Покана за заявяване на интерес от детски градини и общини!

Детски градини, работещи с уязвими общности, са поканени да  заявят интереса си за участие в проект…


Резултати по НП „Подпомагане на общини за образователна десегрегация“-2023

Заповед № РД09-1929/21.08.2023 г. на министъра на образованието и науката  за одобрение за…


Важно!!! Резултати от оценяване на проектни предложения по КП 33.22-2023 и подписване на договори

  Резултати от оценяване на проектни предложения по КП 33.22-2023 и класиране: Приоритет 1…


Конкурс за външни оценители на проектни предложения по конкурсна процедура КП 33.22-2023 на ЦОИДУЕМ

ЦЕНТЪРЪТ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА (ЦОИДУЕМ)…


Специалност „Етнология и Културна антропология“, Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Етнологията е наука за народите, за техните обичаи, традиции и етнокултурни специфики. Етнолозите…