ЦДГ "Пролет", гр. Самоков

Проект "Помогни ми!".pdf (861.7 KB)


РИО-Пловдив

Проект "Пловдив-сцена на културното многообразие".pdf (592.5……


РИО-Хасково

Проект "Богатството на различията".pdf (577.57 KB)


ПГЗХТ "Проф. Асен Златаров", гр. Русе

Проект "Опознай другия /Празникът за всеки/".pdf (15.74 MB)


Програма 3 "Създаване на предпоставки за успешна социализация на децата и младите хора от етническите малцинства"

Добри практики, насочени към повишаване професионалната квалификация на учителите с цел успешна…


СОУ "Петко Р. Славейков", гр. Видин

Проект "Музикално послание за толерантност".pdf (14.8 MB)


Община Крумовград

Проект "Децата на Крумовград заедно в изкуството".pdf (6.12……


СОУ "Св. Паисий Хилендарски", гр. Върбица

Проект "Мартенски дни на наследството".pdf (674.68 KB)


ОДЗ "Славейче", гр. Видин

Проект "Развитие и изразяване на културната идентичност на децата".pdf (7.02……


РИО-Враца

Проект "Участието на родителите в процеса на образователна интеграция на децата от ромски…