Важно!!! Резултати от КП 33.10-2012

Списък с недопуснати до оценка проектни предложения

№ по ред

Вх. №/Дата

Кандидатстваща институция

Причини за недопускане

1.

33.10-004/04.06.2012 г. ОУ „Н.Й.Вапцаров“, с. Селановци Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – по ІІІ т.3

2.

33.10-018/06.06.2012 г. ОДЗ "Звънче", гр. Самоков

 

Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие - по ІІ т.8 и т.9

3.

33.10-044/11.06.2012 г. СОУ "Христо Ботев", гр. Кочериново Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – по ІІІ т.1 и т.3

4.

33.10-049/11.06.2012 г. Община Хайредин Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – по ІІ т.5, т. 8 и т. 9; по III т.1и т.2

5.

33.10-060/11.06.2012 г. СОУ "Св. Климент Охридски", гр. Дългопол Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие - по ІІІ т.1, т.2 и т.3

6.

33.10-061/11.06.2012 г. ЦДГ "Радост", с. Бараково Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие - по ІІІ т.3

7.

33.10-064/11.06.2012 г. ОУ "Христо Ботев", с. Зидарово Не покрива  критерии в таблицата за проверка на административно съответствие - по II т.8, т.9 и т.10

8.

33.10-065/11.06.2012 г. Читалище "Св.Св.Кирил и Методий", гр. София Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие - по І т. 2 и съгласно чл. 20, ал.1 от ПУДОР на ЦОИДУЕМ

Списък на класираните проектни предложения и одобрени за финансиране по КП 33.10-2012

Вх. №/дата Кандидатстваща институция Населено място - град, село, П.К. Наименование на проекта

Крайна оценка

1

33.10-029/11.06.2012 г. Община Берковица гр. Берковица 3500, обл. Монтана, пл. "Йордан Радичков", № 4 Ефективна и пълноценна интеграция на децата от ромски произход чрез иновативно мотивиране на родителите им

83,40

2

33.10-009/04.06.2012 г. НУ "Св.Св. Кирил и Методий", с. Раждавица с. Раждавица 2550, общ. Кюстендил Равен старт за ромските деца

80,40

3

33.10-056/11.06.2012 г. ЦДГ "Българче", гр. Враца гр. Враца 3000, ул. "Васил Кънчов", № 52 Подавам ти ръка - при нас ела

80,20

4

33.10-007/04.06.2012 г. Община Лом гр. Лом 3600, ул. "Дунавска" № 12 Училищна дъга

79,40

5

33.10-027/11.06.2012 г. ОДЗ № 2 "Бърборино", гр. Средец гр. Средец 8300, общ. Средец, обл. Бургас, ул. "Йорданка Николова" № 22 Заедно ръка за ръка

78,80

6

33.10-001/01.06.2012 г. РИО - Търговище гр. Търговище 7700, ул. "Иван Вазов" № 1 Мамо, татко, заповядайте в училище

77,00

7

33.10-055/11.06.2012 г. Община Пордим гр. Пордим 5898, обл. Плевен, ул. "Иван Божинов" Музиката и интерактивната среда на ромските деца в детската градина

76,20

8

33.10-016/06.06.2012 г. ОДЗ - гр. Рила гр. Рила 2630, обл. Кюстендил, ул. "Септемврийска" № 4 Заедно учим и играем

74,60

9

33.10-014/06.06.2012 г. Община Ивайловград гр. Ивайловград 6570, ул. "Г.Димитров" № 49 Заедно можем и нека да го направим

73,60

10

33.10-038/11.06.2012 г. ПГСС "Св. Климент Охридски", гр. Кюстендил гр. Кюстендил 2500, бул. "Цар Освободител" № 253 Да спортуваме и да се опознаем заедно

73,00

11

33.10-045/11.06.2012 г. ОУ "Христо Ботев", с. Чомаковци с. Чомаковци 5989, общ. Червен бряг, обл. Плевен, ул. "Христо Ботев" № 43 Равен старт в образованието - гаранция за успех в бъдещето

72,60

12

33.10-054/11.06.2012 г. ОУ "Христо Ботев", с. Одърне с. Одърне 5893, общ. Пордим, обл. Плевен, ул. "Николай Грановски" № 38 Следи от цветове

72,60

13

33.10-052/11.06.2012 г. 19 СОУ "Елин Пелин", гр. София гр. София 1606, Район "Красно село", ул. "Яков Крайков" № 16 Подай ръка

68,20

14

33.10-003/01.06.2012 г. ОУ "Отец Паисий", гр. Разград гр. Разград 7200, ул. "Паисий" № 6 Знайко

67,60

15

33.10-025/08.06.2012 г. ОУ "Светлина", с. Тополица с. Тополица 8549, общ. Айтос, обл. Бургас Искам да знам

67,60

16

33.10-062/11.06.2012 г. ОУ "Св.Климент Охридски", с. Тишевица с. Тишевица 3055, общ. Враца, обл. Враца, ул. "Васил Левски" № 1 Всички на училище

67,20

17

33.10-063/11.06.2012 г. ОУ "Св.Св.Кирил и Методий", с. Блъсково с. Блъсково 9240, общ. Провадия, обл. Варна Училището моето бъдеще

66,80

18

33.10-026/11.06.2012 г. ЦДГ № 5 "Дъга", гр. Монтана гр. Монтана 3400, ж.к. Пъстрина За да имат децата ни криле и корени

66,00

19

33.10-042/11.06.2012 г. ОДЗ "Радост", гр. Елин Пелин гр. Елин Пелин 2100, общ. Елин Пелин, обл. Софийска, ул. "Н. Вапцаров" № 2 Пълноценнаобразователна интеграция на децата от ОДЗ Радост

66,00

20

33.10-051/11.06.2012 г. ЦДГ № 6 "Щастливо детство", гр. Благоевград гр. Благоевград 2700, ул. "Свобода" № 8 Децата

64,60

21

33.10-021/07.06.2012 г. ОДК - Ямбол гр. Ямбол 8600, ул. "Ал. Стамболийски" № 5А Към нови предизвикателства

64,00

22

33.10-043/11.06.2012 г. ЦДГ № 5, гр. София гр. София 1229, общ. Столична, ж.к. "Връбница-1", бл. 510, вх. Б Единство, сътрудничество, екипност

63,60

23

33.10-023/08.06.2012 г. ОДЗ № 11 "Елхица", гр. Хасково гр. Хасково 6300, ул. "Танкист" № 1 Вълшебни стъкълца от детството

63,40

24

33.10-017/06.06.2012 г. СОУ "Отец Паисий", гр. Самоков гр. Самоков 2000, обл. Софийска, ул. "Булаир" № 2 На училище с удоволствие

63,20

25

33.10-040/11.06.2012 г. ОУ "Васил Левски", с. Литаково с. Литаково 2144, общ. Ботевград, обл. Софийска, ул. "Велчова завера" № 1 Обединение

63,20

26

33.10-012/05.06.2012 г. СОУ "Христо Ботев", гр. Грамада гр. Грамада 3830, общ. Грамада, обл. Видин, ул. "Ангел Мишев" № 1 Образование достъпно за всеки

62,60

27

33.10-048/11.06.2012 г. 13 ОУ "Св.Св. Кирил и Методий", гр. София гр. София 1202, ул. "Св.Св.Кирил и Методий" № 63 Театър на глината

62,20

28

33.10-032/11.06.2012 г. ОУ "Св. Климент Охридски", гр. Дупница гр. Дупница 2600, обл. Кюстендил, ул. "Венелин" № 92 Да учим заедно, за да сполучим

62,00

29

33.10-034/11.06.2012 г. ЦДГ "Славейче", гр. Върбица гр. Върбица 9870, обл. Шумен, ул. Ал. Стамболийски" № 26 "Правата на детето в детската градина"

61,20

 

Р    Е   З   Е   Р   В    И

 

30

33.10-037/11.06.2012 г. ОУ "Христо Ботев", с. Николаевка с. Николаевка 9172, общ. Суворово, обл. Варна Част съм от света около мен

61,00

31

33.10-041/11.06.2012 г. ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", с. Липница с. Липница 2158, общ. Ботевград, обл. Софийска Подкрепа

61,00

32

33.10-031/11.06.2012 г. РИО - Враца гр. Враца 3000, ул. "Софроний Врачански" № 6 Пълноценна интеграция за качествено образование

60,60

33

33.10-035/11.06.2012 г. ОУ "Отец Паисий", с. Радомирци с. Радомирци, общ.Червен бряг, обл. Плевен, ул. "Скобелев" № 3 Всички заедно

60,40

34

33.10-011/04.06.2012 г. ЦДГ № 8 "Райна Княгиня", гр. Разград гр. Разград 7200, ул. "Южен булевард" ЦДГ "Райна Княгиня - дом за всяко дете 2"

60,00

35

33.10-013/06.06.2012 г. ОУ "Христо Ботев", с. Зелена морава с. Зелена морава 7954, общ. Омуртаг, обл. Търговище Етнопалитра

59,60

36

33.10-008/04.06.2012 г. ПГ по транспорт и лека промишленост, гр. Омуртаг гр. Омуртаг 7900, Индустриална зона Заедно с общи усилия

59,00

37

33.10-002/01.06.2012 г. Прогимназия "Акад. Даки Йорданов", гр. Омуртаг гр. Омуртаг 7900, ул. "Пирин" № 12 Аз направих своя избор

58,80

38

33.10-024/08.06.2012 г. Община Крумовград гр. Крумовград 6900, обл. Кърджали, пл. "България" № 5 Водим бъдещето за ръка

58,80

39

33.10-030/11.06.2012 г. ОУ "Христо Ботев", с. Глава с. Глава 5985, общ. Червен бряг, обл. Плевен Създаване и предпоставка за успешна социализация на децата и младите хора от етническите малцинства

58,40

40

33.10-047/11.06.2012 г. ТПГ "Стамен Панчев", гр. Ботевград гр. Ботевград 2140, обл. Софийска, ул. "Захари Стоянов" № 10 Стена на успеха

56,80

41

33.10-050/11.06.2012 г. 5 СОУ "Георги Измирлиев", гр. Благоевград гр. Благоевград 2700, ул. "Хр. Чернопеев" № 16 Различията обединяват

56,60

42

33.10-015/06.06.2012 г. ОДЗ "Юрий Гагарин", с. Малорад с. Малорад 3255, общ. Борован, обл. Враца, ул. "Петър Къчев" № 7 Заедно можем повече

56,20

43

33.10-005/04.06.2012 г. Оздравителна детска градина "Дъга", гр. Кърджали гр. Кърджали 6600, ул. "Г.С.Раковски" № 1 Заедно под дъгата

56,00

44

33.10-059/11.06.2012 г. ОУ "Св.Св.Кирил и Методий", гр. Враца гр. Враца 3000, ул. "Сестри Хаджикръстеви" № 14 Училище за всички

55,80

45

33.10-028/11.06.2012 г. ОУ "Христо Ботев", с. Джурово с. Джурово 2163, общ. Правец, обл. Софийска, ул. "Димитър Грънчаров" № 12 Етноателие "Джуровче"

54,80

46

33.10-036/11.06.2012 г. ОДЗ "Пролет", гр. Койнаре гр. Койнаре 5986, общ. Червен бряг, обл. Плевен Заедно в многообразието на ценности и традиции

54,60

47

33.10-020/07.06.2012 г. СОУ "Цанко Бакалов Церковски", с. Никола Козлево с. Никола Козлево 9955, общ. Никола Козлево, обл. Шумен, ул. "Гроздан Узунов" № 5 Единни в многообразието

53,40

48

33.10-058/11.06.2012 г. ОУ "Васил Априлов", с. Хърлец с. Хърлец 3329, общ. Козлодуй, обл. Враца, ул. "Антим I" № 2 Единна училищна общност - качествено образование

53,20

49

33.10-033/11.06.2012 г. СОУ "Н.Й.Вапцаров", с. Бенковски с. Бенковски 6865, общ. Кирково, обл. Кърджали Заедно можем

52,60

50

33.10-053/11.06.2012 г. ОУ "Н.Й.Вапцаров", гр. Плевен гр. Плевен 5800, ул. "Мир" № 12 Мост между ентосите

52,20

51

33.10-010/04.06.2012 г. Община Кирково с. Кирково 6884, общ. Кирково, обл. Кърджали, ул. "Дружба" № 1 Заедно по-лесно ще успеем

51,40

52

33.10-022/08.06.2012 г. СОУ "Иван Вазов", гр. Вършец гр. Вършец 3540, обл. Монтана, ул. "Цар Иван Асен" № 19 Сбъднати мечти

49,40

53

33.10-046/11.06.2012 г. СОУ "Д-р Петър Берон", гр. Свиленград гр. Свиленград 6500, обл. Хасково, ул. "Отец Паисий" № 28 Повишаване успеваемостта на ромските ученици в образователния процес

48,40

54

33.10-039/11.06.2012 г. III ОУ "Д-р Петър Берон", гр. Монтана гр. Монтана 3400, ул. "Княз Александър Батенберг " № 48 Училищните общности-устойчив инструмент за включващо обучение

44,20

55

33.10-057/11.06.2012 г. ЦДГ "Слънце", гр. Враца гр. Враца 3000 Слънчицето е за всички

43,80

56

33.10-006/04.06.2012 г. ОУ "Васил Левски", с. Горно Сахране с. Горно Сахране 6151, общ. Павел баня, обл. Стара Загора Стани един от нас

40,20

57

33.10-019/06.06.2012 г. СOOУ "Христо Смирненски", гр. Ракитово гр. Ракитово 4640, обл. Пазарджик, ул. "Георги Георгиев" № 1 Мотивиране на у-ците и род.  от етн. м-ва  за продъжаване на обр. и продължаване на професионалната им квалификация

37,00


Важно!!! Подписване на договори по КП 33.10-2012

Съобщение

Уважаеми кандидати уведомяваме ви, че на 29.06.2012 г. (петък) от 9.30 ч. до 17.30 ще се подписват договори с ръководителите на класираните проекти, одобрени за финансиране (без резервите) по КП 33.10 - 2012 г. За целта е необходимо да подготвите и представите следните документи:

1.  Попълнен Договор ( приложение 5) приложен  към Обявата за кандидатстване по КП 33.10-2012 г. от 04.05.2012 г. в два екземпляра, по един за двете страни (както и на електронен  носител – за лесно разпечатване при необходимост);

-         при попълване на чл. 4 ал.1. от Договора - размерите на първия и втория транш да бъдат изчислени коректно и без окръглявания;

-         по чл. 2 от Договора - да се посочи крайния срок на извършване на дейностите по раздел III. т. 8 от Формуляра за кандидатстване от конкурсната документация.

-         печат на институцията

2.      Банкова сметка (бюджетна), издадена на името на кандидатстващата институция и заверена от обслужващата банка.

3.      Писмено потвърждение от Ръководителя на проекта за готовността му за започване на дейностите по проекта, съгласно чл. 5, от Договора (Приложение 1 към настоящото съобщение).

4.      Декларация  (Приложение 2  към настоящото съобщение) подписана от ръководителя на институцията.

Подписването на Договорите  ще се извърши  в Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, гр. София, бул. Г. М. Димитров 52А, I етаж, на 29.06.2012. от 9:30 до 17:30 часа.

Подписването на договора става лично от ръководителя на водещата институция  или упълномощено от него лице.

pril_1.doc (24.5 KB)

pril_2.doc (42.5 KB)


Важно!!! Удължаване на срока за кандидатстване по КП 33.10-2012

Уважаеми Бенефициенти,

Тъй като времето за подготовка на проектни предложения по КП 33.10-2012 съвпадна с провеждането на държавните зрелостни изпити и външното оценяване, което се потвърди и по време на информационните срещи, ЦОИДУЕМ удължава срока за приемане на проектни предложения до 11.06.2012 г., 17.30 ч.

За проектни предложения, изпратени по пощата, важи датата на пощенското клеймо.


Важно!!! Нов конкурс - 33.10 - 2012

ОБЯВА

На основание чл. 3 и чл. 20, ал. 1 от Правилника за устройството, дейността и организацията на работа на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и в изпълнение на Годишен план за дейността си за 2012 г.

ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА

Обявява конкурс за набиране на проектни предложения на тема: "Създаване на условия за равен достъп до качествено образование на ромските деца и ученици" за КП 33.10 - 2012 по Приоритет 1 от Тригодишната програма за дейността на ЦОИДУЕМ 2010-2012: „Интеграция на ромските деца и ученици чрез десегрегация на детските градини и училища в обособените ромски квартали и създаване на условия за равен достъп до качествено образование извън тях."

Кандидатстващи институции: общини; регионални инспекторати по образованието; държавни висши училища; държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена, изпълняващи самостоятелно или с участието на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи общественополезна дейност.

Общ бюджет по програмата - 510 000 лв.

Максимална стойност на един проект - 18 000 лв.

Пълният комплект от необходими документи за кандидатстване е публикуван на следния интернет адрес: https://coiduem.mon.bg/

Крайният срок за представяне на проектни предложения е 17: 30 часа на 4 юни 2012 г.

Документи:

Обява.doc (32 KB)

Насоки за кандидастване.doc (234.5 KB)

Приложение 1 Формуляр за кандидатстване.doc (122 KB)

Приложение 2 Бюджет.xls (62.5 KB)

Приложение 3 Декларация за партньорство.doc (31 KB)

Приложение 4 Автобиография.doc (36.5 KB)

Приложение 5 Договор.doc (62.5 KB)

Приложение 6 Изисквания-краен съдържателен доклад.doc (87 KB)

Приложение 7 Изисквания-краен финансов отчет.doc (27.5 KB)

Приложение 8 Финансов отчет.xls (42.5 KB)

KP33.10_2012.zip (155 KB)


Обява за две информационни срещи във връзка с КП 33.10 – 2012

ЦОИДУЕМ обявява две информационни срещи във връзка с обявената КП 33.10 - 2012.

Желаещите трябва да заяват предварително участието си на eлектронната поща на ЦОИДУЕМ: coiduem@abv.bg до 23.05.2012 г.

  • Първата среща ще се проведе на 29 май (вторник) в офиса на ЦОИДУЕМ - София, Бул. Г.М. Димитров 52 А етаж 1, ст, 109 от 11.00 часа.
  • Втората среща ще се проведе на 30 май (сряда) в офиса на ЦОИДУЕМ - София, Бул. Г.М. Димитров 52 А етаж 1, ст, 109 от 11.00 часа.

В заявката за участие, моля не пропускайте да посочите подходящата за Вас дата.