Честване на ромския етнокултурен празник „Василица“ – Ромската Нова година"

Всички ние сме убедени в жизнена трайност на етнокултурните традиции и в значението на…


Проект на ЦОИДУЕМ и СУ надгражда съществуващите обучителни рамки

Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) в…