На 8 април 2016 г. се състоя Международна конференция „Нашето общо бъдеще – Our future together“ под патронажа на Министъра на образованието и науката, г-жа Меглена Кунева. Конференцията е част от събития, провеждани по Програма BG06 „Деца и младежи в риск“, финансирана чрез Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2009-2014. Приветствия поднесоха г-жа Меглена Кунева, министър на образованието и науката, Н. Пр. г-жа Гюру Катарина Х. Викьор, посланик на Кралство Норвегия в Република България, представители от Офиса на Финансовия механизъм, от Съвета на Европа, Министерски съвет и др. За представяне на проект „Изграждане на капацитет“, Компонент 3 от Програма BG06, изпълняван от ЦОИДУЕМ, доклад изнесе г-жа Мануела Радева, директор на Центъра.

[envira-gallery id=“1248″]