Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) изпълнява проект „Изграждане на капацитет за образователно и социално включване“ по договор BGLD-2.002-0001-C01, финансиран по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи” на Финансовия механизъм на ЕИП 2014 – 2021 г. Проектът се реализира в партньорство със Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Европейски Вергеланд център, гр. Осло, Кралство Норвегия.
В изпълнение на проекта на 7– 8 март 2024 г., гр. София, хотел „Хемус“ ЦОИДУЕМ организира и проведе Международна научно – практическа конференция на тема: „Образователно и социално включване на уязвими групи – успешни европейски модели”. По време на конференцията експерти от Съвета на Европа, Румъния, България, Норвегия, Португалия и Словакия представиха национални и европейски политики и успешни модели за образователно и социално включване на уязвими групи, които се прилагат на европейско ниво и в съответните държави. Научно – практическата конференция се модерира от проф. д-р Мира Маркова, декан на Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.
Над 80 участника представители на държавни институции, общини, образователни институции и университетски преподаватели взеха участие в конференцията, която беше открита от заместник-министъра на образованието и науката и председател на Управителния съвет на ЦОИДУЕМ – д-р Емилия Лазарова. С кратка културна програма ученици от 66 СУ „Филип Станиславов“, гр. София поздравиха участниците. Поздравителни адреси бяха поднесени от председателя на Комисията по образованието и науката към Народното събрание – г-н Красимир Вълчев, от г-жа Деница Сачева – председател Комисията по труда, социалната и демографската политика към Народното събрание, от Председателя на Синдиката на българските учители – д.ик.н. Янка Такева.
Проектните дейности бяха представени от директора на ЦОИДУЕМ – д-р Лало Каменов, който подчерта и необходимостта от анализ и унифициране на моделите за образователно включване с цел системно въздействие за подобряване на резултатите от процесите на образователно и социално включване. г-жа Мария Вълова, директор на дирекция „Вътрешни европейски програми“ към Министерството на образованието и науката на Република България представи програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, която се финансира по Финансовия механизъм на ЕИП 2014 – 2021 г.
С огромен интерес участниците се запознаха с отделните национални политики и успешни модели представени от г-жа Анна Перона, изпълнителен директор на Европейски Вергеланд център, гр. Осло, Кралство Норвегия и г-жа Лариса Брондер, старши съветник в Европейски Вергеланд център. В качеството на Партньори по проекта те дадоха висока оценка за дейността на ЦОИДУЕМ като успешен български модел за политиката по образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства и посочиха, че този модел може да бъде прилаган и от други европейски държави.
Политиките за образователно и социално включване на Румъния бяха представени от г-н Мариан Дарагиу, заместник държавен секретар на Министерството на образованието на Република Румъния и от г-н Мариан Костел-Павел, директор на кабинета на заместник-държавния секретар г-н Мариан Дарагиу, които фокусираха вниманието на аудиторията върху дейността на образователните медиатори. С не по- малък интерес се посрещнаха презентациите на представителите на Португалия. Г-жа Аида Домингеш Брито и г-н Филипе Тейшейра, специалисти по включващо образование към Главна дирекция „Образование“ на Министерството на образованието на Португалия. В качеството на представител на Съвета на Европа се включи и г-жа Катаржина Михно, експерт към отдел „Роми и пътуващи“, проект „Приобщаващи училища: Да направим разлика за ромските деца“ (INSCHOOL)“, реализиран от Съвета на Европа и Европейската комисия. Г-жа Божена Мизерова, експерт в Националния институт за образование и младеж към Министерството на образованието и младежта на Словашката република и д-р Йозеф Факуна, координатор и администратор на проект „Заедно с ромите ще постигнем повече“ и представител на Националния институт за образование и младеж към Министерството на образованието и младежта на Словашката република запознаха участниците с моделите на образователно включване в Словакия.
През втория ден, г-жа Мария Янкова, програмен директор „Образование“ в УНИЦЕФ-България, представи модели на междуправителствената организация в областта на ранното детско образование. Г-н Огнян Исаев, директор програма „Образователни възможности и постижения“ към Тръст за социални алтернатива се включи с училищни модели за образователно включване и стипендиантски програми, насърчаващи ромски ученици за образователно развитие в областта на медицината. Г-жа Теодора Крумова, програмен директор на Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“, гр. Велико Търново представи практиките на неправителствената организация, осъществявани от създадената с повече от 200 образователни институции училищна мрежа, както и с дейността на образователните медиатори, назначени към ЦМЕДТ „Амалипе“.