ВАЖНО!!! Уважаеми Бенефициери по КП33.18-2019

Уважаеми Бенефициери по КП 33.18-2019, Във връзка със Заповед на министъра на образованието и…