План за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за 2021 г.

През 2021 г. дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите…


План за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за 2020 г.

През 2020 г. дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите…


План за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за 2018 г.

През 2018 г. дейността на Центъра ще бъде насочена към изпълнение на Тригодишната програма за…


План за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за 2017 г.

През 2017 г. дейността на Центъра ще бъде насочена към изпълнение на Тригодишната програма за…


План за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за 2016 г.

Дейността на Центъра през 2016 г. ще бъде насочена към изпълнение на Тригодишната  програма за…


План за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за 2015 г.

Дейността на Центъра през 2015 г. ще бъде насочена към изпълнение на Тригодишната му програма за…


План за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за 2014 г.

Дейността на Центъра през 2014 г. ще бъде насочена към изпълнение на Тригодишната му програма за…


План за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за 2013 г.

Дейността на Центъра през 2013 г. ще бъде насочена към изпълнение на Тригодишната му програма за…


План за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за 2012 г.

Дейността на Центъра през 2012 г. ще бъде насочена към изпълнение на Тригодишната му програма за…


План за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за 2011 г.

Приет с Решение на УС на ЦОИДУЕМ на 15.02. 2011 г. Едногодишният план е разработен въз основа на…