Връзки

Правителство на Република България

Административен регистър на Република България

Министерство на образованието, младежта и науката

Национален съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси

Фондация „Отворено общество“

Национално сдружение на общините в Република България

Връзки с държавни институции в България

Федерален съюз на европейските етнически общности

Регионална страница на Световната банка за ромите

Миграционна политика

Страници за човешките права на Балканите

Правни материали от ОССЕ

Организация за сигурност и сътрудничество в Европа

Международни правни материали

Международна група за правата на малцинствата

Портал на Съвета на Европа

Европейски съд за правата на човека

Комисарят по проблемите на човешките права в Съвета на Европа

Страница за малцинствата към Съвета на Европа

Фондация „Реформа в местното самоуправление“

ПРООН – България

Фондация „Партньори – България“

European centre for minority issues

Уебсайт на British Council за многообразието

Делегация на Европейската комисия