Резултати по НП „Подпомагане на общини за образователна десегрегация“

Със заповед № РД09-4832/29.09.2022 г. на министъра на образованието и науката  са одобрени за…


ZOOM-разяснителни срещи по НП „Подпомагане на общините за образователна десегрегация“-2022

Уважаеми кандидати, Във връзка с кандидатстването по НП „Подпомагане на общините за образователна…


Покана за кандидатстване по НП „Подпомагане на общините за образователна десегрегация“ 2022

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ПОДПОМАГАНЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕСЕГРЕГАЦИЯ“ Документацията за…


Информация

Във връзка с изпълнението на Национална програма „Подпомагане на общини за реализиране на дейности…


Въпроси и отговори

ВЪПРОС: "Община ………………………..., в партньорство с три училища, ще кандидатства по програмата с…