Фондация “Здравни проблеми на малцинствата” обявява конкурс за избор на кандидат-студенти от ромски произход, които ще бъдат включени в подготвителни курсове за кандидатстване в медицинските университети в България за специалностите Медицина, Фармация и Дентална медицина. Обучението се реализира по проект, финансиран от Фондация „Тръст за социална алтернатива“.

За повече информация:

http://socialachievement.org/bg/kakvo-pravim/novini/fondacija-zdravni-problemi-na-malcinstvata-objavjava-konkurs-za-izbor-na-kandidat-studenti-ot-romski-proizhod/449/?fbclid=IwAR1Lah2LoADToqRmKa0NTQRlU09nQBWkCUFNqv1LK9ov7lz9PkIS0jzBcGI