В Международен младежки център - Стара Загора се проведе Обучение на обучители на ромски образователни медиатори

В периода 23-27 януари 2023 г., в Международен младежки център-Стара Загора Центърът за…


Обучителни програми

https://eduinclusion.eu/bg/post/obuchitelni-programi/  


ЦОИДУЕМ и СУ проведоха работно посещение в гр. Осло

В периода 27 – 31 август 2022 г., 5 служители на ЦОИДУЕМ и 32 университетски преподаватели от…


ЦОИДУЕМ и СУ проведоха обучение на университетски преподаватели

В периода 22-24 юни 2022 г., в град София , Арт Хотел Симона. Центърът за образователна интеграция…


В МЦ Враца се проведе обучение на младежи работници и ромски образователни медиатори

В периода 7-10 юни 2022 г. в сградата на Младежки център – Враца се проведе четиридневно базово…