Уведомяваме Ви, че се удължава срока за кандидатстване по КП 33.18-2019 до 11.10.2019 г., 15:00 ч.