Обява за конкурсна процедура 33.7-2010

О Б Я В А ЦЕНТЪРЪТ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА С…


Конкурсна процедура 33.5-2009

ОБЯВА ОБЯВА На основание чл. 3 и чл. 20, ал. 1 от Правилника за устройството, дейността и…


Обява за конкурсна процедура 33.5-2009

На основание чл. 3 и чл. 20, ал. 1 от Правилника за устройството, дейността и организацията на…


Конкурсна процедура 33.3-2008

ОБЯВА ОБЯВА На основание чл. 3 и чл. 20, ал. 1 от Правилника за устройството, дейността и…


Конкурсна Процедура 33.2-2008

ОБЯВА ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА И РОМСКИ…


Конкурсна процедура 33.1-2007

ОБЯВА ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА На…