Важно!!! Подписване на договори по КП 33.13-2014

Уважаеми кандидати, уведомяваме Ви, че на 10, 11 и 12 септември (сряда, четвъртък и петък)   от…


Важно!!! Резултати от КП 33.13-2014

Списък на недопуснатите до оценка проектни предложения по КП 33.13-2014 Приоритет 1 № по ред……


Обява за две информационни срещи във връзка с КП 33.13 – 2014

ЦОИДУЕМ обявява две информационни срещи във връзка с обявената КП 33.13 - 2014. Желаещите трябва…


Внимание!!! Покана за проектни предложения!!! Нов конкурс - 33.13 - 2014

ОБЯВА На основание чл. 3 и чл. 20, ал. 1 от Правилника за устройството, дейността и организацията…


КОНКУРС ЗА ОЦЕНИТЕЛИ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КОНКУРСНИ ПРОЦЕДУРИ /КП/ НА ЦОИДУЕМ ЗА 2014 Г.

ЦЕНТЪРЪТ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА (ЦОИДУЕМ)…