Годишен доклад за дейността на ЦОИДУЕМ - 2020 г.

През 2020 г. дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите…


План за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за 2021 г.

През 2021 г. дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите…