ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪРА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 Г.

Програмата е приета с Решение на Министерски съвет № 521 от 29.08.2019 г. Основополагаща философия,…


Програма за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за периода 2016-2018 г.

Програмата е приета с Решение на Министерски съвет № 368 от 14.05.2016 г. и  е разработена на…


Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 - 2020)

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ (2012 - 2020).doc (219……