Важно!!! Подписване на договори по КП 33.19-2020

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното класиране по конкурсна процедура 33.19-2020, предстои…


Важно!!! Резултати от оценяване на проектни предложения по КП 33.19-2020

Приоритет 1 Приоритет 2 Приоритет 3 Приоритет 4 Приоритет……


ВНИМАНИЕ!!! ПОКАНА ЗА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ!!! НОВА КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА – 33.19 – 2020

ОБЯВА В съответствие с основни стратегически цели и приоритети, определени в приетата с Решение на…


ВАЖНО!!! Уважаеми Бенефициери по КП33.18-2019

Уважаеми Бенефициери по КП 33.18-2019, Във връзка със Заповед на министъра на образованието и…


Важно!!! Резултати от оценяване на проектни предложения по КП 33.18-2019 и подписване на договорите

Списък с класираните за финансиране проекти и одобрените им бюджети: Списък - 33.18-2019-сайт…


Удължаване на срока за кандидатстване по КП 33.18-2019

Уведомяваме Ви, че се удължава срока за кандидатстване по КП 33.18-2019 до 11.10.2019 г., 15:00……


ВНИМАНИЕ!!! ПОКАНА ЗА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ!!! НОВ КОНКУРС – 33.18 – 2019

ОБЯВА В съответствие с основни стратегически цели и приоритети, определени в приетата с Решение на…


Важно!!! Подписване на договорите по КП 33.17-2018

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното класиране по конкурсна процедура…