ЦОИДУЕМ обявява две информационни срещи във връзка с обявената КП 33.12 – 2013.

Желаещите трябва да заяват предварително участието си на eлектронната поща на ЦОИДУЕМ: coiduem@abv.bg до 17.06.2013 г.

  • Първата среща ще се проведе на 19 юни (сряда) в офиса на ЦОИДУЕМ – София, Бул. Г.М. Димитров 52 А етаж 1, ст, 109 от 11.00 часа.
  • Втората среща ще се проведе на 27 юни (четвъртък) в офиса на ЦОИДУЕМ – София, Бул. Г.М. Димитров 52 А етаж 1, ст, 109 от 11.00 часа.

В заявката за участие, моля не пропускайте да посочите подходящата за Вас дата.