ZOOM-разяснителни срещи по НП „Подпомагане на общините за образователна десегрегация“-2022

Уважаеми кандидати, Във връзка с кандидатстването по НП „Подпомагане на общините за образователна…


Покана за кандидатстване по НП „Подпомагане на общините за образователна десегрегация“ 2022

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ПОДПОМАГАНЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕСЕГРЕГАЦИЯ“ Документацията за…


Информация

Във връзка с изпълнението на Национална програма „Подпомагане на общини за реализиране на дейности…


Въпроси и отговори

ВЪПРОС: "Община ………………………..., в партньорство с три училища, ще кандидатства по програмата с…


Кандидатстване по Национална програма "Подпомагане на общини за реализиране на дейности за образователна десегрегация"

Национална програма Ръководител: Мануела Радева - директор на ЦОИДУЕМ, тел.: 02/980 43 02, e-mail:…