П О К А Н А За набиране на психолози и мотиватори за провеждане на еднодневни мотивационни кампании с родители от уязвими групи

П О К А Н А   За набиране на психолози и мотиватори  за провеждане на еднодневни мотивационни…