Важно!!! Резултати от КП 33.10-2012

Списък с недопуснати до оценка проектни предложения № по ред Вх. №/Дата Кандидатстваща…


Важно!!! Подписване на договори по КП 33.10-2012

Съобщение Уважаеми кандидати уведомяваме ви, че на 29.06.2012 г. (петък) от 9.30 ч. до 17.30 ще се…


Важно!!! Удължаване на срока за кандидатстване по КП 33.10-2012

Уважаеми Бенефициенти, Тъй като времето за подготовка на проектни предложения по КП 33.10-2012…


Важно!!! Нов конкурс - 33.10 - 2012

ОБЯВА На основание чл. 3 и чл. 20, ал. 1 от Правилника за устройството, дейността и организацията…


Обява за две информационни срещи във връзка с КП 33.10 – 2012

ЦОИДУЕМ обявява две информационни срещи във връзка с обявената КП 33.10 - 2012. Желаещите трябва…