МОН ЩЕ ВНЕДРИ ОБЛАЧНА СРЕДА С БЕЗПЛАТНО ОБРАЗОВАТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ

Учениците от цялата страна, както и тези от българските училища в чужбина, ще могат да използват…


Важно!!! Резултати от оценяване на проектни предложения по КП 33.18-2019 и подписване на договорите

Списък с класираните за финансиране проекти и одобрените им бюджети: Списък - 33.18-2019-сайт…


Удължаване на срока за кандидатстване по КП 33.18-2019

Уведомяваме Ви, че се удължава срока за кандидатстване по КП 33.18-2019 до 11.10.2019 г., 15:00……


ВНИМАНИЕ!!! ПОКАНА ЗА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ!!! НОВ КОНКУРС – 33.18 – 2019

ОБЯВА В съответствие с основни стратегически цели и приоритети, определени в приетата с Решение на…


Информация

Във връзка с изпълнението на Национална програма „Подпомагане на общини за реализиране на дейности…


Кандидатстване по Национална програма "Подпомагане на общини за реализиране на дейности за образователна десегрегация"

Национална програма Ръководител: Мануела Радева - директор на ЦОИДУЕМ, тел.: 02/980 43 02, e-mail:…


ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО! Опит за измама от името на ЦОИДУЕМ

Уважаеми директори на училища, В Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от…


Програма за национални учебни посещения на педагогически специалисти на Мрежата за ранно детско развитие в ромска общност в България

Настоящата програма за национални учебни посещения на педагогически специалисти е инициатива на…


ЦОИДУЕМ е съорганизатор на семинар "Дигиталните медии в обучението за равенство и интеграция на деца и младежи"

12 декември, сряда, 10.30-12.30, Национален студентски дом, пл. „Народно събрание“ 10, зала…