Актуализиран Регистър на декларациите по чл. 35, ал.1, т.2 и 4 от ЗПКОНПИ към 31.12.2019