План за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за 2010 г.

Едногодишният план е разработен въз основа на „Програма за дейността на Центъра за образователна…


План за дейността на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за 2009 г.

Едногодишният план е разработен въз основа на „Тригодишна програма за дейността на Центъра за…