Важно!!! На вниманието на всички бенефициенти по КП 33.11-2012

Съгласно подписаните договори, сумата от първи транш е преведена по банковите сметки на всички…


Важно!!! Подписване на договори по КП 33.11-2012

Съобщение Уважаеми кандидати, уведомяваме Ви, че на 01.10.2012 г. (понеделник) от 9.30 ч. до 17.30…


Важно!!! Резултати от КП 33.11 - 2012

Списък с недопуснати до оценка проектни предложения № Вх. №/дата Кандидатстваща институция…


Важно!!! Нов конкурс - 33.11 - 2012

ОБЯВА На основание чл. 3 и чл. 20, ал. 1 от Правилника за устройството, дейността и организацията…