Конкурсна Процедура № 33.4-2008

П О К АН А На основание чл. 3 и чл. 20, ал. 1 от Правилника за устройството, дейността и…


Одобрени за финансиране проектни предложения по КП 33.7-2010

№ по ред Вх. №/ дата Кандидатстваща институция Име на проекта Оценка на проект 1 33.7-047/…


Подписване на договори с общините, чиито проекти са одобрени за финансиране

Договорите с общините, чиито проекти са одобрени за финансиране, ще бъдат подписани на 10.12.2010…


Резултати от административна проверка по КП 33.7-2010

Списък на допуснати до Етап 2 проектни предложения № по ред Вх. №/ дата Кандидатстваща…


Обява за конкурсна процедура 33.7-2010

О Б Я В А ЦЕНТЪРЪТ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА С…


Конкурсна процедура 33.5-2009

ОБЯВА ОБЯВА На основание чл. 3 и чл. 20, ал. 1 от Правилника за устройството, дейността и…


Обява за конкурсна процедура 33.5-2009

На основание чл. 3 и чл. 20, ал. 1 от Правилника за устройството, дейността и организацията на…


Конкурсна процедура 33.3-2008

ОБЯВА ОБЯВА На основание чл. 3 и чл. 20, ал. 1 от Правилника за устройството, дейността и…


Конкурсна Процедура 33.2-2008

ОБЯВА ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА И РОМСКИ…


Конкурсна процедура 33.1-2007

ОБЯВА ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА На…