План за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за 2024 г.

През 2024 г. дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите…