Указания-извънредно положение

Във връзка с обявеното с Решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание на Република България…


МОН ЩЕ ВНЕДРИ ОБЛАЧНА СРЕДА С БЕЗПЛАТНО ОБРАЗОВАТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ

Учениците от цялата страна, както и тези от българските училища в чужбина, ще могат да използват…