ЦОИДУЕМ проведе заключителна конференция по проект "Изграждане на капацитет за образователно и социално включване"

Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ)…


Компас

Компас.pdf (10.22 MB)


Компасито

Компасито на български.pdf (15.99 MB) Компасито на ромски.pdf (16……


"Кажете си думата"

"Кажете си думата".pdf (6 MB)


Портфолио

Портфолио.pdf (10.77 MB)


Информационна брошура за историята на ромската общност

Информацията в тази брошура се отнася до историята на ромите, Европейски етнос с индийски корени.…


Финално събитие по проект "Изграждане на капацитет"

На 29.03.2016 г. в хотел ''Бест Уестърн София Сити'', гр. София се проведе финална конференция, в…


Финална пресконференция по проект "Изграждане на капацитет"

В изпълнение на проект Компонент 3 „Изграждане на капацитет“ ДО3 – 86/04.03.2014 г. по програма…


Международна конференция "Нов подход в интеграцията"

На 26 ноември 2015 г. бе проведена Международната конференция „Нов подход в интеграцията“,…


Пресконференция по проект "Изграждане на капацитет"

На 27.11.2015 г. в конферентна зала на хотел „Форум-Централ”-София се проведе прескоференция във…