Резултати по НП „Подпомагане на общини за образователна десегрегация“-2023

Заповед № РД09-1929/21.08.2023 г. на министъра на образованието и науката  за одобрение за…


Разяснителни ZOOM-срещи по Национална програма "Подпомагане на общините за образователна десегрегация"

ЦОИДУЕМ организира разяснителни ZOOM-срещи за консултиране и предоставяне на по-конкретна…


Покана за кандидатстване по НП „Подпомагане на общините за образователна десегрегация“ 2023

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ПОДПОМАГАНЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕСЕГРЕГАЦИЯ“ Документацията за…


Резултати по НП „Подпомагане на общини за образователна десегрегация“

Със заповед № РД09-4832/29.09.2022 г. на министъра на образованието и науката  са одобрени за…


ZOOM-разяснителни срещи по НП „Подпомагане на общините за образователна десегрегация“-2022

Уважаеми кандидати, Във връзка с кандидатстването по НП „Подпомагане на общините за образователна…


Покана за кандидатстване по НП „Подпомагане на общините за образователна десегрегация“ 2022

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ПОДПОМАГАНЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕСЕГРЕГАЦИЯ“ Документацията за…


Информация

Във връзка с изпълнението на Национална програма „Подпомагане на общини за реализиране на дейности…