Второ обучение на младежки работници и медиатори по проект "Изграждане на капацитет"

В периода 21 -26 септември 2015 в хотел "Централ Форум", гр. София ЦОИДУЕМ организира Второ…


Посещение с учебна цел в Страсбург, Франция, в рамките на проекта „Изграждане на капацитет“ по Програма BG06 „Деца и младежи в риск“

В периода 1 - 5 юни 2015 ЦОИДУЕМ организира посещение с учебна цел в Страсбург, Франция, в рамките…