Резултати по НП „Подпомагане на общини за образователна десегрегация“

Със заповед № РД09-4832/29.09.2022 г. на министъра на образованието и науката  са одобрени за…


ЦОИДУЕМ и СУ проведоха работно посещение в гр. Осло

В периода 27 – 31 август 2022 г., 5 служители на ЦОИДУЕМ и 32 университетски преподаватели от…


Участие в обучение на служителите на ЦОИДУЕМ

На основание чл. 35, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител и във връзка с изпълнение на…


ЦОИДУЕМ и СУ проведоха обучение на университетски преподаватели

В периода 22-24 юни 2022 г., в град София , Арт Хотел Симона. Центърът за образователна интеграция…


ZOOM-разяснителни срещи по НП „Подпомагане на общините за образователна десегрегация“-2022

Уважаеми кандидати, Във връзка с кандидатстването по НП „Подпомагане на общините за образователна…


В МЦ Враца се проведе обучение на младежи работници и ромски образователни медиатори

В периода 7-10 юни 2022 г. в сградата на Младежки център – Враца се проведе четиридневно базово…


Покана за кандидатстване по НП „Подпомагане на общините за образователна десегрегация“ 2022

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ПОДПОМАГАНЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕСЕГРЕГАЦИЯ“ Документацията за…


Във Велико Търново се проведе 17-ия детски ромски фестивал „Отворено сърце“.

След двугодишна пауза, породена от Ковид пандемията, на 3-ти и 4-ти юни 2022 година във Велико…


ПОКАНА за набиране на психолози и мотиватори за провеждане на разяснителни кампании

П О К А Н А За набиране на психолози и мотиватори  за провеждане на разяснителни кампании,…


ЦОИДУЕМ и СУ "Св. Климент Охридски" проведоха публично обсъждане на разработени методологии и програми за обучение

Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) и СУ…