Уважаеми Кандидати,

Крайният срок за получаване на проектните предложения по Конкурсна процедура 33.17-2018 се променя от „30.07.2018 г. до 13.00 ч.“ на „30.07.2018 г. до 15.00 ч.„.

ЦОИДУЕМ