На 06.07.2015 г. в офиса на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства се проведе информационна среща, свързана с новата КП 33.14-2015.

Срещата беше открита от заместник-министъра на образованието и науката, г-жа Ваня Кастрева. Тя изрази своето положително мнение за работата на Центъра и за успешните конкурсни процедури, които той като институция провежда всяка година.

Бяха представени в детайли всички изисквания и критерии за кандидатстване и оценяване по КП 33.14-2015. Всички участници зададоха своите въпроси, свързани с изготвянето на проектните си предложения и получиха подробни разяснения от експертите от Центъра, като се разделиха с пожелание за успех и едно добро бъдещо сътрудничество.