Детски градини, работещи с уязвими общности, са поканени да  заявят интереса си за участие в проект „Ще стана учител в моята общност“ към Тръст за социална алтернатива чрез формуляр за заявяване на интерес.

Проектът се реализира в партньорство със неправителствена организация, в лицето на Сдружение “Нов път“ (НПО), подкрепящо уязвимите общности в България чрез осигуряване на достъп до образование и развитие на необходимите умения за подобряване на възможностите за успех в бъдещето.

 

За повече информация:

https://socialachievement.org/bg/kandidatstvaj-za-finansirane/otvoreni-za-kandidatstvane-proekti/shte-stana-uchitel-v-mojata-obshtnost-pokana-za-zajavjavane-na-interes-ot-detski-gradini-i-obshtini/

Конкурс – Ще стана учител в моята общност! Заявки до 15.04.2024 г.