Информационна ZOOM-среща по Конкурсна процедура 33.22-2023

Информационна ZOOM-среща по Конкурсна процедура 33.22-2023 - 07.07.2023 г., 10:00 ч. Join Zoom…


Разяснителни ZOOM-срещи по Национална програма "Подпомагане на общините за образователна десегрегация"

ЦОИДУЕМ организира разяснителни ZOOM-срещи за консултиране и предоставяне на по-конкретна…


ПОКАНА ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА НА ЦОИДУЕМ – 33.22 – 2023

В съответствие с основната и стратегическите цели и приоритети, определени в приетата с Решение на…


Покана за кандидатстване по НП „Подпомагане на общините за образователна десегрегация“ 2023

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ПОДПОМАГАНЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕСЕГРЕГАЦИЯ“ Документацията за…


Фондация “Здравни проблеми на малцинствата” обявява конкурс за избор на кандидат-студенти от ромски произход

Фондация “Здравни проблеми на малцинствата” обявява конкурс за избор на кандидат-студенти от ромски…