Публично обсъждане по проект "Изграждане на капацитет за образователно и социално включване"

На 7 и 8 април 2022 г. в зала „Панония“, хотел „Будапеща“ - гр. София, ще се проведе двудневно…