По четирите програми на КП 33.5-2009 са финансирани общо 79 проекта с продължителност от 9 до 12 месеца на стойност 1 000 000 лева. Финансирани са общински детски градини и училища, регионални инспекторати по образованието и държавни висши училища, общини и обединени детски комплекси. Проектите се осъществяват от септември 2010 до септември 2011 г.

Оценка на ефекта на КП 33.5-2009.pdf (560.04 KB)