Важно!!! Нов конкурс - 33.9 - 2011

ОБЯВА На основание чл. 3 и чл. 20, ал. 1 от Правилника за устройството, дейността и организацията…


Резултати от КП 33.8 - 2011

Окончателно класиране на проекти по КП 33.8-2011 Списък на допуснати проекти до оценка и одобрени…


Резултат от конкурс за подбор на оценители по КП 33.8-2011

От общо постъпилите 39 кандидатури за оценители по КП 33.8-2011, след втория етап - събеседване,…


Важно!!! До бенефициентите по КП 33.5-2009

Уважаеми бенефициенти, Във връзка с въвеждане на номенклатурата на делата на ЦОИДУЕМ от м. март…


Конкурсна Процедура № 33.4-2008

П О К АН А На основание чл. 3 и чл. 20, ал. 1 от Правилника за устройството, дейността и…


Одобрени за финансиране проектни предложения по КП 33.7-2010

№ по ред Вх. №/ дата Кандидатстваща институция Име на проекта Оценка на проект 1 33.7-047/…


Подписване на договори с общините, чиито проекти са одобрени за финансиране

Договорите с общините, чиито проекти са одобрени за финансиране, ще бъдат подписани на 10.12.2010…


Резултати от административна проверка по КП 33.7-2010

Списък на допуснати до Етап 2 проектни предложения № по ред Вх. №/ дата Кандидатстваща…