План за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за 2010 г.

Едногодишният план е разработен въз основа на „Програма за дейността на Центъра за образователна…


План за дейността на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за 2009 г.

Едногодишният план е разработен въз основа на „Тригодишна програма за дейността на Центъра за…


План за дейността на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за 2007 г., приет с решение на УС от 15.05.2007г.

Едногодишният план е разработен въз основа на приета от Министерския съвет „Тригодишна програма за…