Важно!!! Резултати от оценяване на проектни предложения по КП 33.22-2023 и подписване на договори

  Резултати от оценяване на проектни предложения по КП 33.22-2023 и класиране: Приоритет 1…


Информационна ZOOM-среща по Конкурсна процедура 33.22-2023

Информационна ZOOM-среща по Конкурсна процедура 33.22-2023 - 07.07.2023 г., 10:00 ч. Join Zoom…


ПОКАНА ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА НА ЦОИДУЕМ – 33.22 – 2023

В съответствие с основната и стратегическите цели и приоритети, определени в приетата с Решение на…


Важно!!! Резултати от оценяване на проектни предложения по КП 33.21-2022 и подписване на договори

Резултати от оценяване на проектни предложения по КП 33.21-2022 Приоритет 1 Приоритет 2 Приоритет……


Разяснителни ZOOM-срещи по Конкурсна процедура 33.21-2022

ЦОИДУЕМ организира разяснителни ZOOM-срещи за консултиране и предоставяне на по-конкретна…


ПОКАНА ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА НА ЦОИДУЕМ – 33.21 – 2022

В съответствие с основната и стратегическите цели и приоритети, определени в приетата с Решение на…


ВНИМАНИЕ! ЦОИДУЕМ ТЕСТВА ЕЛЕКТРОННАТА СИСТЕМА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Уважаеми кандидати, Към настоящия момент протича тестване на "Електронната система за…


ЦОИДУЕМ обявява конкурс за длъжността "Главен счетоводител"

ЦОИДУЕМ обявява конкурс за за заемане на длъжност "Главен счетоводител" Заповед Информация за…


ЦОИДУЕМ обявява конкурс за длъжността "Главен експерт"

ЦОИДУЕМ обявява конкурс за за заемане на длъжност "Главен експерт" Заповед Информация за конкурс •…


Важно!!! Подписване на договори по КП 33.20-2021

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното класиране по конкурсна…