срещи по Конкурсна процедура 33.21-2022

ЦОИДУЕМ организира разяснителни ZOOM-срещи за консултиране и предоставяне на по-конкретна…


НОВА ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА 2022-2024 ГОДИНА

На заседание на Министерския съвет, с Решение № 919 от 17.10.2022 г. е приета Новата ПРОГРАМА ЗА…


ПОКАНА ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА НА ЦОИДУЕМ – 33.21 – 2022

В съответствие с основната и стратегическите цели и приоритети, определени в приетата с Решение на…