Отбелязвяне на Василица 2023 г.

По случай Василица-Ромската Нова година, ученици от ОУ "Н. Й. Вапцаров", с. Селановци, общ.…


Важно!!! Резултати от оценяване на проектни предложения по КП 33.21-2022 и подписване на договори

Резултати от оценяване на проектни предложения по КП 33.21-2022 Приоритет 1 Приоритет 2 Приоритет……


Разяснителни ZOOM-срещи по Конкурсна процедура 33.21-2022

ЦОИДУЕМ организира разяснителни ZOOM-срещи за консултиране и предоставяне на по-конкретна…


НОВА ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА 2022-2024 ГОДИНА

На заседание на Министерския съвет, с Решение № 919 от 17.10.2022 г. е приета Новата ПРОГРАМА ЗА…


ПОКАНА ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА НА ЦОИДУЕМ – 33.21 – 2022

В съответствие с основната и стратегическите цели и приоритети, определени в приетата с Решение на…


ВНИМАНИЕ! ЦОИДУЕМ ТЕСТВА ЕЛЕКТРОННАТА СИСТЕМА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Уважаеми кандидати, Към настоящия момент протича тестване на "Електронната система за…


В МЦ Пловдив се проведе надграждащо обучение на младежи работници и ромски образователни медиатори

В периода 01-04.11.2022 г. в сградата на Младежки център – Пловдив се проведе четиридневно…


АКТУАЛНО! Резултати по НП „Подпомагане на общини за образователна десегрегация“

Със заповед № РД09-5508/03.11.2022 г. на министъра на образованието и науката се изменя заповед №…


В МЦ Враца се проведе надграждащо обучение на младежи работници и ромски образователни медиатори

В периода 25-28 октомври 2022 г. в сградата на Младежки център – Враца се проведе четиридневно…


ЦОИДУЕМ и СУ проведоха обучение на университетски преподаватели

В периода 28-30 октомври 2022 г., в град София , хотел Рамада бай Уайндхем София Сити Сентър…