Информация

Във връзка с изпълнението на Национална програма „Подпомагане на общини за реализиране на дейности…


Въпроси и отговори

ВЪПРОС: "Община ………………………..., в партньорство с три училища, ще кандидатства по програмата с…


Кандидатстване по Национална програма "Подпомагане на общини за реализиране на дейности за образователна десегрегация"

Национална програма Ръководител: Мануела Радева - директор на ЦОИДУЕМ, тел.: 02/980 43 02, e-mail:…