Одобрени за финансиране проектни предложения по КП 33.7-2010

№ по ред Вх. №/ дата Кандидатстваща институция Име на проекта Оценка на проект
1 33.7-047/
29.11.2010
Община Елхово
гр. Елхово, обл. Ямбол
"Да си подадем ръка" 91
2 33.7-046/
29.11.2010
Община Летница
гр. Летница, обл. Ловеч
"За децата на община Летница - с грижа и отговорност" 85,33
3 33.7-067/
29.11.2010
Община Шумен
гр. Шумен
"Заедно сме по-добри" 85
4 33.7-040/
29.11.2010
Община Лом
гр. Лом, обл. Монтана
"Заедно спортуваме и творим" 84
5 33.7-057/
29.11.2010
Община Монтана
гр. Монтана
"Интегрирано образование в община Монтана" 84
6 33.7-025/
29.11.2010
Община Балчик
гр. Балчик, обл. Добрич
"Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства в община Балчик" 78,33
7 33.7-007/
25.11.2010
Община Димово,
гр. Димово, обл. Видин
"Подреждаме заедно пъзела на бъдещето си" 77,67
8 33.7-013/
26.11.2010
Община Димитровград
гр. Димитровград, обл. Хасково
"Заедно учим, играем и растем" 77
9 33.7-027/
29.11.2010
Община Бургас
гр. Бургас
"Обучение в професионална гимназия - сигурен път
към успешна трудова и социална реализация на децата от етническите малцинства"
72,33
10 33.7-037/
29.11.2010
Община Кричим
гр. Кричим, обл. Пловдив
"Да създадем атрактивна и привлекателна образователна среда, където всички заедно да пеем, играем, рецитираме, спортуваме и учим, за да сполучим" 54,33
11 33.7-009/
25.11.2010
Община Кюстендил
гр. Кюстендил
"Ръка за ръка, макар и различни" 37,33

KP_33_7_odobreni_za_finansirane.xls (17.5 KB)


Подписване на договори с общините, чиито проекти са одобрени за финансиране

Договорите с общините, чиито проекти са одобрени за финансиране, ще бъдат подписани на 10.12.2010 г. от 10:00 часа в ЦОИДУЕМ.

Резултати от административна проверка по КП 33.7-2010

Списък на допуснати до Етап 2 проектни предложения

№ по ред Вх. №/ дата Кандидатстваща институция Населено място
1 33.7-002.23.11.2010 Община Свиленград гр. Свиленград 6500, обл. Хасково
2 33.7-004/25.11.2010 Община Брезник гр. Брезник 2360, обл. Перник
3 33.7-005/25.11.2010 Община Карлово гр. Карлово 4300, обл. Пловдив
4 33.7-006/25.11.2010 Община Кубрат гр. Кубрат 7300, обл. Разград
5 33.7-007/25.11.2010 Община Димово гр. Димово 3750, обл. Видин
6 33.7-008/25.11.2010 Община Правец гр. Правец 2161, обл. Софийска
7 33.7-009/25.11.2010 Община Кюстендил гр. Кюстендил 2500
8 33.7-010/26.11.2010 Община Две могили гр. Две могили 7150, обл. Русе
9 33.7-013/26.11.2010 Община Димитровград гр. Димитровград 6400, обл. Хасково
10 33.7-015/26.11.2010 Община Долна Митрополия гр. Долна Митрополия 5855, обл. Плевен
11 33.7-016/26.11.2010 Община Кнежа гр. Кнежа 5835, обл. Плевен
12 33.7-017/26.11.2010 Община Върбица гр. Върбица 9870, обл. Шумен
13 33.7-018/26.11.2010 Община Радомир гр. Радомир 2400, обл. Перник
14 33.7-019/26.11.2010 Община Силистра гр. Силистра 7500
15 33.7-020/26.11.2010 Община Борован с. Борован 3240, обл. Враца
16 33.7-024/29.11.2010 Община Алфатар гр. Алфатар 7570, обл. Силистра
17 33.7-025/29.11.2010 Община Балчик гр. Балчик 9600, обл. Добрич
18 33.7-026/29.11.2010 Община Вълчедръм гр. Вълчедръм 3650, обл. Монтана
19 33.7-027/29.11.2010 Община Бургас гр. Бургас 8000
20 33.7-028/29.11.2010 Община Нови пазар гр. Нови пазар 9900, обл. Шумен
21 33.7-029/29.11.2010 Община Угърчин гр. Угърчин 5580, обл. Ловеч
22 33.7-031/29.11.2010 Община Червен бряг гр. Червен бряг 5980, обл. Плевен
23 33.7-033/29.11.2010 Община Самоков гр. Самоков 2000, обл. Софийска
24 33.7-035/29.11.2010 Община Айтос гр. Айтос 8500, обл. Бургас
25 33.7-036/29.11.2010 Община Хайредин с. Хайредин 3357, обл. Враца
26 33.7-037/29.11.2010 Община Кричим гр. Кричим 4220, обл. Пловдив
27 33.7-039/29.11.2010 Община Каварна гр. Каварна 9650, обл. Добрич
28 33.7-040/29.11.2010 Община Лом гр. Лом 3600, обл. Монтана
29 33.7-041/29.11.2010 Община Бяла гр. Бяла 9101, обл. Варна
30 33.7-042/29.11.2010 Община Оряхово гр. Оряхово 3300, обл. Враца
31 33.7-043/29.11.2010 Община Лясковец гр. Лясковец 5140, обл. Велико Търново
32 33.7-046/29.11.2010 Община Летница гр. Летница 5570, обл. Ловеч
33 33.7-047/29.11.2010 Община Елхово гр. Елхово 8700, обл. Ямбол
34 33.7-048/29.11.2010 Община Аврен с. Аврен 9135, обл. Варна
35 33.7-049/29.11.2010 Община Каспичан гр. Каспичан 9930, обл. Шумен
36 33.7-050/29.11.2010 Община Роман гр. Роман 3130, обл. Враца
37 33.7-051/29.11.2010 Община Грамада гр. Грамада 3830, обл. Видин
38 33.7-052/29.11.2010 Община Кърджали гр. Кърджали 6600
39 33.7-053/29.11.2010 Община Етрополе гр. Етрополе 2180, обл. Софийска
40 33.7-054/29.11.2010 Община Панагюрище гр. Панагюрище 4500, обл. Пазарджик
41 33.7-055/29.11.2010 Община Ветово гр. Ветово 7080, обл. Русе
42 33.7-056/29.11.2010 Община Тунджа гр. Ямбол 8600
43 33.7-057/29.11.2010 Община Монтана гр. Монтана 3400
44 33.7-058/29.11.2010 Община Кула гр. Кула 3800, обл. Видин
45 33.7-059/29.11.2010 Община Долни чифлик гр. Долни чифлик 9120, обл. Варна
46 33.7-060/29.11.2010 Община Перущица гр. Перущица 4225, обл. Пловдив
47 33.7-062/29.11.2010 Община Ихтиман гр. Ихтиман 2050, обл. Софийска
48 33.7-063/29.11.2010 Община Куклен гр. Куклен 4101, обл. Пловдив
49 33.7-064/29.11.2010 Община Дупница гр. Дупница 2600, обл. Кюстендил
50 33.7-066/29.11.2010 Община Струмяни с. Струмяни 2825, обл. Благоевград
51 33.7-067/29.11.2010 Община Шумен гр. Шумен 9700
52 33.7-069/29.11.2010 Община град Добрич гр. Добрич 9300
53 33.7-070/29.11.2010 Община Якимово с. Якимово 3640, обл. Монтана

Списък на недопуснати до Етап 2 проектни предложения

№ по ред

Вх. №/ дата

Кандидатстваща институция (Населено място)

Основание за недопускане /не отговаря по критерий/

1

33.7-001/22.11.2010

Община Болярово
гр. Болярово 8720, обл. Ямбол

III. т.2 - Невалидно актуално състояние на партньорската организация

2

33.7-003/24.11.2010

Професионална гимназия
по земеделие и горско стопанство
с. Стефан Караджа, общ. Нови пазар

I. т. 2 - Водещата институция не отговаря на изискванията от Насоките за кандидастване

3

33.7-011/26.11.2010

Община Брезово
гр. Брезово 4160, обл. Пловдив

II. т. 8 - Програмата за образователна интеграция не е действаща за периода на кандидастване

4

33.7-012/26.11.2010

Община Дунавци
гр. Дунавци 3740, обл. Видин

II. т. 8 - Програмата за образователна интеграция не е действаща за периода на кандидастване

5

33.7-014/26.11.2010

НУ "Христо Ботев"
с. Писарово 5871, общ. Искър, обл. Плевен

I. т. 2 - Водещата институция не отговаря на изискванията от Насоките за кандидастване

6

33.7-021/26.11.2010

ЦДГ "Незабравка"
гр. Девня 9163, обл. Варна

I. т. 2 - Водещата институция не отговаря на изискванията от Насоките за кандидастване

7

33.7-022/26.11.2010

Община Левски
гр. Левски 5900, обл. Плевен

II. т. 8 - Програмата за образователна интеграция не е действаща за периода на кандидастване

8

33.7-023/26.11.2010

ОДЗ "Здравец"
гр. Девня 9163, обл. Варна

I. т. 2 - Водещата институция не отговаря на изискванията от Насоките за кандидастване

9

33.7-030/29.11.2010

Професионална гимназия "Атанас Дамянов"
гр. Николаево 6190, обл. Стара Загора

I. т. 2 - Водещата институция не отговаря на изискванията от Насоките за кандидастване

10

33.7-032/29.11.2010

Община Суворово
гр. Суворово 9170, обл. Варна

I. т. 2 - Водещата институция не отговаря на изискванията от Насоките за кандидастване

11

33.7-034/29.11.2010

Община Девня
гр. Девня 9160, обл. Варна

I. т. 2 - Водещата институция не отговаря на изискванията от Насоките за кандидастване

12

33.7-038/29.11.2010

Община Крушари
с. Крушари 9410, обл. Добрич

III. т. 3 - Не е представен Булстат на
партньора

13

33.7-044/29.11.2010

Община Мизия
гр. Мизия 3330, обл. Враца

III. т. 2 - Не е представен документ за
актуално съсътояние на партньора

14

33.7-045/29.11.2010

ОУ "Св. Паисий Хилендарски"
гр. Плиска 9920, обл. Шумен

I. т. 2 - Водещата институция не отговаря на
изискванията от Насоките за кандидатсване

15

33.7-061/29.11.2010

Община Кирково
с. Кирково 6884, обл. Кърджали

III. т. 2 - Не е представен документ за
актуално съсътояние на партньора

16

33.7-065/29.11.2010

Община Сунгурларе
гр. Сунгурларе 8470, обл. Бургас

II. т. 8 - Не е представен План, Програма с Решение за приемането й;
III. т. 2 - Копието от актуалното състояние на
партньора не отговаря на изискванията за срок на валидност;

17

33.7-68/29.11.2010

Община Раковски
гр. Раковски4150, обл. Пловдив

I. т. 2 - Партньорът не отговаря на
изискванията от Насоките за кандидатстване;
II. т. 4 - Не е приложен електронен носител (CD);
II. т. 5 - Бюджетът не е представен на електронен носител;
III. т. 1 - Не е представено съдебно решение за първоначална регистрация на партньора;
III. т. 2 - Не е представен документ за актуално състояние на партньора;

Списък с проекти по_33.7_допуснати до етап 2.xls (24 KB)

 


Обява за конкурсна процедура 33.7-2010

О Б Я В А

ЦЕНТЪРЪТ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА

С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА РОМСКИ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ФОНД - БУДАПЕЩА

На основание чл. 3 и чл. 20 ал. 1 и 2 от Правилника за устройството, дейността и организацията на работа на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и в изпълнение на стратегическите цели на актуализираната Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства:

  • Утвърждаване в нормативните документи и в образователната практика на правото на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства и ефективната им интеграция.
  • Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства и превръщане на етнокултурното многообразие в източник на взаимно опознаване, уважение и сътрудничество в обща образователна среда.
  • Създаване на предпоставки за успешна социализация на децата и учениците от етническите малцинства и формиране на подходящ социално-психологически климат, който да благоприятства реализацията на настоящата стратегия.

ОБЯВЯВА КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 33.7 - 2010

Главната цел на конкурсната процедура е насърчаване на партньорствата между местните власти и НПО за подпомагане на общините в осъществяване на интеграционни процеси за създаване на условия за равен достъп до качествено образование на ромските деца и ученици.

Максималната стойност на един проект е 30 000 лева.

Крайният срок за представяне на проектните предложения е 29. 11. 2010 г.

Пълният комплект документи за кандидатстване е:

Обява РОФ.doc (59.5 KB)

Насоки за кандидатстване РОФ.doc (250 KB)

Приложение 1 Формуляр за кандидатстване РОФ.doc (82 KB)

Приложение_2_Бюджет_РОФ.xls (29.5 KB)

Приложение 3_Декларация за партньорство_РОФ.doc (31 KB)

Приложение 4_Автобиография_РОФ.doc (40 KB)

Приложение 5_Договор_РОФ.doc (57.5 KB)

Приложение 6_Изисквания за финансов отчет_РОФ.doc (49.5 KB)


Конкурсна процедура 33.5-2009

ОБЯВА

ОБЯВА

На основание чл. 3 и чл. 20, ал. 1 от Правилника за устройството, дейността и организацията на работа на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и в изпълнение на Годишен план за дейността си

ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА

Обявява конкурсна процедура 33.5-2009

 за набиране на проектни предложения по следните програми и теми:

Програма 1: Гарантиране на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства.

Теми по Програмата:

1.1. Проекти, насочени към адаптацията на деца и ученици в детските градини и училища, за които българският език не е майчин.

1.2. Проекти, свързани с оптимизацията на училищната мрежа в общините с малки разпръснати населени места, включително чрез подпомагане на средищните училища за гарантиране на качествено образование в тях.

Кандидатстващи институции: общини; държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена, изпълняващи самостоятелно или с участието на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи общественополезна дейност.

Общ бюджет по програмата - 500 000 лв.

Максимална стойност на един проект - 25 000 лв.

Програма 2: Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства.

Тема по Програмата:

2.1. Проекти, касаещи осъществяването на извънкласни и извънучилищни дейности, за съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства.

Кандидатстващи институции: общини; държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена, изпълняващи самостоятелно или с участието на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи общественополезна дейност.

Общ бюджет по програмата - 200 000 лв.

Максимална стойност на един проект - 10 000 лв.

Програма 3: Създаване на предпоставки за успешна социализация на децата и младите хора от етническите малцинства

Теми по Програмата:

3.1. Проекти и програми за създаване на предпоставки за успешна социализация на децата, учениците и младите хора от етническите малцинства.

3.2. Проекти за извънкласни и извънучилищни форми на работа, целящи създаване на предпоставки за успешна социализация на децата, учениците и младите хора от етническите малцинства.

3.3. Проекти за обучителни дейности за учителите, свързани със създаване на предпоставки за успешна социализация на децата, учениците и младите хора от етническите малцинства.

Кандидатстващи институции: общини; регионални инспекторати по образованието; държавни висши училища; държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена, изпълняващи самостоятелно или с участието на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи общественополезна дейност.

Общ бюджет по програмата - 200 000 лв.

Максимална стойност на един проект - 10 000 лв.

Програма 4: Подпомагане процеса за превръщане на културното многообразие в източник и фактор за взаимно опознаване и духовно развитие на подрастващите и създаване на атмосфера за взаимно уважение, толерантност и разбирателство

Теми по Програмата:

4.1. Проекти за организиране на вътрешно училищни и между училищни дебати и дискусии за опознаване на културното многообразие в България.

4.2. Проекти, отразяващи и представящи културното разнообразие в България.

Кандидатстващи институции: общини; регионални инспекторати по образованието; държавни висши училища; държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена, изпълнявани самостоятелно или с участието на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи общественополезна дейност.

Общ бюджет по програмата - 100 000 лв.

Максимална стойност на един проект - 5 000 лв.

Пълният комплект от необходими документи за кандидатстване е публикуван на следния интернет адрес: https://coiduem.mon.bg/  

Крайният срок за представяне на проектни предложения е 17: 30 часа на 7 май 2009 г.

Документи:

Насоки за кандидатстване_33.5_01.03.2009.doc (265.5 KB)

Обява_33.5.doc (64.5 KB)

Приложение_1_Формуляр за кандидатстване_33.5_2009.doc (99.5 KB)

Приложение_2_Бюджет.xls (69 KB)

Приложение_3_Декларация за партньорство.doc (40.5 KB)

Приложение_4_Автобиография.doc (37 KB)

Приложение_5_Договор.doc (59 KB)

Приложение_6_Изисквания за изготвяне на краен съдържателен доклад.doc (109.5 KB)

Приложение_7_Изисквания за изготвяне на краен финансов отчет.doc (35.5 KB)

Приложение_8_Формуляр за краен финансов отчет.xls (90 KB)

ОКОНЧАТЕЛНО КЛАСИРАНЕ: Програма 1: Гарантиране на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства

КЛАСИРАНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Входящ номер

Кандидатстваща институция

Име на проекта

Оценка

1

33.5 -1-050/30.04.2009 ОУ "Княз Александър I", гр. Пловдив "Развитие на личностния потенциал - гарант за успешна адаптация на учениците от малцинствен произход"

93,67

2

33.5 -1-095/07.05.2009 ЦДГ 34 "Пролетна дъга", гр. Шумен "Заедно за равен старт в училище"

91,33

3

33.5 -1-124/07.05.2009 ОДЗ "Ран Босилек", гр. София "Растем заедно"

91,33

4

33.5 -1-064/07.05.2009 ОДЗ "Мир", гр. Дулово, обл. Силистра "Всяко дете е слънце - нека му позволим да свети"

91,00

5

33.5 -1-101/07.05.2009 Община Лозница, гр. Лозница, обл. Разград "Всяко дете научава, всяко дете успява"

90,67

6

33.5 -1-066/07.05.2009 Община Провадия, гр. Провадия "Създаване на детски образователен център "Слънце" в с. Бозвелийско"

89,33

7

33.5 -1-115/07.05.2009 СОУ "Никола Йонков Вапцаров", гр. Айтос "ЦАР - Центрове за алтернативна работа"

89,33

8

33.5 -1-020/29.04.2009 ОУ "Св. Паисий Хилендарски", с. Равно, общ. Кубрат "Училището - моят прозорец към света"

89,00

9

33.5 -1-106/07.05.2009 ОУ "Климент Охридски",
с. Сталийска махала, общ. Лом
"Светът на мечтите ни"

88,00

10

33.5 -1-127/07.05.2009 Община Кирково, с. Кирково "Различни, но заедно"

83,00

11

33.5 -1-031/30.04.2009 ОУ "Христо Ботев", с. Зелена Морава, общ. Омуртаг "Школско звънче за интеграция"

81,33

12

33.5 -1-013/29.04.2009 НУ "Паисий Хилендарски", гр. Стрелча, обл. Пазарджик "Училищният живот - красив, достъпен и привлекателен за всички деца"

79,00

13

33.5 -1-100/07.05.2009 ОУ "Отец Паисий", с. Попинци, общ. Панагюрище "Нашето училище - различно и очаквано"

78,33

14

33.5 -1-079/07.05.2009 СОУ "Отец Паисий", гр. Куклен, обл. Пловдив "Три етноса в гр. Куклен - едно училище на радостта"

78,00

15

33.5 -1-038/30.04.2009 ЦДГ "Здравец", гр. Момчилград "Пътят от сълзата до усмивката"

77,67

16

33.5 -1-018/29.04.2009 СОУ "Отец Паисий", гр. Кърджали "Да учим заедно"

77,33

17

33.5 -1-110/07.05.2009 ОУ "Христо Ботев", с. Мечка, общ. Плевен "Нашето място в обществото"

76,67

18

33.5 -1-026/29.04.2009 Община Средец, гр. Средец, обл. Бургас "Децата днес, за да има утре"

76,67

19

33.5 -1-090/07.05.2009 ОУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Хасково "Училище мое - реално и вълшебно"

76,00

20

33.5 -1-072/07.05.2009 ЦДГ "Щастливо детство", гр. Момчилград, обл. Кърджали "Щастливи заедно в Щастливо детство"

75,67

РЕЗЕРВНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

21

33.5 -1-059/30.04.2009 ЦДГ "Славейче", гр. Върбица, обл. Шумен "Различието е предимство, не недостатък"

73,67

22

33.5 -1-052/30.04.2009 ЦДГ "Радост", гр. Севлиево, обл. Габрово "Равен достъп - равен старт за всички"

72,67

23

33.5 -1-015/29.04.2009 ЦДГ "Щастливо детство", гр. Кубрат "Докато играя, всичко мога да узная"

72,00

24

33.5 -1-102/07.05.2009 ОУ "Виделина", с. Сейдол, обл. Разград "Заедно можем повече"

71,67

25

33.5 -1-131/07.05.2009 131 СОУ "Климент А. Тимирязев", гр. София "Единни в многообразието"

71,67

26

33.5 -1-032/30.04.2009 ОУ "Отец Паисий", гр. Видин "Шанс за всеки"

71,33

27

33.5 -1-071/07.05.2009 ОУ "Св. Климент Охридски", с. Виноград, общ. Стражица "Заедно учим, творим и се забавляваме"

71,33

28

33.5 -1-119/07.05.2009 СОУ "Любен Каравелов", гр. Пловдив "Начало за равен старт"

71,33

29

33.5 -1-039/30.04.2009 ЦДГ 2 "Лудогорче", гр. Разград "Детската градина - дом на моите мечти и приятели"

71,00

30

33.5 -1-046/30.04.2009 4 ОУ "Христо Ботев", гр. Лом "Детство мое, реално и вълшебно"

70,00

31

33.5 -1-044/30.04.2009 Община Карлово, гр. Карлово "Да учим заедно"

69,00

32

33.5 -1-107/07.05.2009 Община Кюстендил, гр. Кюстендил "Толерантност в еднаквостта и в различието"

68,67

33

33.5 -1-120/07.05.2009 ЦДГ "Яна Лъскова", гр. Карнобат Изграждане на детски езиков център
"Искам да уча. Искам да мога"

68,33

34

33.5 -1-121/07.05.2009 ОУ "Св. Климент Охридски", гр. Видин "Овладяването на българския книжовен език - гаранция за равен достъп до качествено образование"

68,33

35

33.5 -1-122/07.05.2009 Община "Тунджа", гр. Ямбол "Училищните общности - модел на социализация и интеграция"

68,33

36

33.5 -1-094/07.05.2009 ОДЗ 11 "Елхица", гр. Хасково "Всеки е различен, всеки е ценен"

68,33

37

33.5 -1-105/07.05.2009 ОДЗ "Мечта", гр. Кюстендил "Да говорим и играем заедно"

67,67

38

33.5 -1-024/29.04.2009 Община Стара Загора, гр. Стара Загора "Плуването като метод за социална адаптация и възпитателно-образователно въздействие при деца от 3 до 7 годишна възраст"

67,67

39

33.5 -1-084/07.05.2009 СОУ "Васил Левски", гр. Роман, обл. Враца "Толерантност в различността"

67,00

40

33.5 -1-103/07.05.2009 ОУ "Георги Бенковски", с. Беломорци "Екопътека Бъдеще за децата "

67,00

41

33.5 -1-067/07.05.2009 ОУ "Светлина", с. Тополица, общ. Айтос "Да успеем заедно"

65,67

42

33.5 -1-126/07.05.2009 Професионална гимназия по вътрешна
архитектура и дървообработване, гр. София
"Десегрегация на ромски ученици за активно включване в професионално средно възпитание и реализация на труда"

65,33

43

33.5 -1-002/24.04.2009 Община Главиница, гр. Главиница "Моите корени и моето бъдеще"

65,00

44

33.5 -1-086/07.05.2009 ОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Стрелци, общ. Брезово Дневен детски център "Заедно играем, учим се и творим"

65,00

45

33.5 -1-096/07.05.2009 ОУ "Христо Ботев", с. Николаево, общ. Плевен "Да направим училището привлекателно за всички"

64,67

46

33.5 -1-001/23.04.2009 Прогимназия "Академик Даки Йорданов", гр. Омуртаг "Заедно в спорта, заедно в училище"

63,67

47

33.5 -1-060/30.04.2009 ОДЗ "Звънче", гр. Самоков "Да станем по-добри с компютър и игри"

63,67

48

33.5 -1-041/30.04.2009 ЦДГ "Славейче", гр. Златарица "Детската градина - моят втори дом"

63,33

49

33.5 -1-004/27.04.2009 ЦДГ "Радост", гр. Търговище "Детска академия в ЦДГ Радост-гр. Търговище"

63,00

50

33.5 -1-017/29.04.2009 ОДЗ "Юрий Гагарин", с. Малорад,
общ. Борован
"От равен старт към равен шанс"

63,00

51

33.5 -1-029/29.04.2009 ОДЗ "Митко Палаузов", гр. Ракитово "Равен шанс за децата - инвестиция в бъдещето"

63,00

52

33.5 -1-089/07.05.2009 Община Вълчи дол, гр. Вълчи дол "Заедно в игрите, заедно в училище"

63,00

53

33.5 -1-098/07.05.2009 ЦДГ "3 март", с. Дорково, общ. Ракитово "Детската градина - място за успешна адаптация на децата и последно стъпало преди първи клас"

63,00

54

33.5 -1-035/30.04.2009 ЦДГ "Маргаритка", гр. Пловдив "Заедно сбъдваме всички мечти"

62,67

55

33.5 -1-061/30.04.2009 Община Пазарджик, гр. Пазарджик "Децата на Пазарджик - заедно"

62,33

56

33.5 -1-076/07.05.2009 Община Ветрино, с. Ветрино, обл. Варна "Искам да съм в детската градина"

62,33

57

33.5 -1-070/07.05.2009 1 ОУ "Никола Йонков Вапцаров",
гр. Берковица
"Заедно ръка за ръка"

62,00

58

33.5 -1-074/07.05.2009 НУ "П. Р. Славейков", гр. Роман "Повече протегнати ръце - по-качествено образование"

61,67

59

33.5 -1-104/07.05.2009 ОУ "Христо Смирненски", с. Обител, общ. Омуртаг "Партньорството между детската градина и училище - формула за успешна адаптация"

61,67

60

33.5 -1-003 / 24.04.2009 ЦДГ "Мир",, с. Калугерене, общ. Главиница "Палитра от детски усмивки"

60,33

61

33.5 -1-028/29.04.2009 ОУ "Христо Ботев", с. Караманово, общ. Ценово, обл. Русе "Ние пеем, играем и празнуваме заедно"

60,00

62

33.5 -1-042/30.04.2009 СОУ "Св. Климент Охридски",
гр. Симеоновград
"Ние можем и заедно ще успеем"

60,00

63

33.5 -1-083/07.05.2009 ОУ "Любен Каравелов", с. Кардам, общ. Попово "Аз уча, за да знам и мога"

59,33

64

33.5 -1-040/30.04.2009 Община Крумовград "Деца талантливи - родители щастливи"

59,00

65

33.5 -1-117/07.05.2009 ОУ "Отец Паисий", с. Радомирци, общ. Червен бряг "Спортът ще ни събере"

59,00

66

33.5 -1-116/07.05.2009 ЦДГ "Зора", гр. Червен бряг "Заедно да преоткрием надеждата"

58,67

67

33.5 -1-007/28.04.2009 ОУ "Д-р Петър Берон", с. Плъстина,
общ. Омуртаг
"Да бъдем равни - наша мечта и възможност"

58,00

68

33.5 -1-123/07.05.2009 Община Враца, гр. Враца "Сътрудничество за подобряване на интеграционния процес на мултиетнически класове в училища и детски градини в община Враца"

57,67

69

33.5 -1-068/07.05.2009 ОДЗ 31 "Боров кът", с. Каменар, общ. Варна "Подайте ни ръка"

57,00

70

33.5 -1-125/07.05.2009 89 ОУ "Д-р Христо Стамболски", гр. София "Училище без граници"

57,00

71

33.5 -1-012/29.04.2009 ЦДГ "Славейче", гр. Костандово, общ. Ракитово "Заедно играем и творим"

56,00

72

33.5 -1-025/29.04.2009 ЦДГ "Ян Бибиян", с. Разград,
общ. Вълчедръм, обл. Монтана
"Да си подадем ръка"

56,00

73

33.5 -1-081/07.05.2009 ЦДГ "1 юни", с. Кардам, общ. Попово "Детската градина - територия на родители и деца"

56,00

74

33.5 -1-085/07.05.2009 ЦДГ "Здравец", гр. Кърджали "Различни, но заедно"

55,00

75

33.5 -1-014/29.04.2009 ОУ "Васил Левски", с. Беловец, общ. Кубрат "За да можем, трябва да знаем"

54,67

76

33.5 -1-093/07.05.2009 ЦДГ "Слънчев ден", гр. Шивачево, общ. Твърдица "Предучилищното обучение на ромските деца в гр. Шивачево - ключов елемент от личностното им развитие"

54,67

77

33.5 -1-048/30.04.2009 ЦДГ "Еделвайс", гр. Велинград "Играем, учим, пеем и растем заедно"

54,33

78

33.5 -1-019/29.04.2009 ОУ "Васил Друмев", с. Орляк, общ. Тервел "Лесно и достъпно на български език"

53,33

79

33.5 -1-006/28.04.2009 ОУ "Васил Левски", гр. Плачковци "Нашето училище - с отговорност и разбиране към децата от етническите малцинства"

52,33

80

33.5 -1-069/07.05.2009 ЦДГ "Славейче", с. Чубра, общ. Сунгурларе "Към по-щастливо детство"

52,00

81

33.5 -1-078/07.05.2009 ОДЗ "Лилия", гр. Димитровград "Една крачка в бъдещето - Предучилищна подготовка на 50 деца от ромски произход за постъпване в първи клас"

52,00

82

33.5 -1-016/29.04.2009 ОУ "Христо Ботев", с. Цонево,
общ. Дългопол
"Подайте ни ръка - заедно да учим, творим и веселим"

51,67

83

33.5 -1-112/07.05.2009 ОУ "Васил Априлов", с. Гостилица,
общ. Дряново
Обучението по безопасност на движение по пътищата - гаранция за намаляване на пътнотранспортните произшествия с учениците"

51,00

84

33.5 -1-011/29.04.2009 ЦДГ "Зорница", гр. Дългопол, обл. Варна "Мястото, където искам да уча и играя"

50,67

85

33.5 -1-034/30.04.2009 ОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Градинарово общ. Провадия "Всички на училище"

50,33

86

33.5 -1-130/07.05.2009 Община Девня, гр. Девня "Единни във всичко"

50,00

87

33.5 -1-049/30.04.2009 1 ОУ "Георги Бакалов", гр. Стара Загора "Приказка от Тракия"

49,33

88

33.5 -1-077/07.05.2009 ОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Ставерци, общ. Долна Митрополия "Да върнем и задържим ромските деца в училище"

49,00

89

33.5 -1-009/29.04.2009 ЦДГ "Щастливо детство", с. Медовец, общ. Дългопол "Ние сме децата, ние сме светът"

48,00

90

33.5 -1-108/07.05.2009 Община Пещера - Дирекция Образование, гр. Пещера Методическо и практическо повишаване ефективността на адаптационния процес при включване и задържане на децата роми

46,67

91

33.5 -1-022/29.04.2009 ЦДГ "Снежанка", с. Гара Орешец, общ. Димово "Защото сме единни"

46,00

92

33.5 -1-073/07.05.2009 199 ОУ "Св. Апостол Йоан Богослов",гр. София "Създаване на училищен център за социална адаптация"

44,00

93

 33.5 -1-114/07.05.2009 ОУ "Христо Ботев", с. Градина, общ. Първомай "Културното многообразие - източник и фактор за взаимно опознаване и духовно развитие на подрастващите и за създаване на атмосфера на взаимно уважение, толерантност и разбирателство"

44,00

94

33.5 -1-010/29.04.2009 ЦДГ "Теменужка", с. Поляците, общ. Дългопол "Ние искаме да бъдем част от вас, подкрепете ни"

43,67

95

33.5 -3-005/28.04.2009 СОУ "Иван Вазов", гр. Вършец "Протегнати ръце"

43,00

96

33.5 -1-097/07.05.2009 ОУ "Митрополит Авксентий Велешки", гр. Самоков "Равни възможности"

43,00

97

33.5 -1-054/30.04.2009 Община Брезово, гр. Брезово "Да играем с компютъра днес, за да можем утре"

40,67

98

33.5 -1-047/30.04.2009 ЦДГ 5 "Детски рай", гр. Велинград "Играем всички, играем заедно, играем всеки ден"

40,33

99

33.5 -1-058/30.04.2009 ЦДГ "Детски свят", с. Иваново, общ. Върбица "Към децата на 21 век - с любов и отговорност"

40,33

100

33.5 -1-053/30.04.2009 СОУ "Неофит Рилски", гр. Долна баня "Равен старт за всички"

31,33

ОКОНЧАТЕЛНО КЛАСИРАНЕ: Програма 2: Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства

КЛАСИРАНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Входящ номер

Кандидатстваща институция

Име на проекта

Оценка

1

33.5-2-035 / 07.05.2009 ОБЩИНА ШУМЕН ТЕАТРАЛНИ РОМСКИ ПРИКАЗКИ И ВЗАИМНАТА СОЦИАЛИЗАЦИЯ

91,00

2

33.5-2-089 / 07.05.2009 СОУ"Д.ГОЧЕВ", ГР. ПАЗАРДЖИК ТРАДИЦИИТЕ И ИЗКУСТВАТА - РЪКА ЗА РЪКА В МОЯ ДЕТСКИ СВЯТ

89,67

3

33.5-2-010 /29.04.2009 ОУ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИИ", С. МАЛОРАД, ОБЩ. БОРОВАН ИЗКУСТВОТО МОСТ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ТРАДИЦИИТЕ

88,67

4

33.5-2-081 / 07.05.2009 СОУ "Н.Й.ВАПЦАРОВ", ГР. МОМЧИЛГРАД СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРИЯ С ТРАДИЦИИ ОТ ВЕКОВЕ ЗА ВЕКОВЕ

88,67

5

33.5-2-041 / 07.05.2009 СОУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" ГР. КУКЛЕН, ОБЛ. ПЛОВДИВ ФОЛКЛОРНА ДЪГА

88,33

6

33.5-2-079 / 07.05.2009 ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ ЖИВОТА КАТО ЕДНО СЕМЕЙСТВО

85,67

7

33.5-2-075 / 07.05.2009 ОБЩИНА ПЛЕВЕН БОХОТ - ТРАДИЦИИ, МИНАЛО И НАСТОЯЩИЕ

80,33

8

33.5-2-020 / 30.04.2009 ОБЩИНА КРУМОВГРАД РЪКЪ ЗА РЪКА - ПЕЕМ И ТАНЦУВАМЕ ЗАЕДНО

80,00

9

33.5-2-059 / 07.05.2009 ОУ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН ", ГР. ЯМБОЛ УНИКАЛНИ В МНОГООБРАЗИЕТО

79,00

10

33.5-2-091 / 07.05.2009 144 СОУ"НАРОДНИ БУДИТЕЛИ", ГР. СОФИЯ МЕЖДУУЧИЛИЩЕН РОМСКИ ФЕСТИВАЛ "ШАРЕНА ЧЕРГА"

78,67

11

33.5-2-003 / 23.04.2009 НУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ", ГР. КРИЧИМ ДА ОГЪНЕМ ЕТНОБАРИЕРАТА В ПЪСТРОЦВЕТЕН ВЕНЕЦ

77,67

12

33.5-2-032 / 07.05.2009 ОДК - ГР. КРУМОВГРАД ШАРЕНА ЧЕРГА

76,67

13

33.5-2-008 /29.04.2009 ОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ", С.БЕЛОВЕЦ, ОБЛ. РАЗГРАД ПРИ ИЗВОРА-ПЪСТРА КИТКА ОТ ФОЛКЛОРНОТО БОГАТСТВО

76,33

14

33.5-2-049 / 07.05.2009 СОУ "ХРИСТО БОТЕВ", С. ВЕТРИНО, ОБЛ.ВАРНА БОГАТИ СМЕ С КУЛТУРАТА НА НАШИТЕ ДЕДИ

75,67

15

33.5-2-086 / 07.05.2009 ОУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ", ВИДИН ЧРЕЗ ИЗКУСТВА ДА СЪХРАНИМ КУЛТУРНАТА ИДЕНТИЧНОСТ НА ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА

75,33

16

33.5-2-051 / 07.05.2009 ОУ "ЕМИЛИЯН СТАНЕВ" , С. РЯХОВЦИТЕ, ОБЩ. СЕВЛИЕВО РАЗЛИЧНИ, НО ВИНАГИ ЗАЕДНО В ИГРИТЕ И УЧЕНИЕТО

74,67

17

33.5-2-067 / 07.05.2009 ЦЕНТЪР ЗА УЧЕНИЧЕСКО, ТЕХНИЧЕСКО И НАУЧНО ТВОРЧЕСТВО, ГР.РАЗГРАД ОПОЗНАВАМЕ СЕБЕ СИ И ДРУГИТЕ, ТВОРИМ И ПРАЗНУВАМЕ ЗАЕДНО

74,67

18

33.5-2-009 / 29.04.2009 ЦДГ "ПРОЛЕТ", С.ЦОНЕВО, ОБЩ. ДЪЛГОПОЛ ВСИЧКИ СМЕ ДЕЦА НА БЪЛГАРИЯ

74,33

19

33.5-2-076 / 07.05.2009 ОУ"П. ХИЛЕНДАРСКИ", С.ПЕРПЕРЕК, ОБЩ КЪРДЖАЛИ МОЯТ ЕТНОС И НЕГОВИЯ ФОЛКЛОР

74,33

20

33.5-2-026 / 30.04.2009 СОУ "НЕШО БОНЧЕВ", ГР. ПАНАГЮРИЩЕ АЗ СЪМ ТИ СИ .... НИЕ СМЕ ПРИЯТЕЛИ

74,00

РЕЗЕРВНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

21

33.5-2-057 / 07.05.2009 ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ КЛУБ ФОЛКЛОР НА ЕТНОСИТЕ - МОДЕЛ НА ЕТНИЧЕСКА ТОЛЕРАНТНОСТ

73,67

22

33.5-2-077 / 07.05.2009 СОУ "Н. ВАПЦАРОВ" , ГР. АЙТОС СЕЗАМ ОТВОРИ СЕ

73,33

23

33.5-2-080 / 07.05.2009 СОУ"Й. ЙОВКОВ ", С. ОКОРШ,ОБЩ. ДУЛОВО КЛУБ ЕТНИКА -ПРОСТРАНСТВО НА МУЛТИКУЛТУРНИЯ ДИАЛОГ

73,00

24

33.5-2-012 / 29.04.2009 ОУ "СВ. ПАИСИИ ХИЛЕНДАРСКИ", С. РАВНО, ОБЩ. КУБРАТ ЕТНОСИТЕ СЪС СВОЕ ДОСТОЙНСТВО И ТРАДИЦИИ КЪМ ЕВРОПА

72,67

25

33.5-2-024 / 30.04.2009 ЦДГ "ЕДЕЛВАЙС", ГР. ВЕЛЕНГРАД РАЗЛИЧНИ НО ЗАЕДНО ТВОРИМ ЗА ПО-ДОБЪР СВЯТ

72,67

26

33.5-2-078 / 07.05.2009 ОУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ", С. ОГНЯНОВО, ОБЩ ПАЗАРДЖИК ОПОЗНАЙ СВОЕТО ЗА ДА ИМАШ ПО ДОБРО НАСТОЯЩИЕ И БЪДЕЩЕ

72,67

27

33.5-2-073 /07.05.2009 ОУ"ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ", ГР. ПЕЩЕРА, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК ЧРЕЗ ПЕСНИ И ТАНЦИ ДА ОТКРИЕМ И ЗАПАЗИМ РОМСКАТА КОЛОРИЧНОСТ

72,33

28

33.5-2-001 /21.04.2009 ОУ"БРАТЯ МИЛАДИНОВИ", С.ЧЕРНА В ДУХА НА ТРАДИЦИИТЕ СЪС СРЕДСТВА НА СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

72,00

29

33.5-2-007 / 29-04.2009 ОУ "ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ", С. СРЕДИЩЕ, ОБЛ. СИЛИСТРА ВИНАГИ С ФОЛКЛОРА В СЪРЦЕТО

72,00

30

33.5-2-056 / 07.05.2009 ЦДГ 25 "БРАТЯ ГРИМ", ГР. ШУМЕН ВИРТУАЛНО - НАШАТА ИДЕНТИЧНОСТ В ЕТНОСА

72,00

31

33.5-2-011 / 29.04.2009 ОУ " ВАСИЛ ДРУМЕВ" , С. ОРЛЯК ОБЩ. ТЕРВЕЛ ТРАДИЦИИТЕ - ПЪТ КЪМ ИНТЕГРАЦИЯТА НА ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА

71,67

32

33.5-2-006 / 28.04.2009 ОУ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН",С. ПЛЪСТИНА , ОБЛ. ТЪРГОВИЩЕ КУЛТУРНАТА ПАЛИТРА - РАВЕНСТВО В ОБУЧЕНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ

71,67

33

33.5-2-034 / 07.05.2009 ОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" , С. ХЪРЛЕЦ, ОБЩ КОЗЛОДУЙ ПРИЯТЕЛИ

71,67

34

33.5-2-036 / 07.05.2009 ОДК, ГР. БУРГАС ПРИЯТЕЛСТВО ЗА ВИНАГИ

71,67

35

33.5-2-037/ 07.05.2009 СОУ "ЕЛИН ПЕЛИН ", С. РУЕН, ОБЛ. БУРГАС АРТИСТИЧНА ЕТНОПЛЕТЕНИЦА

71,67

36

33.5-2-070 /07.05.2009 2-РО НУ"В. ЛЕВСКИ" ГР. ОМУРТАГ НАШИТЕ УСМИВКИ СА ЗА ВАС

71,67

37

33.5-2-023 / 30.04.2009 4-ТО ОУ "ХРИСТО БОТЕВ", ГР. ЛОМ ДОКОСВАНЕ С ОБИЧ ДО РОМСКАТА КУЛТУРА И ИСТОРИЯ

70,67

38

33.5-2-072 / 07.05.2009 ОДЗ "МЕЧТА", ГР. КЮСТЕНДИЛ НАШАТА ЗЕМЯ ХУБАВА

70,00

39

33.5-2-085 / 07.05.2009 ОУ"ХР. БОТЕВ", ГР. ДУНАВЦИ, ОБЛ. ВИДИН РАБОТИЛНИЦА ЗА ДЕТСКА МЕЧТА

68,67

40

33.5-2-018 / 30.04.2009 ОУ "ХРИСТО БОТЕВ", С. ИСПЕРИХОВО, ОБЛ ПАЗАРДЖИК МОИТЕ КОРЕНИ В РИТМИ, СЛОВО И БАГРИ

68,33

41

33.5-2-039 / 07-05-2009 ОУ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИИ", С. ВЕСЕЛИНОВО, ОБЩ. СМЯДОВО РОМИТЕ - МИНАЛО, НАСТОЯЩЕ, БЪДЕЩЕ

68,33

42

33.5-2-052 /07.05.2009 ОУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ", С. БОРИМА, ОБЩ ТРОЯН ЕДИННИ В РАЗНООБРАЗИЕТО

67,67

43

33.5-2-044 / 07.05.2009 СОУ "САВА ДОБРОПЛОДНИ", ГР. ШУМЕН ОПОЗНАЙ РАЗЛИЧИЯ ЗА ТЕБ

67,00

44

33.5-2-042 / 07.05.2009 ОУ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИИ", С. БРАДВАРИ, ОБЩ. СИЛИСТРА ФОЛКЛОРА В МОЯТА ДУША

66,67

45

33.5-2-040 / 07.05.2009 ОДЗ "ЛИЛИЯ" ГР. ДИМИТРОВГРАД ДЕЛНИЦИ И ПРАЗНИЦИ

66,00

46

33.5-2-083 / 07.05.2009 ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ ЗАЕДНО ДА ОПОЗНАЕМ И СЪХРАНИМ БЪЛГАРСКИТЕ И РОМСКИТЕ ТРАДИЦИИ

65,67

47

33.5-2-043 / 07.05.2009 ЦДГ" 1-ВИ ЮНИ ", С. КАРДАН, ОБЩ. ПОПОВО ОТ БАБА НА ВНУЧЕ

65,33

48

33.5-2-027 / 30.04.2009 ОУ "СВ. КИРИЛ И МЕТОДИИ",С. ПЕТКО СЛАВЕЙКОВ, ОБЛ ГАБРОВО КУЛТУРНО ПЪТЕШЕСТВИЕ И ВКУСНО ИЗКУШЕНИЕ В СВЕТА НА ОБРЕДИТЕ И ОБИЧАИТЕ НА ТРИТЕ ЕТНОСА

63,67

49

33.5-2-074 / 07.05.2009 ОУ "П.Р.СЛАВЕЙКОВ", ГР. ПЕЩЕРА, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК СЪРЦЕ-ОТВОРЕНО ЗА ВИНАГИ

63,33

50

33.5-2-090 / 07.05.2009 ОБЩИНА КИРКОВО, ГР. КЪРЖАЛИ ЗА ПО-ДОБЪР ДЕТСКИ СВЯТ

63,00

51

33.5-2-015 / 30.04.2009 ОУ " ХРИСТО БОТЕВ", С. ЗЕЛЕНА МОРАВА, ОБЛ. ТЪРГОВИЩЕ ЖИВО НАСЛЕДСТВО

61,67

52

33.5-2-069 / 07.05.2009 ОУ"ОТЕЦ ПАИСИЙ", С. ПОПИНЦИ, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК НЕОБИКНОВЕНО ПЪТЕШЕСТВИЕ

61,67

53

33.5-2-048 / 07.05.2009 ЦДГ "Щастливо детство, с. Белоградец, обл. Варна РАЗЛИЧНИ НО ЧАСТ ОТ БЪЛГАРИЯ

61,00

54

33.5-2-053 / 07.05.2009 ОУ " ДОБРИ ВОЙНИКОВ", С. КАМЕНАР, ОБЩ. ВРАЦА ТОЛЕРАНТНИ КЪМ РОМСКАТА КУЛТУРА

60,00

55

33.5-2-046 / 07.05.2009 ОУ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИИ", С.СТРЕЛЦИ, ОБЛ.ПЛОВДИВ ФОЛКЛОРНА ВЪРТЕЛЕЖКА

58,67

56

33.5-2-045 / 07.05.2009 ОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ", С. ПЕТКО КАРАВЕЛОВ, ОБЩ. ПОЛСКИ ТЪРМБЕШ ЕТНОГРАФСКА ПАЛИТРА ОТ ЦВЕТОВЕ И ЗВУЦИ

57,67

57

33.5-2-084 / 07.05.2009 ОУ"П. ХИТОВ", ГР. СЛИВЕН ЧЕТРИЛИСТНА ДЕТЕЛИНА ПОД СИНИТЕ КАМЪНИ

57,33

58

33.5-2-031 / 07.05.2009 ОУ"СВЕТЛИНА" - С. ТОПОЛНИЦА, ОБЛ. БУРГАС ФОЛКЛОРНИ КОРЕНИ НА ЕТНОСА

56,67

59

33.5-2-025 / 30.04.2009 ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ ИЗКУСТВОТО НИ СБЛИЖАВА И НИ ПРАВИ ПО ДОБРИ

56,33

60

33.5-2-004 / 27.04.2009 ПГСГС "Н.Й.ВАПЦАРОВ", ГР.ЧЕПЕЛАРЕ КУЛТУРНОТО МНОГООБРАЗИЕ И ИДЕНТИЧНОСТ НА ЕТНОСИТЕ В РОДОПИТЕ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЧЕПЕЛАРЕ

53,67

61

33.5-2-068 / 07.05.2009 ОУ "ХРИСТО БОТЕВ", С.ХЛЯБОВО, ОБЛ.ХАСКОВО МАГИЯТА НА РОМСКИЯ ФОЛКЛОР

53,00

62

33.5-2-030 /07.05.2009 ОДК ГР. ПРОВАДИЯ СВЯТ КАТО СВЯТ - ПЪТУВАНЕ ПРЕЗ ЕТНИЧЕСКАТА КУЛТУРА В ОБЩИНА ПРОВАДИЯ

48,00

63

33.5-2-088 / 07.05.2009 НУ " ПЕТЪР БЕРОН", ГР. САМОКОВ АМАРО-АМАЛИПЕ НАШЕ ПРИЯТЕЛСТВО

45,00

64

33.5-2-055 / 04.05.2009 ОУ"ХРИСТО БОТЕВ", ГР. СТАМБОЛИЙСКИ ЗАЕДНО В УЧИЛИЩЕ И СЛЕД ПОСЛЕДНИЯ ЗВЪНЕЦ

44,33

ОКОНЧАТЕЛНО КЛАСИРАНЕ: Програма 3: Създаване на предпоставки за успешна социализация на децата и младите хора от етническите малцинства

Класирани проектни предложения

Входящ номер

Кандидатстваща институция

Име на проекта

Оценка

1

33.5 -3-019/29.04.2009 ОУ "Йордан Йовков" - г. Ямбол "Звезди без граници"

92,00

2

33.5 -3-013/29.04.2009 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"-с. Стралджа, обл. Ямбол "Приятели на природата"

85,67

3

33.5 -3-109/07.05.2009 РИО- град Шумен "Учителят - фактор и гарант на мултикултурния образователен процес"

84,67

4

33.5 -3-079/ 07.05.2009 ТУ- ДИПКУ- г.Стара Загора "Единни в многообразието"

82,33

5

33.5 -3-059/07.05.2009 ОДЗ "Звънче"- филиал 8 ми март- г. Самоков, обл. София "Дъга"

81,33

6

33.5 -3-126/07.05.2009 ОУ "Христо Ботев" - с. Чернево, обл.Варна " Чрез информационни технологии, спорт и изкуство-  единни, равноправни, успяващи "

81,00

7

33.5 -3-017/29.04.2009 ОДЗ "Снежанка"-г. Николаево, обл. Стара Загора "Заедно -щастливи"

80,33

8

33.5 -3-122/07.05.2009 ОУ " Св. П. Хилендарски" - с. Скалица,
обл. Ямбол
"Моят етнос, твоя етнос- заедно
към по-добро бъдеще"

80,00

9

33.5 -3-053/07.05.2009 ОУ "Светлина"- с. Тополица, общ. Айтос, обл. Бургас " Да превърнем живота си в приказка"

80,00

10

33.5 -3-115/07.05.2009 СОУ "Йордан Йовков"-с. Окорш, общ. Дулово,
обл. Силистра
"Журналистически клуб "Окорсис"-
училищните медии в служба на толерантността"

79,67

11

33.5 -3-101/07.05.2009 ОУ " П. Р. Славейков" -г. Пещера, обл. Пазарджик "България -една е тя за нас"

79,33

12

33.5 -3-123/07.05.2009 ОУ " Св. Кл. Охридски" - г. Видин, "Спортът - предпоставка за успешна социализация на етническите малцинства"

79,33

13

33.5 -3-103/07.05.2009 СОУ " Христо Ботев" г. Славяново, обл. Плевен "Равен шанс"

79,00

14

33.5 -3-106/07.05.2009 СОУ " Васил Воденичарски" с. Хайредин, обл. Враца "Богати с миналото, разумни в настоящето, уверени в бъдещето"

79,00

15

33.5 -3-069/07.05.2009 ОДК - г. Ямбол "Красотата на природата създава приятелства "

78,67

16

33.5 -3-052/07.05.2009 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"- с. Блъсково, общ. Провадия, обл. Варна " Различното училище"

78,00

17

33.5 -3-107/07.05.2009 ОУ " Иван Вазов"- с. Широко поле, общ. Кърджали "Ековело"

78,00

18

33.5 -3-135/07.05.2009 ЦДГ № 62 "Зорница" - г. София "Заедно, ръка за ръка"

77,67

19

33.5 -3-077/07.05.2009 Община Димово, обл. Видин "В царството на шаха "

77,67

20

33.5 -3-037/30.04.2009 Община Крумовград "Свят на чудесата"

77,67

РЕЗЕРВНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

21

33.5 -3-026/29.04.2009

ОУ "Христо Ботев"- с. Крайници, общ. Дупница "Единни и различни . Взаимно опознаване на културното многообразие на българския и ромския етнос"

77,33

22

33.5 -3-027/29.04.2009 ОУ "Христо Ботев" - с. Караманово, общ. Ценово, обл. Русе "Лего и компютри"

76,67

23

33.5 -3-054/07.05.2009 ОДК - г. Крумовград, обл. Кърджали " Светът е за всички"

76,33

24

33.5 -3- 032/30.04.2009 ОУ "Св. Кл. Охридски"-с. Кичево, общ. Аксаково, обл. Варна "Хайде всички на хорото"

76,00

25

33.5 -3-008/28.04.2009 ОУ "Д-р Петър Берон"-с. Плъстина, общ. Омуртаг, обл. Търговище "Социализацията -приоритет на нашето училище"

75,33

26

33.5 -3-012/29.04.2009 ОУ "Цанко Церковски"-с. Средище, общ. Кайнарджа,  обл. Силистра "Работа в мултиетническа среда -успешна социализация на учениците от различни етноси"

75,00

27

33.5 -3-062/07.05.2009 СОУ "Сава Доброплодни"- г. Шумен    Училищен здравно - образователен клуб "Диалог без табута"

75,00

28

33.5 -3-078/07.05.2009 ОУ "Д-р Петър Берон"- г. Ямбол "Опознай себе си, родината и другите "

75,00

29

33.5 -3-133/07.05.2009 НУ "Св. Св. Кирил и Методий"- г. Кричим, обл. Пловдив " Рамо до рамо- винаги заедно "

74,67

30

33.5 -3-108/07.05.2009 СОУ " Н. Й. Вапцаров" -г. Айтос, общ. Бургас "Училище за малки и големи"

74,33

31

33.5 -3-118/07.05.2009 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"- с. Полско косово, общ. Бяла, обл. Русе "Различни сме, но мечтите ни са еднакво
красиви и постижими"

74,00

32

33.5 -3-125/07.05.2009 ОУ " Йордан Йовков" - г. Пловдив, "Владея добре българския език и контактувам
пълноценно с общобългарската култура"

73,67

33

33.5 -3-131/07.05.2009 РИО - град  Хасково " Пъстра трапеза "

73,67

34

33.5 -3-003/27.04.2009 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"- с. Градница, общ. Севлиево, обл. Габрово "Творчество без граници"

73,67

35

33.5 -3-028/29.04.2009 ПГСС "Златна нива"- г. Айтос, обл. Бургас "Заедно живеем - заедно творим"

73,67

36

33.5 -3-063/07.05.2009 ПГЗ "Добруджа"-г. Силистра "Единни в спорта "

73,33

37

33.5 -3-006/28.04.2009 СОУ "Иван Вазов"- г. Вършец, обл. Монтана "Златни ръце, златно сърце"

73,00

38

33.5 -3- 033/30.04.2009 ОДК -Кубрат,  обл. Разград "Детска полицейска академия"

73,00

39

33.5 -3-113/07.05.2009 ЦДГ "Пролет"- г. Койнаре, общ. Червен бряг, обл. Плевен "Растем, учим и играем заедно"

73,00

40

33.5 -3-023/29.04.2009 ЦДГ №68 "Патиланско царство"- г. Стара Загора "Изворът не пресъхва"

72,67

41

33.5 -3-043/30.04.2009  ОУ "Княз Александър І"- г. Пловдив "Обучение за интерактивни  методи на преподаване в смесена етническа среда"

72,33

42

33.5 -3-002/23.04.2009 Прогимназия "Академик Даки Йорданов"-
г. Омуртаг, обл. Търговище
"Да повишим толерантността  в мултиетническа класна стая"

71,67

43

33.5 -3-022/29.04.2009 СДГ №16 "Горски кът"- Старазагорски минерални бани, обл.Ст.Загора "Създаване на подходящи  условия и положителни  предпоставки за адаптация и социализация на децата от ромски произход в детската градина и превръщането й в привлекателно и желано място за всяко  дете"

71,33

44

33.5 -3-076/07.05.2009 Община Вълчи дол, обл. Варна "Скаутизмът- форма на единни в многообразието "

71,33

45

33.5 -3-094/07.05.2009 ОДЗ №11 "Славейче"- г. Видин "Родители и учители заедно- гаранция за успешна социализация на децата в ОДЗ №11 "Славейче"

71,33

46

33.5 -3-097/07.05.2009 ОУ " Св.Климент Охридски"-г. Павликени, обл. В. Търново "С общи усилия малките дела прерастват в големи"

71,33

47

33.5 -3-111/ 07.05.2009 ОУ "Отец Паисий"- с. Огняново,
общ. Пазарджик
"В чисто и зелено училище -заедно
живеем и творим"

71,00

48

33.5 -3-040/30.04.2009 Община Карлово "Опознай и обогати своя роден край"

70,33

49

33.5 -3-055/07.05.2009 РИО- град Враца " Квалификация на педагозите за работа в мултиетническа среда"

70,33

50

33.5 -3-105/07.05.2009 ОУ " Св. Св. Кирил и Методий"  г. Първомай, обл. Пловдив "Персей и Андромеда""

70,00

51

33.5 -3-112/07.05.2009 Община Мизия, обл.Враца "Танцуваме заедно"

69,67

52

33.5 -3-042/30.04.2009  ІV ОУ "Христо Ботев"- г. Лом "Аз и моето училище"

68,00

53

33.5 -3-070/07.05.2009 СПИ " Христо Ботев"- с. Драгоданово, обл. Сливен "Повярвай в себе си "

68,00

54

33.5 -3-119/07.05.2009 ОДК - г. Елхово, обл. Ямбол "Протегната ръка"

68,00

55

33.5 -3-100/07.05.2009 ОДЗ " Мечта"- г. Кюстендил "Ръка за ръка"

67,67

56

33.5 -3-018/29.04.2009 ОУ"Васил Левски" -с. Смоляновци, общ. Монтана "Заедно правим това, което обичаме"

67,33

57

33.5 -3-034/30.04.2009 ОУ "20 април" - г. Панагюрище, обл. Пазарджик "Заедно учим, заедно творим"

67,33

58

33.5 -3-116/07.05.2009 Община Севлиево - г. Севлиево, обл. Габрово "Единни в спорта и игрите- община Севлиево"

67,33

59

33.5 -3-065/07.05.2009 ЦДГ "Надежда -филиали"-г. Елхово, обл.Ямбол "Да си подадем ръка "

67,00

60

33.5 -3-074/07.05.2009 ЦДГ " Детелина"- г. Дългопол, обл. Варна "Щастливи сме заедно "

67,00

61

33.5 -3-047/30.04.2009 ЦДГ "Радост"- с. Илинденци, общ. Струмяни, обл. Благоевград " Растем умни, весели и здрави"

65,67

62

33.5 -3-114/07.05.2009 ЦДГ "Зора"- г. Червен бряг, обл.Плевен "Детска градина за всички"

65,67

63

33.5 -3-020/29.04.2009 ОДЗ "Слънце"-г. Димово, обл. Видин "Ние творим заедно"

65,33

64

33.5 -3-046/30.04.2009 СОУ "Нешо Бончев"-г. Панагюрище "Учим, знаем, можем"

65,33

65

33.5 -3-007/28.04.2009 2 НУ "Васил Левски"- г. Омуртаг "Празниците на етносите -извор  на традиции и толерантност"

65,33

66

33.5 -3-049/30.04.2009 ЦДГ "Славейче"- г. Върбица, обл. Шумен " Прозорче към света"

65,00

67

33.5 -3-021/29.04.2009 ОДЗ "Кокиче"- с. Арчар, обл. Видин "Ние живеем  задружно"

64,67

68

33.5 -3-102/07.05.2009 ОУ " Св. Св. Кирил и Методий"  с. Бръшляница, обл. Плевен "Училището- територия на здравни инициативи"

64,33

69

33.5 -3-132/07.05.2009 144 СОУ "Народни будители"- г. София " Училище за деца, училище за възрастни
в общините Младост и Костинброд "

64,33

70

33.5 -3-015/29.04.2009 ОУ "Васил Друмев"- с. Орляк, общ. Тервил, обл. Добрич "Щастливи заедно"

64,00

71

33.5 -3-120/07.05.2009 ОДЗ " Мир" - г. Карнобат, обл.Бургас "Да се отворим към света"

64,00

72

33.5 -3-134/07.05.2009 ПГЖПТ "Н. Корчев"- г. София " Придобиване на трудови умения за
успешна социализация за лица в ученическа възраст, отпаднали от образователната система"

64,00

73

33.5 -3-010/29.04.2009 ЦДГ "Кокиче"- с. Лопуша, общ. Дългопол, обл. Варна "Нека децата живеем задружно"

63,33

74

33.5 -3-036/30.04.2009 РИО - град Силистра "Знание, действие, споделяне"

63,00

75

33.5 -3-096/07.05.2009 ОУ  "Отец Паисий" -с. Попинци, общ. Панагюрище "Училище за учители"

62,67

76

33.5 -3-121/07.05.2009 ОУ " Христо Ботев" - г. Дунавци, обл.Видин "Заедно в традициите и спорта"

62,33

77

33.5 -3-057/07.05.2009 СОУ "Елин Пелин"- с. Руен, обл. Бургас " Спортът - различни, но заедно"

62,00

78

33.5-3-024/ 29.04.2009 ЦДГ №33 "Люляк"- г. Стара Загора "Интегриране на децата от етническите
малцинства в условията на детската градина
с оглед успешната им социализация "

61,67

79

33.5 -3-044/30.04.2009  ОУ "Христо Ботев"-г. Севлиево "Учим, творим и играем заедно"

61,67

80

33.5 -3-084/07.05.2009 ОУ " Отец Паисий"- с. Стефан Караджа, общ. Главиница, обл.Силистра "Извънкласните форми - стимул за гражданска инициативност и социализация на децата и учениците от ромски произход"

61,67

81

33.5 -3-064/07.05.2009 ОУ "Л. Каравелов"- с. Кардам, общ. Попово, обл. Търговище "Приятелю, подавам ти ръка "

61,33

82

33.5 -3-029/30.04.2009 ОУ "Христо Ботев"- с. Зелена морава, общ. Омуртаг, обл. Търговище "В подкрепа на всяко дете, за бъдеща реализация"

60,67

83

33.5 -3- 031/30.04.2009 ОДЗ "Акад. Стефан Младенов"-с. Ново село, обл. Видин "Участието в празници и обичаи- предпоставка за социализация на ромските деца и техните семейства"

60,33

84

33.5 -3-058/07.05.2009 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"- с. Ясеновец, общ. Разград " Всеки носи своята индивидуалност и различие, но с еднаква отговорност към обществото"

60,00

85

33.5 -3-060/07.05.2009 ОДЗ "Лилия"- г. Димитровград, обл.Хасково "Здравейте, приятели"

60,00

86

33.5 -3-093/07.05.2009 ОДЗ "Ангел Каралийчев- с. Стражица, обл. В. Търново "Заедно играем и творим"

60,00

87

33.5 -3-092/07.05.2009 Ученическо общежитие "Максим Горки"- г. Кубрат, обл. Разград "Да спортуваме заедно"

59,67

88

33.5 -3-090/07.05.2009 ОУ "Христо Ботев"-с. Николаевка, общ. Суворово, обл. Варна "Сити, учим ползотворно и активно в училище"

59,33

89

33.5 -3-016/29.04.2009 ОУ "Св. Паисий Хилендарски"- с. Равно, общ. Кубрат, обл. Разград "Училището - моят втори дом"

58,67

90

33.5 -3-086/07.05.2009 Прогимназия "Асен Златарев"-с. Черногорово, общ. Пазарджик "Изкуството ни учи да бъдем по-добри"

58,67

91

33.5 -3-041/30.04.2009 ОДЗ "Анна Козинарова"- г. Клисура "Да живеем и играем заедно"

56,33

92

33.5 -3 -110/07.05.2009 СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" -г. Средец, обл. Бургас "Да протегнеш ръка"

56,00

93

33.5 -3-038/30.04.2009 ЦДГ "Пролет"- с. Родина, общ. Златарица, обл. В. Търново "Успешната социализация на детето в предучилищна възраст-  успешен житейски старт"

55,33

94

33.5 -3-048/30.04.2009 ПГХЗ "Д. И. Менделеев"- г. Лом, обл. Монтана " Ръка за ръка"

55,00

95

33.5 -3-098/07.05.2009 ОУ " Г. Бенковски""- с. Беломорци, обл. Търговище "Спортът за един по-добър детски свят"

50,00

96

33.5 -3-061/07.05.2009 ЦДГ "Първи юни"-с. Кардам, община Попово, обл. Търговище "Живеем в многообразието на етносите"

48,33

97

33.5 -3-087/07.05.2009 ОУ "Ив. С.Тургенев"- г. Разград, "Спортно-образователна дейност с децата"

44,67

98

33.5 -3-004/27.04.2009 4 ОУ "Иван Вазов"- г. Кюстендил, "Весело колело"

41,67

 

ОКОНЧАТЕЛНО КЛАСИРАНЕ: Програма 4: Подпомагане процеса за превръщане на културното многообразие в източник и фактор за взаимно опознаване и духовно развитие на подрастващите и създаване на атмосфера за взаимно уважение, толерантност и разбирателство

Класирани проектни предложения

Входящ номер

Кандидатстваща институция

Име на проекта

Оценка

1

33.5-4-022 / 07.05.2009 РИО ВРАЦА УЧИЛИЩНИ АТЕЛИЕТА "КУЛТУРНОТО МНОГООБРАЗИЕ В ОБЛАСТ ВРАЦА"

84,33

2

33.5-4-001 /24.04.2009 ЦДГ "МИР", С. КАЛУГЕРЕНЕ, ОБЩ. ГЛАВИНИЦА НАШЕТО РАЗЛИЧИЕ Е ЦЕННОСТ

83,00

3

33.5-4-031/ 07.05.2009 ТУ-ДИПКУ НА ОТКРИТО

81,67

4

33.5-4-048 / 07.05.2009 2-РА АНГЛ. ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ"Т.ДЖЕФЕРСЪН", ГР. СОФИЯ ИНТЕР КЛУБ 21

81,33

5

33.5-4-023/ 07.05.2009 ЦДГ "СЛЪНЧИЦЕ", ГР. ДОБРИЧ ЦВЕТНИ КАТО ДЪГАТА И ЗАЕДНО ЗА СЪХРАНИМ КРАСОТАТА

80,67

6

33.5-4-009 / 30.04.2009 ЦДГ"СЛЪНЦЕ", С. ГРУЕВО, ОБЛ. КЪРДЖАЛИ ДА СИ ПОДАДЕМ РЪЦЕ

80,00

7

33.5-4-042 / 07.05.2009 ДК ГР. СЕВЛИЕВО С МАГИЯТА НА ТЕАТЪРА

79,67

8

33.5-4-003 / 28.04.2009 СОУ "ИВАН ВАЗОВ" , ГР. ВЪРШЕЦ ЗАЕДНО МАКАР И РАЗЛИЧНИ

79,00

9

33.5-4-011 / 30.04.2009 РИО ГР. СИЛИСТРА МУЛТИКУЛТУРНОТО УЧИЛИЩЕ - УЧИЛИЩЕТО НА ДНЕШНИЯ ДЕН

79,00

10

33.5-4-040 / 07.05.2009 ОДК, ГР. МОМЧИЛГРАД ФОТОГРАФИЯТА-ОТРАЖЕНИЕ НА МНОГООБРАЗИЕТО И КУЛТУРАТА СРЕД НАС

78,67

11

33.5-4-033 / 07.05.2009 ОУ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ", ГР. НИКОЛАЕВО ДА ОПОЗНАЕМ ТРАДИЦИИТЕ СИ ЗАЕДНО

78,00

12

33.5-4-041 / 07.05.2009 СОУ"Н.Й.ВАПЦАРОВ", ГР. АЙТОС УЧИМ СЕ НА ТОЛЕРАНТНОСТ

78,00

13

33.5-4-004 / 29.04.2009 ОУ"ВАСИЛ ДРУМЕВ", С. ОРЛЯК, ОБЩ. ТЕРВЕЛ КУЛТУРНАТА СЪКРОВИЩНИЦА - БЪЛГАРИЯ

77,67

14

33.5-4-017 / 30.04.2009 ЦДГ "СЛАВЕЙЧЕ", ГР. ВЪРБИЦА 600 ПРЪСТЧЕТА

77,67

15

33.5-4-027 / 07.05.2009 ПЗГ"ДОБРУЖА", ГР. СИЛИСТРА РАЗЛИЧНИ ЕТНОСИ И РЕЛИГИИ- ОБЩО НАСЛЕДСТВО

77,67

16

33.5-4-036 / 07.05.2009 ПРОГИМНАЗИЯ "АКАД. ДАКИ ЙОРДАНОВ", ГР. ОМУРТАГ СЪЗДАЙ СВОЕТО БЪДЕЩЕ

77,67

17

33.5-4-010 /30.04.2009 ЦДГ"ПРОЛЕТ", С. НАНОВИЦА, ОБЩ. МОМЧИЛГРАД ТОЛЕРАНТНОСТ В ИМЕТО НА ДЕЦАТА

77,33

18

33.5-4-013 / 30.04.2009 ОУ"ХР.БОТЕВ", ГР. ЛОМ ПРИКАЗКИ КРАЙ БАБИНОТО ОГНИЩЕ С ДЕТСКИ ТЕАТЪР "БЪРБОРИНО"

77,33

19

33.5-4-014 / 30.04.2009 ОУ"КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР 1-ВИ, ГР.ПЛОВДИВ ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ- ГАРАНТ ЗА ТОЛЕРАНТНОСТ И КУЛТУРНО ОПОЗНАВАНЕ СРЕД УЧЕНИЦИТЕ ОТ РАЗЛИЧЕН ЕТНИЧЕСКИ ПРОИЗХОД

77,00

20

33.5-4-037 / 07.05.2009 ОУ"Д-Р ПЕТЪР БЕРОН", С. ПЛЪСТИНА, ОБЩ ОМУРТАГ ФОЛКЛОРЪТ-БОГАТСТВО ОТ РАЗЛИЧНИ ТРАДИЦИИ И КУЛТУРИ

76,67

РЕЗЕРВНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

21

33.5-4-043 / 07.05.2009 ОУ"Г.С.РАКОВСКИ", С.БОЛЯРЦИ, ОБЛ. ПЛОВДИВ ДУШАТА МИ Е ТАНЦ

76,33

22

33.5-4-026 / 07.05.2009 ЦДГ" 1-ВИ ЮНИ", С. КАРДАН ОБЩ. ПОПОВО ПРИКАЗКИТЕ НИ ОБЕДИНЯВАТ

75,00

23

33.5-4-015 / 30.04.2009 СОУ"НЕШО БОНЧЕВ", ГР. ПАНАГЮРИЩЕ ПОКАЖИ МИ ТВОЯ СВЯТ

72,33

24

33.5-4-005 / 29.04.2009 ПГСС"ЗЛАТНА НИВА", ГР. АЙТОС ВЗАИМНО СЕ ОПОЗНАВАМЕ, ВЗАИМНО СЕ УВАЖАВАМЕ

72,00

25

33.5-4-021 / 07.05.2009 ОУ "СВЕТЛИНА ", С. ТОПОЛНИЦА , ОБЩ АЙТОС ЕТНОРЕПОРТЕР

71,67

26

33.5-4-047 / 07.05.2009 ОБЩИНА КИРКОВО ДЕТСКИ СВЯТ ШАРЕН СВЯТ

71,00

27

33.5-4-044 / 07.05.2009 ОУ"ХРИСТО БОТЕВ", С.БОТЕВО, ОБЛ.ЯМБОЛ ЗАЕДНО В МНОГООБРАЗИЕТО

70,67

28

33.5-4-039 / 07.05.2009 ОУ"П.Р.СЛАВЕЙКОВ", ГР. ПЕЩЕРА ЕТНОДЪГА И ПЪСТРА И ЦВЕТНА, КАТО ДЕЦАТА НА НАШИЯ ГРАД

67,33

29

33.5-4-035 / 07.05.2009 ОУ"ОТЕЦ ПАИСИЙ, С. ПОПИНЦИ, ОБЩ ПАНАГЮРИЩЕ ДА ВИДИМ РАЗЛИЧИЯТА НО ДА ГИ ПРИЕМЕМ

63,00

30

33.5-4-029 / 07.05.2009 ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ КРАСОТАТА Е В РАЗЛИЧИЕТО ЕДИННИ В МНОГООБРАЗИЕТО В БЪЛГАРИЯ

59,67

31

33.5-4-028 / 07.05.2009 ОУ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИИ", С.СТРЕЛЦИ, ОБЩ. БРЕЗОВО ДУХОВЕН ПРОЗОРЕЦ

58,67

32

33.5-4-024 / 07.05.2009 СОУ "ЕЛИН ПЕЛИН" , С РУЕН, ОБЛ. БУРГАС С МАМА, ТАТКО, БАБА И ДЯДО НА ПРАЗНИК

56,00

33

33.5-4-025 /07.05.2009 ОДЗ "ЛИЛИЯ", ГР. ДИМИТРОВГРАД С НАС Е ВЕСЕЛО

55,00

34

33.5-4-006 / 30.04.2009 ОУ"ХРИСТО БОТЕВ", С. ЗЕЛЕНА МОРАВА, ОБЩ ОМУРТАГ НА КОЛЕДА ДА ОПОЗНАЕМ КРАСОТИТЕ И ИСТОРИЯТА В БЪЛГАРИЯ

54,33

35

33.5-4-018 / 30.04.2009 ПГ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ", ГР ИХТИМАН МНОГООБРАЗИЕ И ЕДИНСТВО В ТРАДИЦИИТЕ

51,33

36

33.5-4-046 / 07.05.2009 ЦДГ С.ЧЕРНЕВО,ОБЛ.ВАРНА МНОГО КУЛТУРИ, ЕДНА ДЕТСКА ГРАДИНА

51,33

37

33.5-4-038 / 07.05.2009 ОДЗ"МЕЧТА", ГР. КЮСТЕНДИЛ ХАЙДЕ НА ХОРОТО

49,33

38

33.5-4-045 /07.05.2009 ОДЗ"БУРАТИНО", ГР.СУВОРОВО В ДЕТСКИЯ СВЯТ НЯМА РАЗЛИЧИЕ

47,67

39

33.5-4-007 /30.04.2009 ОУ"СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ", С. КИЧЕВО, ОБЩ. АКСАКОВО ЕДИН С ДРУГ, ВМЕСТО ЕДИН СРЕЩУ ДРУГ

44,33


Обява за конкурсна процедура 33.5-2009

На основание чл. 3 и чл. 20, ал. 1 от Правилника за устройството, дейността и организацията на работа на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и в изпълнение на Годишен план за дейността си

ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА

Обявява конкурсна процедура 33.5-2009  за набиране на проектни предложения


Конкурсна процедура 33.3-2008

ОБЯВА

ОБЯВА

На основание чл. 3 и чл. 20, ал. 1 от Правилника за устройството, дейността и организацията на работа на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и в изпълнение на Годишен план за дейността си

ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА

Обявява конкурсна процедура за набиране на проектни предложения по следните програми:

Програма 1: Гарантиране на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства.

1.1. Проекти, насочени към подпомагане на процеса на десегрегация и последваща интеграция;

1.2. Проекти, насочени към адаптацията на деца и ученици в детските градини и началните училища, за които българският език не е майчин.

Кандидатстващи институции: общини; регионални инспекторати по образованието; държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена, изпълнявани самостоятелно или с участието на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи общественополезна дейност.

Максимална стойност на един проект - 18 500 лева

Програма 2: Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства.

2.1. Проекти, касаещи осъществяването на извънкласни и извънучилищни дейности, за съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства;

2.2. Проекти за квалификационни дейности за учителите, свързани със съхранението и развитието на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства.

Кандидатстващи институции: общини; държавни висши училища; държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена, изпълнявани самостоятелно или с участието на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи общественополезна дейност.

Максимална стойност на един проект - 5 500 лева

Програма 3: Създаване на предпоставки за успешна социализация на децата и младите хора от етническите малцинства

3.1. Програми и проекти за организиране на форми за привличане и задържане в училище на отпаднали и необхванати от образователната система ученици;

3.2. Проекти за извънкласни и извънучилищни форми на работа, целящи създаване на предпоставки за успешна социализация на децата, учениците и младите хора от етническите малцинства;

3.3. Проекти и програми за създаване на предпоставки за успешна социализация на децата, учениците и младите хора от етническите малцинства;

3.4. Проекти за квалификационни дейности за учителите, свързани със създаване на предпоставки за успешна социализация на децата и младите хора от етническите малцинства.

Кандидатстващи институции: общини; регионални инспекторати по образованието; държавни висши училища; държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена, изпълнявани самостоятелно или с участието на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи общественополезна дейност.

Максимална стойност на един проект - 7 500 лева

Програма 4: Подпомагане процеса за превръщане на културното многообразие в източник и фактор за взаимно опознаване и духовно развитие на подрастващите и създаване на атмосфера за взаимно уважение, толерантност и разбирателство

4.1. Проекти за организиране на вътрешно училищни и между училищни дебати и дискусии за опознаване на културното многообразие в България;

4.2. Проекти, отразяващи и представящи културното разнообразие в България;

4.3. Проекти за квалификационни дейности за учителите, свързани с подпомагане процеса за превръщане на културното многообразие в източник и фактор за взаимно опознаване и духовно развитие на подрастващите и създаване на атмосфера за взаимно уважение, толерантност и разбирателство.

Кандидатстващи институции: общини; регионални инспекторати по образованието; държавни висши училища; държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена, изпълнявани самостоятелно или с участието на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи общественополезна дейност.

Максимална стойност на един проект - 5 500 лева

Пълният комплект от необходими документи за кандидатстване е публикуван на следния интернет адрес: http://coiduem.mon.bg

Крайният срок за представяне на проектни предложения е 15:00 часа на 30 август 2008 г.

Документи:

Nasoki_kandidatstvane_30_06_08.doc (174.5 KB)

obiava_30_06_08.doc (62 KB)

Prilojenie_1_formuliar_kandidatstvane_30_06_08.doc (80 KB)

Prilojenie_2_Budjet_30_06_08.xls (24.5 KB)

prilojenie_3_deklaracia_partniorstvo_30_06_08.doc (31 KB)

Prilojenie_4_CV_30_06_08.doc (37 KB)

prilojenie_5_dogovor_30_06_08.doc (57 KB)

prilojenie6_iziskvania_finansov_otchet_30_06_08.doc (47 KB)

ОКОНЧАТЕЛНО КЛАСИРАНЕ: Програма 1: Гарантиране на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства

КЛАСИРАНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Входящ номер

Кандидатстваща институция

Име на проекта

Оценка

1 33.3-165/28. 08.2008

ЦДГ "Яна Лъскова", гр. Карнобат

Пилотна програма за изучаване на български език "Искам да говоря"

92,30
2 33.3-471/01.09.2008

РИО - Шумен, гр. Шумен

Мултикултурни школи за деца и родители

87,00
3 33.3-190/28 08.2008

ОУ "Св. Паисий Хилендарски", гр. Елхово

Това е моето училище

77,67
4 33.3-160/28.08.2008

ОУ "Отец Паисий", гр. Видин

Да подадем ръка

77,00
5 33.3-512/05 09.2008

Община Венец, с. Венец

Мултиетнически букет от детски мечти

76,33
6 33.3-344/29.08. 2008

ЦДГ "Сънчице", с. Върбица, общ. Г. Оряховица

Когато чудесата се случват

70,00
7 33.3-317/29.08.2008

ЦДГ "Зорница", гр. Момчилград

Опознай и приеми различния до теб

69,67
8 33.3-066/22.08.2008

ОУ "Св. Климент Охридски", гр. Попово

Децата и учениците от етническите малцинства да приемат училището като своя територия

68,67
9 33.3-430/01.09.2008

СОУ "Гео Милев", с. Белозем общ. Раковски

Заедно можем

67,33
10 33.3-264/29 08.2008

ОУ "Любен Каравелов", гр. Пещера

Комплексно въздействие върху процесите на включване на ромските деца в предучилищна и училищна възраст

67,00
11 33.3-366/29.08.2008

ОУ "Максим Горки", с. Чифлик, общ. Кърджали

Път през планината

66,67
РЕЗЕРВНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
1 33.3-373/29.08.2008

ОУ "Отец Паисий", гр. Разград

Училище за всички

66,33
2 33.3-427/01.09.2008

СОУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Угърчин

Образование за всички

68,33
3 33.3-282/29.08.2008

РИО - Хасково, гр. Хасково

Равен старт и за мен

66,33
4 33.3-149/28.08.2008

СОУ "Христо Ботев", гр. Оряхово

Утре започва от днес

66,33
5 33.3-097/27.08.2008

Община Кнежа

Разкриване на полуинтернатна група в НУ "Кнежица"

65,33
6 33.3-147/28.08.2008

СОУ "Любен Каравелов", гр. Пловдив

Шанс за всички, макар и различни

65,00
7 33.3-083/26.08.2008

ЦДГ "Радост", гр. Търговище

С обич и грижа за нашите деца

65,00
8 33.3-026/11.08.2008

2-ро НУ "Васил Левски", гр. Омуртаг

Да бъдем равни - наша мечта и възможност

65,00
9 33.3-048/19.08.2008

Община Стрелча, гр. Стрелча

Адаптация на децата и учениците в подготвителната група и 1ви-4ти клас на  НУ "Паисий Хилендарски, за които българският език не е майчин

63,67
10 33.3-003/21.07.2008

Община Лозница, гр. Лозница

Всяко дете научава, всяко дете успява

63,33
11 33.3-010/04.08.2008

ОУ "Любен Каравелов", с. Кардам

Зная български език

63,00
12 33.3-296/29.08.2008

Община Тунджа, гр. Ямбол

Училищните общности - модел на социализация и интеграция

63,00
13 33.3-103/27.08.2008

ОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Търнене, общ. Плевен

Адаптация на деца и ученици от ромски произход

61,00
14 33.3-054/21.08.2008

ОУ "Митрополит Авкс. Велешки", гр. Самоков

Заедно в бъдещето

61,00
15 33.3-343/29.08.2008

Община Нови Пазар, гр. Нови Пазар

Квалификационен курс за начални учители, работещи в мултикултурна училищна среда

60,67
16 33.3-377/29.08.2008

136-то ОУ "Любен Каравелов", гр. София

Микрофон и огледало

60,67
17 33.3-414/01.09.2008

ОУ "Никола Й. Вапцаров", гр. Асеновград

Искам и мога да успея

60,33
18 33.3-216/28.08.2008

ОУ "Васил Левски", с. Преселенци, обл. Добрич

От интересното и занимателното - към знание и наука чрез извънкласни форми

60,33
19 33.3-025/11.08.2008

ОУ "Христо Смирненски", гр. Радомир

Насърчаване достъпа до качествено обучение на децата от ромски произход

60,00
20 33.3-200/28.08.2008

Община Крумовград, гр. Крумовград

Детство мое, реално и вълшебно

60,00
21 33.3-235/28.08.2008

ЦДГ 14 "Савейче", гр. Разград

ЦДГ №14 "Славейче" - пъстроцветна дъга от различни деца

60,00
22 33.3-038/18.08.2008

Община Генерал Тошево, гр. Генерал Тошево

Център за обучение "Заедно можем"

60,00
23 33.3-328/29.08.2008

ОУ :"Васил Левски", с. Смоляновци, общ. Монтана

Обединен детски център "Свят без граници"

59,67
24 33.3-368/29.08.2008

3-то ОУ "Христо Ботев", гр. Сандански

Заедно ще учим по-добре

59,33
25 33.3-383/29.08.2008

Община Котел, гр. Котел

И аз искам да бъда ученик

59,00
26 33.3-257/29.08.2008

ОДЗ "Малина Тодорова", гр. Ракитово

Детската градина - място за създаване на адаптивни възможности за интеркултурно образование

58,67
27 33.3-175/28.08.2008

ПГТЛП, гр. Омуртаг

Повече грижи - повече ученици в училище

57,33
28 33.3-109/27.08.2008

ЦДГ "Пролет", гр. Самоков

Помогни ми днес за по-добро утре

56,67
29 33.3-396/01.09.2008

ОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Градинарово

Всички на училище

56,67
30 33.3-417/01.09.2008

ОУ "Христо Ботев", с. Главиница

Знам и мога

56,33
31 33.3-421/01.09.2008

СОУ "Св. Климент Охридски",  гр. Борово

Равен шанс - инвестиция в бъдещето

56,00
32 33.3-121/27.08.2008

ЦДГ "Снежанка", с. Сушина, общ. Върбица

С усмивка и знание в утрешния ден

56,00
33 33.3-253/28.08.2008

ОУ "Васил Левски", гр. Ботевград

Не спирай! Образованието е достъпно за всички

55,67
34 33.3-309/29.08.2008

СОУ "Отец Паисий", с. Куклен

Да пристъпим смело в училище

55,00
35 33.3-285/29.08.2008

Главна редакция на педагогическите издания,  гр. София

Методика за адаптиране на деца от ромски произход

55,00
36 33.3-305/29.08.2008

ЦСДГ "Ралица", гр. Русе

Заедно към свят, който заслужаваме

54,67
37 33.3-316/29.08.2008

Община Севлиево, гр. Севлиево

Равен достъп - равен шанс за тях

54,33
38 33.3-361/29.08.2008

ОУ "Панайот Волов", гр. Добрич

Училищната библиотека - център за четене, информираност и забавление

53,33
39 33.3-178/28 08.2008

Община Веико Търново

Толкова сме различни, а така си приличаме

53,00
40 33.3-324/29.08.2008

ПГ по ЛП, гр. Монтана

Учебно семейство

53,00
41 33.3-303/29.08.2008

ОДЗ "Радост", с. Гложене, общ. Козлодуй

В нов свят

52,33
42 33.3-367/29.08.2008

ЦДГ "Пролет", гр. Сандански

Заедно в игрите

52,33
43 33.3-205/28.08.2008

НУ "Васил Левски", с. Звънарка, обл. Кърджали

Адаптация на деца в ДГ и НУ, за които българският език не е майчин

52,00
44 33.3-092/27.08.2008

ОДЗ "Лилия", гр. Димитровград

Една крачка в бъдещето

51,00
45 33.3-277/29.08.2008

СОУ "Никола Вапцаров", с. Бенковски, общ. Кирково

Заедно - вчера, днес, утре .... и завинаги

51,00
46 33.3-098/27.08.2008

Обшина Средец

Аз съм българче, обичам ....

50,67
47 33.3-082/25.08.2008

ТПГ "Стамен Панчев", гр. Ботевград

Моят отбор, моето училище

50,33
48 33.3-177/28.08.2008

ОДЗ, гр. Угърчин

Играем, учим, творим и живеем заедно

50,33
49 33.3-289/29.08.2008

ОУ "Неофит Рилски", гр. Велинград

Адаптация

50,00
50 33.3-407/01.09.2008

ОДЗ "Радост", гр. Симитли

Ръка за ръка - щастливи заедно

49,67
51 33.3-304/29.08.2008

ОДЗ 68 "Ран Босилек", гр. София

Растем заедно

49,00
52 33.3-086/26.08.2008

ОУ "Иван Тургенев", гр. Разград

В училище не е лесно, но е интересно, защото заедно учим

48,33
53 33.3-021/08.08.2008

РИО-София, гр. София

Млади актьори

47,33
54 33.3-122/27.08.2008

ОУ "Атанас Манчев", гр. Айтос

Уча като игра

46,33
55 33.3-072/25.08.2008

СОУ "Васил Левски", гр. Димитровград

Музика и багри

45,67
56 33.3-454/01.09.2008

ОУ "Отец Паисий", с. Попинци, общ. Панагюрище

"Да учим, за да живеем заедно"

45,67
57 33.3-047/19.08.2008

Община Самоков, гр. Самоков

Всяко дете научава. Всяко дете успява!

43,67
58 33.3-069/22.08.2008

Община Полски Тръмбеш

Билингвизмът като предимство

43,67
59 33.3-135/28.08.2008

Община Кирково, с. Кирково

Различни, но заедно

43,33
60 33.3-188/28.08.2008

РИО-Враца, гр. Враца

Повече протегнати ръце - по-качествено образование за нашите деца

43,33
61 33.3-275/29 08.2008

ОДЗ 1 "Мир", гр. Мездра

Различни, но заедно в игра, труд и обучение

43,00
62 33.3-299/29.08.2008

4-то ОУ "Христо Ботев", гр. Лом

Подпомагане адаптацията на 3-6-годишните деца от ромски произход

43,00
63 33.3-318/29.08.2008

Детски комплекс, гр. Смядово

Равен старт за децата от Община Смядово

41,33
64 33.3-322/29.05.2008

СОУ "Сава Доброплодни", гр. Шумен

Заедно живеем и празнуваме

41,33
65 33.3-157/28.08.2008

Община Дряново, гр. Дряново

Към децата с любов и толерантност

40,33
66 33.3-372/29.08.2008

ЦДГ, с. Стамболово

Различни, но ръка за ръка в 1ви клас

40,33
67 33.3-226/28.08.2008

ЦДГ "1-ви юни"

Аз вече съм голям и мога сам

40,00
68 33.3-107/27.08.2008

ОУ "Д-р Берон", с. Плъстина, общ. Омуртаг

Адаптацията - път към Европа

39,67
69 33.3-193/28.08.2008

ЦДГ "Щастливо детство", с. Сеслав

Моята детска градина

39,67
70 33.3-020/08.08.2008

СОУ "Йордан Йовков", гр.  Кърджали

Студио за училищна адаптация и интеграция

39,33
71 33.3-313/29.08.2008

ЦДГ "Райна Княгиня", с. Недан

Растем и учим

39,33
72 33.3-332/29.08.2008

Община Крушари, с. Крушари

Моят прозорец към Европа

39,00
73 33.3-376/29.08.2008

ОУ "Христо Ботев", с. Лопян

Училището  - единство на нашите различия

39,00
74 33.3-337/29.08.2008

92-ро ОУ "Димитър Талев", гр. София

Учим се, за да знаем и можем

38,67
75 33.3-286/29.08.2008

ПГСС "Златна нива", гр. Айтос

Да учим и да се забавляваме

38,67
76 33.3-434/01.09.2008

ЦДГ "Радост", с. Стряма

Рамо до рамо

38,33
77 33.3-509/03.09.2008

ЦДГ 14 "Пчелица", гр. Лом

Да дадем шанс на децата да знаят, да обичат, за да бъдат

38,33
78 33.3-347/29.08.2008

Община Дългопол, гр. Дългопол

Мястото, където искам да уча

38,00
79 33.3-142/28.08.2008

ОУ "Христо Смирненски", с. Фотиново

Училището - символ на заедността и приятелството

37,67
80 33.3-265/29.08.2008

58-мо ОУ "Сергей Румянцев", гр. София

Заедно ще станем по-добре

37,67
81 33.3-251/28.08.2008

Община Белово, гр. Белово

Нашите деца- обща грижа и отговорност

37,00
82 33.3-016/07.08.2008

СОУ "Неофит Риски", гр. Дона Баня

Равен старт за всички

36,67
83 33.3-152/28.08.2008

ОУ "Христо Ботев", с. Каспичан

Шанс

36,67
84 33.3-445/01.09.2008

ОДЗ "Детелина", с. Горно Сахране

Адаптация на децата от ромски произход в детската градина чрез използване на компютърни игри за овладяване на бълг.ез.

36,33
85 33.3-131/27.08.2008

ЦДГ "Здравец", с. Ветрен

В детската градина е интересно - различни сме, но заедно играем, спортуваме, учим, пеем и творим

35,33
86 33.3-228/28.08.2008

СОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Ново село

Да сбъднем мечтите на всички деца, като дадем равен старт

35,00
87 33.3-487/02.09.2008

ЦДГ "8-ми март", гр. Радомир

Заедно в бъдещето

35,00
88 33.3-311/29.08.2008

ОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Нова Черна, общ. Тутракан

Подай ми ръка - аз ти давам две!

34,67
89 33.3-325/29.08.2008

ОУ "Св. св. Кири и Методий", гр. Сеново, обл. Русе

Децата ни - наше бъдеще

34,33
90 33.3-057/21.08.2008

9-то ОУ "Темелко Ненков", гр. Перник

Прилагане и популяризиране на модел за интеграция на малцинствени групи в масовото училище чрез извънкласни форми

34,33
91 33.3-478/01.09.2008

СОУ "Иван Вазов", гр. Вършец

Протегнати ръце

34,00
92 33.3-118/27.08.2008

ЦДГ 6, гр. Благоевград

Изменение и подобряване на средата за подпомагане на процеса на десегрегация и интеграция

33,33
93 33.3-139/28.08.2008

СОУ "Христо Ботев", с. Чорбаджийско, общ. Кирково

Изкуството обединява различните

33,33
94 33.3-183/28.08.2008

ОУ "Цанко Церковски", с. Средище, обл. Силистра

Заедно по пътеките на родния край и общото минало

33,33
95 33.3-266/29.08.2008

ОУ "Христо Ботев", с. Опан, обл. Стара Загора

Достъп до музикалния свят на всяко дете

33,33
96 33.3-197/28.08.2008

ЦДГ "Св. св. Кирил и Методий", с. Батак, обл. Велико Търново

Адаптацията на децата от ДГ, за които българския език не е майчин

33,00
97 33.3-268/29.08.2008

ЦДГ "Славейче", с. Габарево, общ. Павел баня

Създаване на кабинет и площадка по безопасност на движението

32,00
98 33.3-459/01.09.2008

ОДЗ "Проф. Васил Захариев", гр. Самоков

Да спортуваме и учим задно

31,33
99 33.3-263/29.08.2008

Община Пещера, гр. Пещера

Методическо и практическо повишавана ефективността на адаптационния процес при включване и задържане на децата роми

31,00
100 33.3-439/01.09.2008

СОУ "Христо Ботев", гр. Цар Калоян, обл. Разград

Успешна реализация на учениците в училище

30,67
101 33.3-140/28.08.2008

ОУ "Устрем", с. Старово, общ. Кирково

Заедно можем повече

30,00
102 33.3-503/02.09.2008

ОДЗ "Юрий Гагарин", с. Малорад, общ. Борован

Детската градина - привлекателно място за всяко дете

29,33
103 33.3-458/01.09.2008

СОУ "Васил Левски", гр. Опака

Овладяване на български език като втори език с помощта на съвременна мултимедийна техника

29,00
104 33.3-461/01.09.2008

1-во ОУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Гоце Делчев

Успяваме, защото сме заедно

28,00
105 33.3-394/01.09.2008

Община Върбица, с. Върбица

Квалификационен курс за детски и начални учители, работещи в мултикултурна община

27,00
106 33.3-389/29.08.2008

ЦДГ 110 "Слънчева мечта", гр. София

Различни, но заедно

25,00
107 33.3-490/02.09.2008

СОУ "Васил Левски", гр. Гълъбово, обл. Стара Загора

Преодоляване на бариерите между родители и училище. Участие на родителите във възпитателния процес

23,67
108 33.3-474/01.09.2008

ОДЗ "Щастливо Детство", гр. Ветово

Различни, но заедно

22,67
109 33.3-346/29.08.2008

Община Оряхово, гр. Оряхово

Приобщаване на учениците от малцинствата

16,00
110 33.3-504/02.09.2008

ЦДГ 2 "Света Богородица", гр. Благоевград

Учим и играем заедно в детската градина

15,00
111 33.3-001/11.07.2008

ОДЗ "Здравец", гр. Девня

Подпомагане на процеса на десегрегация и последователна интеграция на децата от ромската общност

5,33

ОКОНЧАТЕЛНО КЛАСИРАНЕ: Програма: 2. Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства

КЛАСИРАНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

 

Вх. №

Кандидатстваща институция

Наименование на проекта

Оконч. оценка на проект

1

33.3-184/ 28.08.08

ОУ"ЦанкоЦерковски" с.Средище обл. Силистра "С фолклора в сърцето -към Европа"

84,00

2

33.3-144/ 28.08.08

ОУ"Митрополит Авксентий Велешки" гр. Самоков "Етнопалитра"

80,00

3

33.3-246/ 28.08.08

Община Бяла-гр. Бяла Клуб "Беленска къща"

78,67

4

33.3-315/ 29.08.08

СОУ "Св.Климент Охридски"-гр.Кърджали "Празниците на моя етнос"

74,67

5

33.3-462/ 01.08.08

ОУ"Св.Св Кирил и Методий"-с.Дралфа, общ.Търговище "Заедно учим , творим и общуваме"

73,33

6

33.3-011/ 04.08.08

ОУ"Л.Каравелов"-с.Кардам, общ.Попово, обл Търговище "Да съхраним традициите на родния край"

69,67

7

33.3-403/ 01.09.08

ОУ"Неофит Рилски гр. Дупница, обл Кюстендил "Културата на моя етнос"

67,67

8

33.3-409/ 01.09.08

ОДК-Момчилград, гр. Момчилград, обл. Кърджали "Да съхраним културната си идентичност чрез танца"

66,33

9

33.3-302/ 29.08.08

Іво ОУ "Христо Ботев" гр. Севлиево "Изкуството да творим заедно"

63,33

10

33.3-090/ 26.08.08

ОУ "Георги Раковски"-с.Болярци, общ. Садово, обл Пловдив "На сред мегдана"

62,67

РЕЗЕРВНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1

33.3-231/ 28.08.08

106-о ОУ"Григорий Цамблак"- гр. София, Столица "Фолклор на етносите в България- ромски фолклор"

62,33

2

33.3-293/ 29.08.08

ОУ"Христо Ботев" -с.Кукорево, общ. Тунджа обл. Ямбол Център за етнографска и краеведска работа- "Хоризонти"

61,67

3

33.3-123/ 27.08.08

СОУ"Св.Св.Кирил и Методий " с. Лехчево общ. Бойчиновци "Магията на моята Вселена"

61,33

4

33.3-171/ 28.08.08

ОУ"Христо Смирненски" с.Обител, общ. Омуртаг "Към толерантност с традициите и празниците на етносите"

60,67

5

33.3-223/ 28.08.08

ЦДГ"1ви юни"-с. Кардам, общ. Попово,обл. Търговище "Приказките ни обединяват"

60,67

6

33.3-242/ 28.08.08

ОУ"Христо Ботев" гр. Раковски, обл Пловдив "И недопечени и най-добре печените - все замесени сме от едно тесто"

60,67

7

33.3-306/ 29.08.08

СОУ "БачоКиро" гр. Павликени,обл В.Търново "Ателие за изучаване на местната култура и традиции"

60,67

8

33.3-247/ 28.08.08

Община Венец-с. Венец, обл. Шумен "Празнична неделя-2009"

59,00

9

33.3-308/ 29.08.08

СОУ"Отец Паисий" с. Куклен, обл. Пловдив "Заедно и след училище"

59,00

10

33.3-422/ 01.09.08

ОУ "Христо Смирненски"-с.Водолей, общ.В.Търново "Да опазим миналото, за да вървим по-уверено към бъдещето"

59,00

11

33.3-386/ 29.08.08.

ОУ"Виктория и Киркор Тютюнджян" гр. Пловдив, "Там където, Коледните мечти се сбъдват"

58,00

12

33.3-084/ 26.08.08

ПГ"Проф.М.Върбанов" гр. Оряхово,обл. Враца "Моята култура не затваря врати - от принадлежност - към идентичност"

57,00

13

33.3-006/ 25.07.08

ОУ "Св.Климент Охридски" с. Кичево, обл. Варна "Да - за библиотека и театрално студио в малкото училище"

55,67

14

33.3-351/ 29.08.08

Община Аврен, обл. Варна "Огърлица"

55,67

15

33.3-333/ 29.08.08

ОУ"Васил Левски" с.Караджово, общ.Садово, обл Пловдив "Шарен е светът в детските ръце"

55,33

16

33.3-176/ 28.08.08

ПГ по транспорт и лека промишленост-гр.Омуртаг, обл. Търговище "Различията ни сближават"

55,00

17

33.3-179/ 28.08.08

ОУ "Св. Климент Охридски" гр. Видин "Да спортуваме заедно с децата и учениците от етническите малцинства, за да опознаем културата им, да ги разбираме по-добре и да се научим да живеем заедно под слънцето"

54,67

18

33.3-390/ 29.08.08

ЦДГ№110 "Слънчева мечта" гр. София, Столица "Приятелче"

53,67

19

33.3 - 023/ 08.08

46 ОУ "Константин Фотинов" гр. София 1303  "Изкуството -като начин на общуване и средство за интегриране на деца и ученици от различен етнос в образователно възпитателния процес

53,00

20

33.3 - 201/ 28.08.08

Община -Крумовград, област Кърджали "Моето учителско портфолио по културна идентичност чрез интеркултурен диалог"

52,67

21

33.3 - 297/ 29.08.08

ІV ОУ "Христо Ботев"-гр. Лом, обл. Монтана "Ние ромите-докосване с обич до ромската култура и история"

52,33

22

33.3 - 415/ 01.09.08

ОУ"Св.Паисий Хилендарски"-с.Хърсово, община Самуил, "Живото наследство на нашите деди"

51,67

23

33.3 - 209/ 28.08.08

ОУ"Васил Левски"-с.Луличка, община Крумовград, област-Кърджали "Танците и песните ни сближават"

51,67

24

33.3 - 059/ 21.08.08

ОУ "Св.Паисий Хилендарски"-с.Тополчане,община Сливен Традициите на ромите от Сливенския регион

51,33

25

33.3 - 365/ 29.08.08

ОУ"Христо Ботев"- гр. Дунавци, обл Видин "Заедно пеем и танцуваме"

50,00

26

33.3 - 486/ 02.09.08

ОУ"Христо Ботев"-с.Гълъбник-община Радомир, обл. Перник "Различни в традициите- приятели в училище"

49,67

27

33.3 - 085/ 26.08.08

ОУ"Христо Ботев"- с.Янково,община Смядово , обл.Шумен "Да съхраним културното си наследство"

49,00

28

33.3 - 508/ 03.09.08

ОУ"Петко Р.Славейков"-с.Обретеник, Община Борово, обл. Русе "Фолклорът на трите етноса в Обретеник, като средство за съхраняване и развиване на културната идентичност на учениците в ОУ"П.Р Славейков"

48,67

29

33.3 - 364/ 29.08.08

ОДЗ "Звънче"- гр. Самоков, обл.Софийска "Свиря, пея и танцувам"

47,33

30

33.3 - 064/ 22.08.08

НУ"Св.Св.Кирил и Методий" гр.Славяново,община Плевен "Идентичност и интеграция"

47,33

31

33.3 - 124/ 27.08.08

ОУ"Атанас Манчев" гр. Айтос, обл.Бургас "Кръговрат на съдбата"

47,00

32

33.3 - 106/ 27.08.08

ОУ"Св.Св.Кирил и Методий"- с. Езерово,община Белослав "Знам кой съм, къде живея и кои са дедите ми"

47,00

33

33.3 - 035/ 18.08.08

ОУ "Св.Климент Охридски"-с.Камен, обл.В.Търново "Изкуството -мост към толерантността"

46,00

34

33.3 - 077/ 25.08.08

ОУ "Г.Бенковски"-с.Беломорци,община Омуртаг, обл. Търговище "Красотата на ромските ритми"

45,67

35

33.3 - 071/ 25.08.08

ОУ "Петко Р.Славейков" с. Изгрев,общ.Венец, област -Шумен СИП "Фолклор на етносите в България"-ромски фолклор

45,67

36

33.3 - 455/ 01.09.08

ОУ"Христо Ботев"-с.Радовец, община Тополовград, "Да съхраним културната идентичност на ромите"

45,00

37

33.3 - 119/ 27.08.08

ОУ"Св.Св.Кирил и Методий"-с.Веселиново, община Смядово обл. Шумен "Бъдеще скрито в миналото"

43,67

38

33.3 - 015/ 06.08.08

Прогимназия "Академик Даки Йорданов"-гр. Омуртаг, обл. Търговище "Да съхраним традициите"

43,33

39

33.3 - 482/ 01.09.08

РПЦ-гр. Хасково "Различието -богатство, а не бариера"

43,00

40

33.3 - 460/ 01.09.08

ОУ"Отец Паисий"-с.Попинци, община Панагюрище "В този свят съм"

43,00

41

33.3 - 456/ 01.09.08

ОУ"Кочо Честеменски"-с.Динката, община Лесичево, обл.Пазарджик "Пеем и танцуваме заедно"

43,00

42

33.3 - 046/ 19.08.08

ОУ "Ген Скобелев"-с. Скобелево,община Павел Баня, област- Ст.Загора "Различните традиции и обичаи, тяхното общо възраждане и съхраняване -път към етическа толерантност и разбирателство"

42,67

43

33.3 - 446/ 01.09.08

СОУ"Хаджи Мина Пашов" гр.Сливен "Да празнуваме заедно"

42,33

44

33.3 - 153/ 28.08.08

СОУ"Св.Св.Кирил и Методий" гр.Стрелча, обл.Пазарджик "Издирване, съхранение и популяризиране на ромския фолклар в училищата и културните институции на територията на община Стрелча"

41,00

45

33.3 - 196/ 28.08.08

ОУ "Васил Левски"-с.Ябълково, община Димитровград "Етнотанци - съхраняване и развитие на културната идентичност на учениците от ОУ "В.Левски"-с. Ябълково

40,33

46

33.3 - 039/ 18.08.08

Община -Генерал Тошево "Театрална работилница"

40,33

47

33.3 - 441/ 01.09.08

ОУ "Христо Ботев"-с. Хлябово, общ.Тополовград "Ние знаем много, но искаме още"

40,00

48

33.3 - 392/ 29.08.08

ОУ "Св.Св.Кирил и Методий"- с. Костиево, община Марица "Училищен клуб за етнически фолклор"

37,67

49

33.3 - 510/ 03.09.08

ЦДГ "Митко Палаузов" с.Горно Кирково, обл. Кърджали "Заедно днес и утре"

37,33

50

33.3 - 419/ 01.09.08

ОУ "Христо Ботев"-гр Поморие, община Поморие, обл Бургас "Духът на културната идентичност"

37,33

51

33.3 - 340/ 29.08.08

ОУ "Отец Паисий"-с. Огняново, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик "Опознай своето минало, за да имаш по-добро настояще и бъдеще"

37,33

52

33.3 - 314/ 29.08.08

ОУ-с.Богданица, община Садово,обл. Пловдив "Фолклорът и занаятите - обединяваща връзка между етносите"

35,67

53

33.3-498/ 02.09.08

ОУ"Св.Кл.Охридски"с.Тишевица, община Враца "Осъществяване на извънкласни и извънучилищни дейности за съхраняване и развитие на културната идентичност на деца и ученици от етническите малцинства"

34,33

54

33.3 - 380/ 29.08.08

94СОУ"Димитър Страшимиров" гр. София, столица "Извънкласна дейност по изобразително изкуство"

33,67

55

33.3 - 323/ 29.08.08

ОУ"Райно Попович"- гр. Карлово,обл Пловдив "С ромския танц из Европа"

33,67

56

33.3 - 312/ 29.08.08

ОУ"Йордан Йовков"-гр. Добрич "Помни и разпространявай собствената си културна идентичност"

33,00

57

33.3 - 093/ 27.08.08

ОДЗ"Лилия"-Димитровград, област-Хасково "Делници и празници"

32,67

58

33.3 - 207/ 28.08.08

Самостоятелно ученическо общежитие-гр. Крумовград  "Културно и етнически идентични, но не и различни"

28,67

59

33.3 - 096/ 27.08.08

ОУ"Васил Левски"с.Борима, община Троян, област-Ловеч "Обреди, ритуали и мотиви в празниците на българи, турци и роми"

28,00

60

33.3 - 136/ 28.08.08

Община Кирково-обл. Кърджали "Стъпка напред към доброто приятелство"

27,33

61

33.3 - 428/ 01.09.08

ОУ"Христо Ботев"-гр. Бурас, обл. Бургас Вокална група "Морски сирени"

22,67

62

33.3 - 129/ 27.08.08

ОУ"Христо Ботев"- с.Невестино, община Невестино "Традиции и приятелство"

21,67

63

33.3 - 290/ 29.08.08

ОУ"Неофит Рилски"- гр. Велинград, обл. Пазарджик "Златна рибка"

20,67

64

33.3 - 491/ 02.09.08

СОУ"В.Левски"-община Гълъбово, обл. Ст.Загора "Фолклорът -средство за музикално възпитание в междуетническа среда"

0,00

65

33.3 - 272/ 29.08.08

ОУ" Йордан Йовков"-с.Красен, общ. Ген. Тошево, обл. Добрич "Заедно учим, заедно играем, заедно творим и мечтаем"

0,00

ОКОНЧАТЕЛНО КЛАСИРАНЕ: Програма 3: Създаване на предпоставки за успешна социализация на децата и младите хора от етническите малцинства

 

КЛАСИРАНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

 

Входящ номер

Кандидатстваща институция

Име на проекта

Оценка

1

33.3-088/26.08.08 СОУ "Нешо Бончев", гр. Панагюрище 4500 Заедно можем повече

83,67

2

33.3-079/25.08.08 НУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Славяново 5840, ул. "Димитър Благоев" 22 Скаутско училище по екология

83,33

3

33.3-073/25.08.08 НСА "Васил Левски", гр. София 1700, Студентски град Мотивация за учене през целия живот чрез спорт

82,33

4

33.3-070/25.08.08 СОУ "Д-р Петър Берон" , с. Хитрино, ул. "Възраждане" 20 Моето училище - мост между поколенията

82,33

5

33.3-320/29.08.08 ОДК Стражица, гр. Стражица 5150, ул. "Дончо Узунов" 95 Заедно можем

80,67

6

33.3-357/29.08.08 СОУДУС „Св. Иван Рилски", гр. Търговище, ул. "Трети март" 38 Искам да съм част от вас

80,00

7

33.3-062/22.08.08 Община Ново село, с. Ново село 3784, ул. "Арх. Ил. Попов" 89 Приятелство без граници

80,00

8

33.3-099/27.08.08 ТУ-ДИПКУ, гр. Стара Загора 6000 Заедно в различието

79,67

9

33.3-307/29.08.08 СОУ "Отец Паисий", с. Куклен 4101, ул. "Ал. Стамболийски" 52 Малките граждани на гр. Куклен споделят своя свят

79,67

10

33.3-206/28.08.08 ОУ "Васил Левски", с. Луличка, общ. Крумовград Врати към света

79,00

РЕЗЕРВНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1

33.3-111/27.08.08 Столична община - Район Искър, гр. София, бул. "Кр. Пастухов" 1 Да се учим да живеем заедно

78,33

2

33.3-180/28.08.08 ОУ "Св. Климент Охридски", гр. Видин 3700, ул. "Княз Борис 1-ви" 25 Българският и ромският фолклор - два свята различни, но равни пред слънцето

78,33

3

33.3-116/27.08.08 ОУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Първомай 4270, ул. "Гимназиална" 1 Тур дьо Първомай

78,00

4

33.3-074/25.08.08 ЗПГ "Кл. Тимирязев", гр. Сандански 2800, ул. "Г. Казенов" 1 Юношески музикално-драматичен театър "Ромале" - мост за социална интеграция

78,00

5

33.3-281/29.08.08 РИО - Хасково, гр. Хасково, ул. "П. Евтимий" 2 Искам, знам и мога

78,00

6

33.3-042/19.08.08 СОУ "Васил Левски", гр. Девня 9160 Важно е да ходим на училище

77,67

7

33.3-060/22.08.08 РИО Монтана, гр. Монтана 3400, ул. "Жеравица" 1 Заедно

77,67

8

33.3-350/29.08.08 ЦДГ 2 "Лудогорче", гр. Разград, ул. "Плиска" 14 Подаваме ти ръка - да бъдем заедно

77,67

9

370/29.08.08 СОУ "Христо Ботев", гр. Разград, ул. "Дъбрава" 2 Спортно - образователната дейност с децата - една от възможностите за единство в многообразието

77,67

10

33.3-267/29.08.08 ОДК Търговище, гр. Търговище 7700, ул. "Ст. Маврудиев" 53 Ето - това съм Аз Детето

77,33

11

33.3-014/04.08.08 Прогимназия "Акад. Даки Йорданов", гр. Омуртаг 7900, ул. "Пирин" 12 Футболът - начин да бъдем заедно

76,67

12

33.3-244/28.08.08 ОУ "Отец Паисий", с. Дянково, ул."Марица" 10 Интерактивното преподаване в "мултиетническа класна стая" път към постигане на професионално развитие и етническа толерантност в училище

76,67

13

33.3-273/29.08.08 ОДК - гр. Ямбол Приятелство чрез танца

75,67

14

33.3-476/01.09.08 РПЦ Видин, гр. Видин, ул. "Бдин" 66 Мултиетническо сближаване чрез образование

75,67

15

33.3-291/29.08.08 ОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Дражево 8634, ул. "Подем" 8 Здравното образование - възможности за успешна реализация на децата и учениците от етническите малцинства

75,33

16

33.3-194/28.08.08 ОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Илинденци Ръка за ръка е по-лесно

75,00

17

33.3-232/28.08.08 СОУ "П. Р. Славейков", гр. Видин, ул. "П. Р. Славейков" 26 Музиката на етносите - интеркултурният диалог в съвременното училище

74,00

18

33.3-269/29.08.08 СОУ "Христо Ботев", гр. Павел баня 6155, ул. "Христо Ботев" 13 Спортуваме всички заедно

74,00

19

33.3-338/29.08.08 1-во ОУ "Васил Левски", гр. Костинброд, ул. "Стара планина" 1, обл. София Създаване на общински образователен център

74,00

20

33.3-151/28.08.08 ОДК Елхово, гр. Елхово 8700, ул. "Калоян" 13 Да бъдем заедно

73,67

21

33.3-354/29.08.08 ОУ "Отец Паисий", с. Огняново 4417, ул. "Васил Левски" 69, обш. Пазарджик Във чисто и зелено училище - заедно живеем и творим

73,33

22

33.3-475/01.09.08 ЦДГ 19 "Звънче", гр. Видин, ул. "Цар Иван Асен" 51 Знание и стимул за живот

73,00

23

33.3-127/27.08.08 СОУ "Васил Левски", гр. Крумовград Артклуб "Мелпомена"

72,67

24

33.3-019/08.08.08 ПГТО "Дочо Михайлов", гр. Тервел Заедно за по-добро бъдеще

72,33

25

33.3-210/28.08.08 ОУ "Ив. Сергеев Тургенев", гр. Разград Учим и се забавляваме заедно

72,33

26

33.3-402/01.09.08 ОУ "Неофит Рилски", гр. Дупница Социално включване чрез спорт

72,33

27

33.3-440/01.09.08 ПГЗХТ "Асен Златаров", гр. Русе Клуб "Кулинар" - мост между етносите

72,00

28

33.3-212/28.08.08 ОУ "Никола Вапцаров", гр. Асеновград Светът и ние в него

71,67

29

33.3-505/02.09.08 СПИ „Христо Ботев" , с. Драгоданово, общ.Сливен Алтернативни извънкласни и извънучилищни занимания за децата от СПИ "Христо Ботев"

71,67

30

33.3-353/29.08.08 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", с. Блъсково 9240, общ. Провадия Пей и танцувай с мен

71,33

31

33.3-191/28.08.08 ОДК - Крумовград Светът е за всички

71,00

32

33.3-166/28.08.08 СОУ "Сава Доброплодни", гр. Шумен 9700, бул. "Мадара" 34 Диалог - без табута

70,67

33

33.3-182/28.08.08 РЦПИОВДУСОП - Силистра, гр. Силистра 7500, ул. "Хр. Смирненски" 5 Заедно е по-добре

70,67

34

33.3-220/28.08.08 НУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Кричим 4220, ул. "Д. Благоев" 5 Рамо до рамо - винаги заедно

70,33

35

33.3-260/29.08.08 ОУ "Христо Ботев", гр.Алфатар Единни и равнопоставени в училище и в живота

69,67

36

33.3-339/29.08.08 СОУ "Никола Вапцаров", гр. Царево, ул. "Хан Аспарух" 38 Клуб "Приказките правят чудеса"

69,67

37

33.3-154/28.08.08 ОУ "Константин Фотинов", Гр. Лом Да учим заедно

69,00

38

33.3-485/01.09.08 Община Кресна, гр. Кресна, ул. "Македония" 96 Социализация и интеграция на деца от ромски етнос в с.Сливница, общ.Кресна

69,00

39

33.3-009/28.07.08 СОУ "Хаджи Мина Пашов", гр. Сливен 8800, ул. "Княз Батенберг" 2 Мисия - здраве

68,67

40

33.3-049/19.08.08 Община Свиленград, гр. Свиленград 6500 Заедно под слънцето

68,67

41

33.3-078/25.08.08 ОУ "Георги Бенковски", с. Беломорци 7917, общ. Омуртаг, ул. "Ив. Станков" 20 Нека бъдем приятели

68,67

42

33.3-029/12.08.08 ОУ "Отец Паисий", с. Константин 5080, ул. "Училищна" 11 Изкуството да живеем заедно

68,00

43

33.3-252/28.08.08 ОУ "Васил Левски", гр. Ботевград 2140, ул. "Ал. Батенберг" 14 Сцена, моя любов

67,67

44

33.3-300/29.08.08 4-то ОУ "Христо Ботев", гр. Лом 3600, ул. "Софийска" 112 Ние, нашето училище

67,67

45

33.3-431/01.09.08 Община Раковски, гр. Раковски, пл. "България" 1 Образование за мултикултурен диалог

67,33

46

33.3-007/25.07.08 ОУ "Св. Климент Охридски", с. Кичево 9151, обл. Варна Хайде всички на хорото

66,33

47

33.3-488/02.09.08 ОУ "Христо Ботев", с. Гълъбник, общ. Радомир Часове по умение за живот - тренинг за учители и ученици

66,33

48

33.3-341/29.08.08 ОУ "Н. Й. Вапцаров", гр. Нови пазар, ул. "Гурко" 2 Дайте шанс на таланта ни

66,00

49

33.3-375/29.08.08 4-то ОУ "Г. С. Раковски", гр. Берковица 3500, ул. "Първи май" 38, обл. Монтана Опознаване на културното наследство - съхранение на идентичността

66,00

50

33.3-043/19.08.08 ОУ "Н. Й. Вапцаров", с. Селановци, 3301 общ. Оряхово, обл. Враца Ръка за ръка

65,67

51

33.3-483/01.09.08 ОУ "Найден Геров", гр. Бургас 8009, кв. Меден рудник, ул. "Въстаническа" 38 Училищна програма за образователна интерграция на децата и учениците от етническите малцинства

65,67

52

33.3-198/28.08.08 ЦДГ - с. Върбовка Мама, татко и аз - заедно учим и се забавляваме

65,00

53

33.3-437/01.09.08 ОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Полско Косово, общ.Бяла Косовски искрици

65,00

54

33.3-115/27.08.08 1-во ОУ "Г. Бакалов", гр. Стара Загора 6000, ул. "Подп.Калитин" 28 Отворено сърце

64,00

55

33.3-002/21.07.08 ОУ "20-ти Април", гр. Панагюрище 4500, ул. "Никола Мареков" 6 Възпитание към системата от ценности на децата роми в ОУ "20-ти Април" Панагюрище за успешна социализация

63,67

56

33.3-012/04.08.08 ОУ "Л. Каравелов", с. Кардам 7830, ул. "Христо Ботев" 58 Да открием себе си в училище

63,67

57

33.3-238/28.08.08 3-то ОУ "Петър Берон", гр. Монтана, ул. "Ал. Батенберг" Квалификация на педагогическите кадри на училищно равнище, предпоставка за ефективност, мобилност, модернизация и успешна социализация на децата от ромски произход

63,67

58

33.3-327/29.08.08 ОУ "Васил Левски", с. Смоляновци, общ. Монтана Аз знам и мога

63,67

59

33.3-199/28.08.08 ОУ "Св. Климент Охридски", гр. Павликени, ул. "Илия Златев" 2 Извънкласните занимания в направление спорт - иновативна форма за социализация

63,33

60

33.3-363/29.08.08 Община Мизия, гр. Мизия, ул. "Г. Димитров 25-27", обл. Враца Танцуваме заедно

63,33

61

33.3-469/01.09.08 СОУ "Иван Вазов", гр. Вършец 3540, ул. "Цар Иван Асен 2-ри" 19 Златни ръце, златно сърце

63,00

62

33.3-125/27.08.08 СОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Лехчево 3445, общ. Бойчиновци, ул. "Хр. Михайлов" 8 Извънкласни и извънучилищни форми - ковачница на таланти

62,67

63

33.3-359/29.08.08 ОДЗ "Мир", гр. Карнобат 8400, ул. "Витоша" 16 Заедно под дъгата

62,33

64

33.3-130/27.08.08 РИО Силистра, гр. Силистра 7500, ул. "Шар планина" 75 Мултикултурното училище - училището на днешния ден

61,67

65

33.3-208/28.08.08 ОУ "Никола Вапцаров", с. Подрумче 6945, общ. Крумовград За успешно бъдеще

61,67

66

33.3-243/28.08.08 ЦДГ "Минзухар", с. Крушаре Да се научим да живеем заедно

61,67

67

33.3-081/25.08.08 СОУ "Христо Ботев", гр. Белоградчик 3900, ул. "Иван Вазов" 5 Заедно можем да кажем "Да" на училището

61,33

68

33.3-044/18.08.08 ГПЧЕ "Христо Ботев", гр. Кърджали, ул. "Ген. Чернозубов" 19 Чудесата на изкуството - мост към сближаване

60,67

69

33.3-155/28.08.08 СОУ "Иван Вазов", гр. Сопот 4330, ул. "Г. Попниколов" 34 Празникът и трапезата - моите и на другите до мен

60,67

70

33.3-369/29.08.08 ОУ "Проф. Марин Дринов", гр. Панагюрище, ул." Д. Спасов" 1А Изкуството - езикът на етносите

60,67

71

33.3-384/29.08.08 Община Дупница Общински образователен интеркултурен център

60,33

72

33.3-202/28.08.08 Община Крумовград, гр. Крумовград 6900, пл. "България" 5 С поглед към Европа

60,00

73

33.3-033/15.08.08 ОУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Стралджа 8680, ул. "Хемус" 76 Млади приятели на природата

59,67

74

33.3-008/26.07.08 ОУ "П. Р. Славейков", гр. Карнобат 8400, ул. "Витоша" 68 Клуб по интереси "Заедно живеем и творим света"

59,33

75

33.3-036/18.08.08 ОУ "Св. Климент Охридски", с. Камин 5160, общ. Стражица, ул. "Н. Вапцаров" 2 Извънкласните форми - предпоставка за успешна реализация на учениците от етническите малцинства

59,33

76

33.3-137/28.08.08 Община Кирково, с. Кирково, ул. "Дружба" 1 Овладяването на българският език - основа за социализацията и интеграцията на децата от малцинствата

59,33

77

33.3-185/28.08.08 ОУ "Константин Величков", с. Паталеница 4418, общ. Пазарджик На училище в съседното село

59,33

78

33.3-091/26.08.08 ОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Градница, общ. Севлиево Творчество без граници

58,33

79

33.3-128/27.08.08 ОУ "Филип Тотю", с. Върбовка 5233, общ. Павликени, обл. В. Търново С песен и танц - единни в различията си

58,33

80

33.3-362/29.08.08 ОУ "Максим Горки", с. Чифлик, общ. Кърджали Различните цветя на България

58,33

81

33.3-352/29.08.08 ОУ "Васил Левски" , с. Иваново, общ.Върбица Различни и равни в пеенето, в традициите и рисуването

58,00

82

33.3-355/29.08.08 НУ "П. Р. Славейков", гр. Бяла, ул. "Сан Стефано" 52, обл. Русе Култура на поведение на учениците от ромски произход

58,00

83

33.3-189/28.08.08 РИО Враца, гр. Враца, ул. "Софроний Врачански" 6 Квалификация на педагозите за работа в мултиетническа среда

57,67

84

33.3-418/01.09.08 СОУ "Христо Ботев", гр. Поморие, ул. "Княз Борис 1-ви" 171, общ. Бургас Училище за всички

57,00

85

33.3-229/28.08.08 СОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Ново село 3784, общ. Видин Работа в мултиетническа среда - проблеми, успехи и предизвикателства

56,67

86

33.3-433/01.09.08 Гимназия по ЛП, гр. Монтана, бул. "Ал. Стамболийски" 37 И те знаят и могат

56,67

87

33.3-040/18.08.08 ОУ "Христо Смирненски", гр. Генерал Тошево 9500, обл. Добрич, ул. "В. Априлов" 5 Аз уча и мама учи с мен

56,00

88

33.3-075/25.08.08 СОУ "Христо Смирненски", гр. Стара Загора 6000 По пътя на ромите от Цинга до

55,33

89

33.3-480/01.09.08 РЦ на НПЦ Хасково, гр. Хасково 6300, ул. "П. Евтимий" 2 Интеркултурно образование

54,00

90

33.3-256/29.08.08 ОУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Девня 9160, кв. Повеляново, ул. "Мусала" 2 Клуб "Ромски фолклор - отворено сърце"

53,67

91

33.3-326/29.08.08 ОУ "Христо Ботев", с. Недан, общ.Павликени Дървообработване

53,67

92

33.3-406/01.09.08 РЦПИОВДУСОП - Стара Загора, гр. Стара Загора Въртележка от смях

53,33

93

33.3-507/03.09.08 ОУ "Христо Ботев", с. Горно Абланово, обл. Русе Равен старт - различни възможности, пълна ангажираност

53,33

94

33.3-429/01.09.08 ОУ "Христо Ботев", гр. Бургас, кв. Победа, ул. "Велека" 2 Театрална школа "Разнолики сърца"

52,67

95

33.3-494/02.09.08 1-во ОУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Гоце Делчев, ул. "Отец Паисий" 4 Академия за толерантност

52,33

96

33.3-101/27.08.08 2-ро ОУ "Никола Вапцаров", гр. Търговище 7700, ул. "Руен" 19 Бабината кошница

51,33

97

33.3-255/28.08.08 ТПГ "Стамен Панчев", гр. Ботевград 2140, ул. "Захари Стоянов" 10 Заедно в един отбор

51,00

98

33.3-158/28.08.08 Община Разград, гр. Разград Ние говорим за това , което се случва около нас

50,33

99

33.3-391/29.08.08 ЦДГ 110 "Слънчева мечта", гр. София 1517, ул. "Батуня" 75 Повишаване квалификацията на учителите от ЦДГ "Слънчева мечта"

50,33

100

33.3-089/26.08.08 ОУ "Св. Климент Охридски", гр. Попово 7800, ул. "Райна Княгиня" 4 Образователни уроци за добри обноски

50,00

101

33.3-094/27.08.08 ОДЗ "Лилия", гр. Димитровград 6400, кв. "Изток" Здравейте приятели

49,67

102

33.3-237/28.08.08 ОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Замфир, общ. Лом За едно по-добро училище

48,67

103

33.3-241/28.08.08 ОУ "Христо Ботев", с. Орковец Макар и различни, в едно си приличаме - Родината своя обичаме

48,67

104

33.3-133/27.08.08 ОУ "Йордан Йовков", гр. Каварна, ул. "Кирил и Методий" 17 Заедно в учението, заедно в игрите

48,33

105

33.3-395/01.09.08 СОУ "Цанко Церковски", с. Никола Козлево, ул. "Гр. Узунов" 3 Пълноценно и пълноправно социализиране на деца и ученици от малцинствените етноси във СОУ"Цанко Церковски"

47,33

106

33.3-240/28.08.08 НУ "Христо Ботев", гр. Левски, ул. "Отец Паисий" 10 Лечебна физкултура

46,67

107

33.3-233/28.08.08 ОУ "Неофит Рилски", гр. Велинград, ул. "Братя Маврикови" 48 Пей сърце

45,00

108

33.3-214/28.08.08 ОУ "Кочо Честименски", с. Пищигово 4451, ул. "Първа" 8, общ. Пазарджик Етно-клуб "Да съхраним красотата на традициите и обичаите от различните етноси за поколенията"

44,00

109

33.3-056/21.08.08 Община Самоков, гр. Самоков 2000, бул. "Македония" 34 Зелена светлина за живота на нашите деца

43,33

110

33.3-398/01.09.08 РПЦ гр. Стара Загора, гр. Стара Загора, ул. "Армейска" 9 Мултиетническа класна стая - предизвикателство за съвременния учител

42,67

111

33.3-436/01.09.08 ОУ "Васил Левски", с. Кърнаре, общ. Карлово Фолклорът като извънкласна дейност сред етническите малцинства в с.Столетово и с.Кърнаре, общ.Карлово

42,67

112

33.3-227/28.08.08 РПЦ-Кърджали, гр. Кърджали, ул. "Републиканска" 46 Заедно в училище - заедно в живота

41,00

113

33.3-410/01.09.08 ПГ "Атанас Дамянов", гр. Николаево, ул. "Освобождение" 2 Училищен клуб - място за изява на личността на ученика

41,00

114

33.3-489/02.09.08 ОУ "Отец Паисий", с. Попинци 4528, общ. Панагюрище Вече голям поглеждам към училището

40,33

115

33.3-058/21.08.08 ОУ "Св. П. Хилендарски", с. Тополчане 8880 общ. Сливен Образование чрез спорт

37,00

116

33.3-371/29.08.08 ОУ "Васил Левски", гр. Разград, ул. "Княз Борис" 62 Единни в многообразието

37,00

117

33.3-114/27.08.08 СОУ "Христо Ботев", с. Врабево 5660, ул. "Г. Димитров" 108, общ. Троян Да си подадем ръка

34,67

118

33.3-134/27.08.08 94 СОУ „Димитър Страшимиров" , гр. София, кв. "Христо Ботев", район Слатина, ул. "511" 22 Волейболът обединява

33,67

119

33.3-221/28.08.08 ОУ "Митрополит Авксентий Велешки", гр. Самоков 2000, бул. "Македония" 25 Училище за учители - интеграция социализация

31,67

120

33.3-224/28.08.08 ЦДГ "Първи юни", с. Кардам 7830, ул. "Евлоги Георгиев" 1 Детската площадка - нашето място за забавление

31,00

121

33.3-360/29.08.08 ОУ "Христо Ботев", гр. Дунавци, общ.Видин Да учим и творим заедно

29,33

122

33.3-156/28.08.08 Община Оряхово, гр. Оряхово 3300, ул. "Андрей Чапразов" 15 Достоен живот за младото ромско поколение от град Оряхово

24,00

123

33.3-492/02.09.08 СОУ "Васил Левски", гр. Гълъбово 6280, обл. Стара Загора Образование на ромски младежи и девойки чрез самостоятелна подготовка

0,00

ОКОНЧАТЕЛНО КЛАСИРАНЕ: Програма 4: Подпомагане процеса за превръщане на културното многообразие в източник и фактор за взаимно опознаване и духовно развитие на подрастващите и създаване на атмосфера за взаимно уважение, толерантност и разбирателство

КЛАСИРАНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

 

Вх. №

Кандидатстваща институция

Наименование на проекта

Оконч. оценка на проект

1.

33.3-167/ 28.08.08 СОУ "Сава Доброплодни", гр. Шумен Училищен клуб "Интеркултурен диалог"

88,00

2.

33.3-506/ 02.09.08 СОУ "Черноризец Храбър", гр. Пловдив Различни, но заедно

87,67

3.

33.3-408/ 01.09.08 ОДК - гр.Момчилград Децата, обединени около фолклорното наследство на Кадрие Лятифова , като част от културното разнообразие на България

87,33

4.

33.3-230/ 28.08.08 СОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Ново село, обл.Видин Електронен ученически вестник "Трите етноса"

83,33

5.

33.3-283/ 29.08.08 РИО - Хасково Ще ти разкажа за себе си

83,00

6.

33.3-310/ 29.08.08 СОУ "Йордан Йовков", гр. Кърджали Училищно етно студио

82,33

7.

33.3-022/ 08.08.08 ОДК -гр. Бургас Два етноса - едно приятелство

81,67

8.

33.3-117/ 27.08.08 ЦДГ "Снежанка", с. Сушина Сам с очите си видях

81,33

9.

33.3-187/ 28.08.08 РИО - Враца Чакра

80,67

10.

33.3-203/ 28.08.08 Община Крумовград Празници на изкуството и традициите "Родопски пътеки"

80,00

РЕЗЕРВНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1.

33.3-470/ 01.09.08 ЦРД Силистра Да представим другите до себе си - Спектакъл "Приятел"

79,67

2.

33.3-146/ 28.08.08 ОУ "Митрополит Авксентий Велешки", гр. Самоков Фолклорът - богатството на народите

79,00

3.

33.3-234/ 28.08.08 ЦДГ 6 "Радост", гр. Павликени Заедно на празника

78,67

4.

33.3-186/ 28.08.08 СОУ "Св. Климент Охридски", гр. Кърджали Създаване на клуб на етносите

77,67

5.

33.3-080/ 25.08.08 ОУ "Георги Раковски" с. Гълъбец Богатството от различни традиции и култури

76,67

6.

33.3-426/ 01.09.08 Община Костенец Толерантност в училище

76,67

7.

33.3-484/ 01.09.08 ОУ "Найден Геров", гр. Бургас Училището- желана територия за всички

76,33

8.

33.3-334/ 29.08.08 СОУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Смядово Клуб "Толерантност"

76,00

9.

33.3-298/ 29.08.08 4-то ОУ "Христо Ботев", гр. Лом Приказки край бабиното огнище с детски театър "Барборино"

75,67

10.

33.3-192/ 28.08.08 ОДК Крумовград Шарена черга

75,33

11.

33.3-294/ 29.08.08 ОУ "Христо Ботев", с. Ботево Заедно в многообразието

75,00

12.

33.3-004/ 21.07.08 Община Лозница Етнокултурни мостове - опознаване и популяризиране на традициите и обичаите на етносите

73,67

13.

33.3-120/ 27.08.08 ЦДГ "Мир", с. Калугерене Да запазим различието като ценност

73,67

14.

33.3-420/ 01.09.08 Община Поморие Да споделим празниците , за да са леки делниците

73,00

15.

33.3-032/ 14.08.08 ОУ "Отец Паисий", с. Константин Работилница за възраждане на етно фолклора -заедно в различността

72,00

16.

33.3-438/ 01.09.08 СОУ "Христо Ботев", гр. Цар Калоян Различни, но заедно

71,67

17.

33.3-113/ 27.08.08 РИО - Силистра Толерантността - Мисия e възможна

71,33

18.

33.3-379/ 29.08.08 144 СОУ "Народни будители", гр. София Клуб - празниците на България - общото и различното при етническите малцинства и българите

70,67

19.

33.3-225/ 28.08.08 ЦДГ "Първи юни", с. Кардам От баба на внуче

70,67

20.

33.3-472/ 01.09.08 РИО -Ловеч Аз те познавам, аз те разбирам

70,33

21.

33.3-451/ 01.09.08 ОУ "Св.Кирил и Методий" с.Калековец Земя -като една човешка длан

70,33

22.

33.3-464/ 01.09.08 ЦДГ "Теменуга" - с.Обнова , обл. Плевен Ръка за ръка

70,33

23.

33.3-037/ 18.08.08 ОУ"Св. Климент Охридски" - с. Камен Фоклорно наследство на етнически групи в с. Камен и околностите

69,33

24.

33.3-258/ 29.08.08 Община Алфатар Шарена дъга

69,00

25.

33.3-027/ 11.08.08 НУ"Васил Левски" гр. Омуртаг Фолклорните празници - извор на традиции и толерантност

68,67

26.

33.3-453/ 01.09.08 ОУ " Васил Друмев", с.Орляк Традициите -път към интеграция на ромите

68,33

27.

33.3-102/ 27.08.08 Община Белослав Красотата е в различието и единни в многообразието

68,33

28.

33.3-204/ 28.08.08 СОУ "Васил Левски"- гр.Крумовград Вярата ни обединява - център "Етнорелигиозна толерантност и диалог"

67,67

29.

33.3-477/ 01.09.08 СОУ "Иван Вазов" - гр.Вършец Заедно, макар и различни

67,67

30.

33.3-443/ 01.09.08 ОУ "Св. Св.Кирил и Методий" - гр.Николаево От миналото към бъдещето - ръка за ръка

67,67

31.

33.3-067/ 22.08.08 ОУ"Св.Климент Охридски" гр. Попово Общото между нас

67,33

32.

33.3-374/ 29.08.08 4-то ОУ "Г. Р. Раковски"- гр. Берковица Културно разнообразие и етническа толерантност

67,00

33.

33.3-013/ 04.08.08 ОУ "Любен Каравелов"- с. Кардан Живеем и се веселим заедно

66,33

34.

33.3-481/01.09.08 РЦ на НПЦ Хасково Диалог между културите

66,10

35.

33.3-295/ 29.08.08 ОУ "Св.паисий Хилендарски" с. Скалица Училищни клубове" Сподели с приятел-източник и фактор за взаимно опознаване и духовно развитие"

66,00

36.

33.3-219/ 28.08.08 НУ "Св.св.Кирил и Методий" - гр.Кричим От сандъците на баба

66,00

37.

33.3-463/ 01.09.08 ЦДГ 110 "Слънчева мечта", гр. София Културното многообразие през погледа на нашите деца

64,67

38.

33.3-423/ 01.09.08 ОУ "Св. Св.Кирил и Методий" - с.Веселиново Празниците - извор на радост в училище

64,67

39.

33.3-211/ 28.08.08 ДК -Севлиево С магията на театъра

64,00

40.

33.3-336/ 29.08.08 ОУ "Отец Паисий" - гр.Разград Традиции на моя род

63,33

41.

33.3-041/ 18.08.08 Община Генерал Тошево Обединени от изкуството и радостта - за свят без граници и различие

62,33

42.

33.3-095/ 27.08.08 ОДЗ"Лилия" - гр. Димитровград  С нас е весело

62,00

43.

33.3-148/ 28.08.08 ОУ "Отец Паисий" -с.Свидня обл.София Да си дадем шанс, като се опознаем

61,67

44.

33.3-442/ 01.09.08 2-ро ОУ "П.Р.Славейков" - гр.Стара Загора Уникални, толерантни, заедно

60,33

45.

33.3-159/ 28.08.08 ОУ "Атанас Манчев" гр.Айтос Споделени етнически ценности

60,33

46.

33.3-061/ 22.08.08 РИО -Монтана Различни, но равни в живота

59,33

47.

33.3-138/ 28.08.08 Община Кирково Заедно да сътворим мечтата си

58,00

48.

33.3-335/ 29.08.08 Община Кюстендил Фрагменти вяра

57,67

49.

33.3-331/ 29.08.08 ОУ "Васил Левски" с.Караджово "3 в 1"-три етноса под един покрив

56,67

50.

33.3-141/ 28.08.08 ОУ"Хр.Смирненски" - с.Фотиново Да опознаем и съхраним културното наследство

55,33

51.

33.3-076/ 25.08.08 ЦДГ"Здравец" гр.Кермен Да си подадем ръце

54,33

52.

33.3-261/ 29.08.08 ОУ "Христо Ботев"- гр.Сапарева баня Многообразието е красота, а различието е богатство

53,33

53.

33.3-112/ 27.08.08 ОДК - гр. Ардино Народното приложно изкуство - извор на вдъхновение и красота

53,33

54.

33.3-387/ 29.08.08 ОУ "Виктория и Крикор Тютюнджян" - гр.Пловдив Мисия - да запазя обичта си към родното слово

52,67

55.

33.3-342/ 29.08.08 ППАПИ "Атанас Буров", гр. Горно Оряхово Дискусии и дебати в училището на многообразието и толерантността

49,00

56.

33.3-168/ 28.08.08 СОУ "Антим І" гр.Златоград Опознай света - срещни приятел

48,00

57.

33.3-493/ 02.09.08 ОУ "Отец Паисий" -с.Попинци Духовно огледало - мост между селата Попинци, Левски и Елшица

45,33

58.

33.3-381/ 29.08.08 94СОУ "Димитър Страшимиров" гр.София Единство в разнообразието

45,33

59.

33.3-465/ 01.09.08 АТПГ- гр.Златица Богатство и разнообразие на ромските традиции

41,67

60.

33.3-424/ 01.09.08 СОУ "Св.Климент Охридски"- гр.Борово Образованието на ромското дете - предизвикателство за всички 35,00

Конкурсна Процедура 33.2-2008

ОБЯВА

ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА И РОМСКИ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ФОНД

На основание чл. 3 и чл. 20 ал.2 от Правилника за устройството, дейността и организацията на работа на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и в изпълнение на специфична стратегическа цел - Пълноценна интеграция на ромските деца в етнически смесени групи в детски градини и на учениците от ромски произход в класове със смесени етнически състав в училища (приемни) извън ромските квартали, от Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

ОБЯВЯВАТ

конкурсна процедура за набиране на проектни предложения

на тема:

„Образователна интеграция на деца и ученици от ромската общност"

включваща следните компоненти:

Компонент 1:     Създаване на условия за извеждане на деца и ученици от ромската общност от обособени детски градини и училища и социализацията им в приемните детски градини и училища.

Общ бюджет 500 000 лева. Максимална стойност на един проект 40 000 лева.

Компонент 2:     Подпомагане развитието на образователната среда в детски градини и училища, които успешно интегрират деца и ученици от ромската общност.

Общ бюджет 150 000 лева. Максимална стойност на един проект 10 000 лева.

Пълният комплект документи за кандидатстване е публикуван на следния интернет адрес: http://coiduem.mon.bg

Крайният срок за представяне на проектни предложения е 15:00часа на 09 май 2008 г.

Документи:

Nasoki.doc (137 KB)

obiava_REF.doc (42.5 KB)

Prilojenie1_formuliar_kandidatstvane_REF.doc (94 KB)

Copy_of_Prilojenie_2_Budjet_28_1_10.12_REF.xls (25 KB)

prilojenie3_deklaracia_partniorstvo_10.12_REF.doc (30.5 KB)

Prilojenie_4_CV_10.12_REF.doc (39 KB)

Pr_5.doc (56 KB)

prilojenie6_iziskvania_finansov_otchet_10.12_REF.doc (47.5 KB)

 


Конкурсна процедура 33.1-2007

ОБЯВА

ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА

На основание чл. 3 и чл. 20, ал. 1 от Правилника на Центъра обявява конкурсна процедура за набиране на проекти в изпълнение на следните Програми:

       Програма 1: Гарантиране на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства.

1.1. Финансиране на проекти свързани с оптимизация на училищната мрежа в общините с малки и разпръснати населени места, включително чрез подпомагане на средищните училища за гарантиране на качествено образование в тях;

1.2. Финансиране на проекти за подобряване на училищната среда в приемните детски градини и училища;

1.3. Финансиране на проекти насочени към адаптацията на деца в детските градини и началните училища, за които българският език не е майчин.

 Общ бюджет 250 000 лева. Максимална стойност на един проект - 25 000 лева.

       Програма 2: Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства

2.1. Финансиране на проекти, касаещи осъществяването на извънкласни и извънучилищни дейности, за съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства

Общ бюджет 75 000 лева. Максимална стойност на един проект - 7 500 лева

        Програма 3: Създаване на предпоставки за успешна социализация на децата и младите хора от етническите малцинства

3.1. Финансиране на проекти за квалификационни дейности за учителите в съответствие с целите по чл. 3, ал.1 от Устройствения правилник на Центъра.

Общ бюджет 100 000 лева. Максимална стойност на един проект - 10 000 лева

       Програма 4: Подпомагане процеса за превръщане на културното многообразие в източник и фактор за взаимно опознаване и духовно развитие на подрастващите и създаване на атмосфера за взаимно уважение, толерантност и разбирателство

4.1. Финансиране на проекти  на регионалните инспекторати по образование на МОН, общините и училищата при извънкласни и извънучилищни дейности, отразяващи и представящи културното разнообразие в България.

Общ бюджет 75  000 лева. Максимална стойност на един проект - 7 500 лева

Пълният комплект от необходими документи за кандидатстване е публикуван на следния интернет адрес: http://coiduem.mon.bg

Крайният срок за представяне на проектни предложения е 17:30 часа на 31 август 2007 г.

Документи:

Nasoki_kandidatstvane_28.06.07

obiava_28.06.07

Prilojenie_1_formuliar_kandidatstvane_28.06.07

Prilojenie_2_Budjet_28.06.07

prilojenie_3_deklaracia_partniorstvo_28.07.07

Prilojenie_4_CV_28.06.07

prilojenie_5_dogovor_28.06.07

prilojenie_6_iziskvania_finansov_otchet_28.06.07