Доклад за дейността на ЦОИДУЕМ за 2008 г.doc (297 KB)