В Международен младежки център - Стара Загора се проведе Обучение на обучители на ромски образователни медиатори

В периода 23-27 януари 2023 г., в Международен младежки център-Стара Загора Центърът за…


Обучителни програми

https://eduinclusion.eu/bg/post/obuchitelni-programi/  


ЦОИДУЕМ и СУ проведоха работно посещение в гр. Осло

В периода 27 – 31 август 2022 г., 5 служители на ЦОИДУЕМ и 32 университетски преподаватели от…


ЦОИДУЕМ и СУ проведоха обучение на университетски преподаватели

В периода 22-24 юни 2022 г., в град София , Арт Хотел Симона. Центърът за образователна интеграция…


В МЦ Враца се проведе обучение на младежи работници и ромски образователни медиатори

В периода 7-10 юни 2022 г. в сградата на Младежки център – Враца се проведе четиридневно базово…


ЦОИДУЕМ и СУ "Св. Климент Охридски" проведоха публично обсъждане на разработени методологии и програми за обучение

Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) и СУ…


Публично обсъждане по проект "Изграждане на капацитет за образователно и социално включване"

На 7 и 8 април 2022 г. в зала „Панония“, хотел „Будапеща“ - гр. София, ще се проведе двудневно…


ЦОИДУЕМ стартира изпълнението на проект "Изграждане на капацитет за образователно и социално включване

На 04.02.2022 г. /петък/ в зала „Средец“ на Хотел „Централ“ – гр. София, се проведе встъпителна…


Начална пресконференция по проект BGLD-2.002-0001-C01

На 04.02.2022 г. /петък/ в зала „Средец“ на хотел „Централ“ – гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 52,…


Проект на ЦОИДУЕМ и СУ надгражда съществуващите обучителни рамки

Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) в…