План за дейността на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за 2007 г., приет с решение на УС от 15.05.2007г.

Едногодишният план е разработен въз основа на приета от Министерския съвет „Тригодишна програма за…


Конкурсна процедура 33.1-2007

ОБЯВА ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА На…


Action plan-2007

Action_plan_2007.doc (54.5 KB)