Проект на ЦОИДУЕМ и СУ надгражда съществуващите обучителни рамки

Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) в…


ЦОИДУЕМ сключи договор по ФМ на ЕИП 2014 – 2021

На 17.09.2021 г., Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите…