НОВА ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА 2022-2024 ГОДИНА

На заседание на Министерския съвет, с Решение № 919 от 17.10.2022 г. е приета Новата ПРОГРАМА ЗА…


Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 - 2020)

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ (2012 - 2020).doc (219……