В изпълнение на проект „Изграждане на капацитет за образователно и социално включване“, изпълняван от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в периода от 15 до 19 януари, в Европейски Вергеланд център (EWC), гр. Осло, Кралство Норвегия се проведе обучителна визита за образователни медиатори, учители и директори на детски градини от 11 общини: Столична община, Пловдив, Бургас, Кюстендил, Перник, Самоков, Лом, Бойчиновци, Мъглиж, Николаево и Стамболийски.

От страна на МОН в обучителната визита участваха заместник-министър д-р Емилия Лазарова, д-р Лало Каменов – ръководител на проекта и директор на ЦОИДУЕМ и г-жа Грета Ганчева – директор на дирекция „Приобщаващо образование“, както и експерти от дирекция „Вътрешни и европейски програми“, представители на Програмния оператор на Норвежкия механизъм.

В рамките на изготвената програма от партньора по проекта Европейски център Вергеланд, гр. Осло участниците преминаха теоретично и интерактивно обучение за развитие на компетентности за демократично гражданство, надграждане на знания за прилагане на форми за образователно и социално включване на уязвими групи и усвояване на умения за изграждане на цялостен училищен подход за демократично образование.

При откриването на програмата, участниците бяха приветствани от извънредният и пълномощен посланик на Република България в Кралство Норвегия г-жа Десислава Иванова, от г-жа Емилия Лазарова – заместник министър на образованието и науката и председател на Управителния съвет на ЦОИДУЕМ и от г-жа Ана Перона – изпълнителен директор на Европейски Вергеланд център, гр. Осло.

Като част от програмата, участниците в обучителната визита посетиха детски градини в гр. Осло, където бяха запознати със спецификата на предучилищното образование в Норвегия за работа с деца от имигрантски семейства с различни националности. Бяха запознати със прилагани форми и педагогически технологии за усвояването на норвежкия език, базирани на майчиния език на децата и използване на метода на анализа и синтеза като мисловни процеси, възникнали от практически действия и развити в етапите на нагледно-действено мислене; конкретно-образно мислене и словесно-логично мислене. Г-жа Валентина Папейкиене и г-жа Лариса Брондер, старши съветници в Европейски Вергеланд център представиха презентации, свързани с използването на силата на преподаването и ученето за образователно включване, демокрация и права на човека.

Във връзка със запознаване на участниците с практиките за образователно и социално включване на местната власт се посети Ромски културен и ресурсен център за ромската култура и история – „Романо кхер“. По време на програмата представители от Община Lørenskog запознаха участниците с практиката за осигуряване на равен достъп до образование на деца и ученици от уязвими групи и предоставянето на допълнителна подкрепа за личностно развитие чрез политики на общината.

В знак на благодарност за активното сътрудничество на Европейски център Вергеланд  с ЦОИДУЕМ, г-жа Емилия Лазарова връчи на г-жа Ана Перона почетен плакет на Министерство на образованието и науката на Република България.

Всички участници в обучителната визита получиха сертификати за участието си в международната обучителната визита.