Конкурс за външни оценители на проектни предложения по конкурсна процедура КП 33.23-2024 на ЦОИДУЕМ

ЦЕНТЪРЪТ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА (ЦОИДУЕМ)…


ПОКАНА ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА НА ЦОИДУЕМ – 33.23 – 2024

В съответствие с основната и стратегическите цели и приоритети, определени в приетата с Решение на…


Покана за кандидатстване по НП „Подпомагане на общините за образователна десегрегация“ 2024

Национална програма "Подпомагане на общините за образователна десегрегация"-2024 Документацията за…


ЦОИДУЕМ проведе заключителна конференция по проект "Изграждане на капацитет за образователно и социално включване"

Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ)…


Покана за заявяване на интерес от детски градини и общини!

Детски градини, работещи с уязвими общности, са поканени да  заявят интереса си за участие в проект…