Неправителствени организации

Тръст за социална алтернатива гр.София

Сдружение за споделено учене ЕЛА

Център за междуетнически диалог и толерантност “Амалипе”

Сдружение с нестопанска цел „Свят без граници“ гр. Стара Загора

Сдружение „Асоциация Интегро” гр.Разград

СНЦ “Инициатива за равни възможности” гр.София

Фондация „Рома – Лом“

Фондация за регионално развитие “Рома“ Пловдив

Сдружение „Нов път“ – Хайредин