Обучение на служители от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/

Във връзка с чл. 35, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител, ЦОИДУЕМ ще проведе изнесено…