Указания-извънредно положение

Във връзка с обявеното с Решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание на Република България…