Въпроси и отговори по КП 33.17-2018

ВАЖНО! За сдруженията, които са пререгистрирани в Търговския регистър и Регистъра на юридическите…


Често задавани въпроси

Въпрос: До колко души е необходимо да бъде екипа, който ще работи по проекта? Отговор: Съгласно…