В МЦ Враца се проведе надграждащо обучение на младежи работници и ромски образователни медиатори

В периода 25-28 октомври 2022 г. в сградата на Младежки център – Враца се проведе четиридневно…


ЦОИДУЕМ и СУ проведоха обучение на университетски преподаватели

В периода 28-30 октомври 2022 г., в град София , хотел Рамада бай Уайндхем София Сити Сентър…


Резултати по НП „Подпомагане на общини за образователна десегрегация“

Със заповед № РД09-4832/29.09.2022 г. на министъра на образованието и науката  са одобрени за…


ЦОИДУЕМ и СУ проведоха работно посещение в гр. Осло

В периода 27 – 31 август 2022 г., 5 служители на ЦОИДУЕМ и 32 университетски преподаватели от…


Участие в обучение на служителите на ЦОИДУЕМ

На основание чл. 35, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител и във връзка с изпълнение на…


ЦОИДУЕМ и СУ проведоха обучение на университетски преподаватели

В периода 22-24 юни 2022 г., в град София , Арт Хотел Симона. Центърът за образователна интеграция…


В МЦ Пловдив се проведе обучение на младежи работници и ромски образователни медиатори

В периода 14 - 17 юни 2022 г. в сградата на Младежки център – Пловдив се проведе четиридневно…


ZOOM-разяснителни срещи по НП „Подпомагане на общините за образователна десегрегация“-2022

Уважаеми кандидати, Във връзка с кандидатстването по НП „Подпомагане на общините за образователна…


В МЦ Враца се проведе обучение на младежи работници и ромски образователни медиатори

В периода 7-10 юни 2022 г. в сградата на Младежки център – Враца се проведе четиридневно базово…


Покана за кандидатстване по НП „Подпомагане на общините за образователна десегрегация“ 2022

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ПОДПОМАГАНЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕСЕГРЕГАЦИЯ“ Документацията за…