ЦОИДУЕМ проведе заключителна конференция по проект "Изграждане на капацитет за образователно и социално включване"

Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ)…