Резултати от конкурс

Във връзка с приключил конкурс за Отпускане на стипендии за постигнати образователни резултати за…


Бюджетните средства за ромските стипендии отиват само за учителите в проекта

Средствата от държавния бюджет, предвидени като съфинансиране по проекта „Подкрепа на ромски…


Въпроси и отговори относно кандидатстването за стипендии

Въпрос: Аз съм ученик, записан в 9 клас в гимназия. От кое училище трябва да е подписа и печата,…


ЦОИДУЕМ стартира изпълнението на проект „Подкрепа на ромски ученици за успешно завършване на средно образование“ (BU 222)

ЦОИДУЕМ стартира изпълнението на проект „Подкрепа на ромски ученици за успешно завършване на…


ЦОИДУЕМ обявява конкурс за Технически асистент по проект „Подкрепа на ромски ученици за успешно завършване на средно образование“ (BU 222)

Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ)…


ЦОИДУЕМ обявява конкурс за КООРДИНАТОР по проект „Подкрепа на ромски ученици за успешно завършване на средно образование“ (BU 222)

Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ)…