Резултат от конкурс за подбор на оценители по КП 33.8-2011

От общо постъпилите 39 кандидатури за оценители по КП 33.8-2011, след втория етап - събеседване,…