Внимание!!! Покана за проектни предложения!!! Нов конкурс - 33.13 - 2014

ОБЯВА На основание чл. 3 и чл. 20, ал. 1 от Правилника за устройството, дейността и организацията…


КОНКУРС ЗА ОЦЕНИТЕЛИ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КОНКУРСНИ ПРОЦЕДУРИ /КП/ НА ЦОИДУЕМ ЗА 2014 Г.

ЦЕНТЪРЪТ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА (ЦОИДУЕМ)…


Важно!!! Подписване на договори по КП 33.12-2013

Уважаеми кандидати, уведомяваме Ви, че на 16, 17 и 18 септември (понеделник, вторник и сряда)   от…


Важно!!! Резултати от КП 33.12-2013

Списък на недопуснатите до оценка проектни предложения по КП 33.12-2013 Приоритет 1 "Осигуряване…


Съобщение относно КП 33.12-2013

Във връзка с постъпили запитвания относно поставените от ЦОИДУЕМ изисквания за допустимост до…


Обява за две информационни срещи във връзка с КП 33.12 – 2013

ЦОИДУЕМ обявява две информационни срещи във връзка с обявената КП 33.12 - 2013. Желаещите трябва да…


Внимание!!! Покана за проектни предложения!!! Нов конкурс - 33.12 - 2013

ОБЯВА На основание чл. 3 и чл. 20, ал. 1 от Правилника за устройството, дейността и организацията…


Важно!!! На вниманието на всички бенефициенти по КП 33.11-2012

Съгласно подписаните договори, сумата от първи транш е преведена по банковите сметки на всички…


Важно!!! Подписване на договори по КП 33.11-2012

Съобщение Уважаеми кандидати, уведомяваме Ви, че на 01.10.2012 г. (понеделник) от 9.30 ч. до 17.30…


Важно!!! Резултати от КП 33.11 - 2012

Списък с недопуснати до оценка проектни предложения № Вх. №/дата Кандидатстваща институция…