Съобщение

В изпълнение на чл. 8 от Постановление № 4 на Министерския съвет от 2005 г. за създаване на Център…


ВАЖНО!Промяна на краен срок за кандидатстване с проектни предложения по КП 33.17-2018

Уважаеми Кандидати, Крайният срок за получаване на проектните предложения по Конкурсна процедура…


Програма за студентски стажове в детски градини „Ролеви модели в ранна възраст“, Фондация „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА)

Фондация „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА) кани неправителствени организации в обществена полза…


КОНКУРС ЗА ОЦЕНИТЕЛИ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КОНКУРСНИ ПРОЦЕДУРИ /КП/ НА ЦОИДУЕМ ЗА 2018 Г.

ЦЕНТЪРЪТ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА (ЦОИДУЕМ)…


Внимание!!! Покана за проектни предложения!!! Нов конкурс – 33.17 – 2018

ОБЯВА На основание чл. 3 и чл. 20, ал. 1 от Правилника за устройството, дейността и организацията…